پنج شنبه, 17 آذر 1401 - Thursday, 08 December 2022
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار كشاورز ( حد فاصل بلوار بهارستان تا بلوار شهدا ) منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 22 دی 1400 431
آگهي مناقصه / عمليات تكميل خيابان آبشار منطقه يك شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 22 دی 1400 423
آگهي مناقصه / عمليات اجراي روكش آسفالت و خريد ، حمل و پخش آسفالت و قير به همراه عمليات زيرسازي معابر شهرداري منطقه سه نجف آباد شنبه, 02 بهمن 1400 345
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق چهار و پنج نجف آباد بصورت جداگانه شنبه, 09 بهمن 1400 362
آگهي مزايده / فروش عرصه نوزده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 66 / 8995 متر مربع شنبه, 09 بهمن 1400 417
آگهي مناقصه / عمليات اجراي آسفالت تراشي و لكه گيري معابر شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 20 بهمن 1400 375
آگهي مزايده / فروش عرصه هفت پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) چهارشنبه, 20 بهمن 1400 388
آگهي مزايده / فروش عرصه شانزده غرفه از مجموعه بازار ايثارگران ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در جاده نجف آباد چهارشنبه, 20 بهمن 1400 387
آگهي مزايده / به فروش عرصه شانزده غرفه از مجموعه بازار ايثارگران ( از محل منابع داخلي ) شنبه, 23 بهمن 1400 0
آگهي مناقصه / عمليات احداث پاركينگ مسقف ساختمان اداري شهرداري منطقه يك نجف آباد شنبه, 23 بهمن 1400 382
آگهي مزايده ( نويت دوم ) / فروش عرصه نوزده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا سه شنبه, 03 اسفند 1400 336
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق چهار و پنج نجف آباد سه شنبه, 03 اسفند 1400 365
آگهي مناقصه / عمليات احداث و بهسازي ادامه خيابان پيرپيران شهرداري منطقه دو نجف آباد چهارشنبه, 04 اسفند 1400 404
آگهي مناقصه / اجراي عمليات روكش آسفالت در سطح معابر مناطق پنجگانه شهرداري نجف آباد شنبه, 14 اسفند 1400 375
آگهي مناقصه / اجراي عمليات پيست اسكيت - فري استايل روباز ( زمين ورزشي رو باز ) شنبه, 14 اسفند 1400 402
آگهي مناقصه / اصلاح شبكه آبرساني فضاي سبز نسبت به تهيه و خريد ميزان 2100 متر لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر ( 8 اينچ ) دوشنبه, 16 اسفند 1400 401
آگهي مزايده ( نويت سوم ) / فروش عرصه دوازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 5953 متر مربع با قيمت پايه كارشناسي شنبه, 20 فروردين 1401 340
آگهي تجديد مزايده / فروش عرصه هفت پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه نجف آباد ( ويلاشهر ) پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1401 351
آگهي مزايده / فروش عرصه چهارده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در شهرك امام علي ( ع ) منطقه چهار یکشنبه, 04 ارديبهشت 1401 323
آگهي مزايده ( نويت چهارم ) / فروش عرصه هفت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 3580 متر مربع پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1401 276
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه چهار شهرداري یکشنبه, 01 خرداد 1401 289
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك ، دو و سه نجف آباد بصورت جداگانه چهارشنبه, 04 خرداد 1401 278
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه پنج پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه نجف آباد ( ويلاشهر ) چهارشنبه, 04 خرداد 1401 293
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي خيابان خاقاني واقع در شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 19 خرداد 1401 264
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه پنج شهرداري پنج شنبه, 19 خرداد 1401 261
آگهي تجديد مناقصه / عمليات احداث پاركينگ مسقف ساختمان اداري شماره دو شهرداري ( شامل خريد مصالح و اجراء ) واقع در كمربندي جنوبي منطقه يك نجف آباد یکشنبه, 22 خرداد 1401 241
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه يك شهرداري نجف آباد دوشنبه, 30 خرداد 1401 248
آگهي مزايده / فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مستعمل موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري دوشنبه, 30 خرداد 1401 276
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه چهار شهرداري چهارشنبه, 08 تیر 1401 219
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 08 تیر 1401 244
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد با كاربري هاي متفاوت/ 1401 شنبه, 11 تیر 1401 229
آگهي تجديد مناقصه ( نوبت سوم ) / اجراي عمليات پيست اسكيت - فري استايل روباز ( زمين ورزشي رو باز ) مطابق با نقشه ، مشخصات و پلان اجرايي واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه يك نجف آباد دوشنبه, 13 تیر 1401 214
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه سه شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 15 تیر 1401 231
آگهي مناقصه / اجراي فاز دوم پروژه بوستان زندگي شرقي در شهرداري منطقه يك نجف آباد شنبه, 18 تیر 1401 251
آگهي مناقصه / اجرت بازسازي تعداد 16 دستگاه اتوبوس رنو را بر اساس نظريه كارشناسي رسمي دادگستري پنج شنبه, 30 تیر 1401 231
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات ساماندهي خيابان خاقاني واقع در شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 30 تیر 1401 228
آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) / فروش تعداد 12 دستگاه خودرو مستعمل(از 19 دستگاه خودرو مستعمل) موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري پنج شنبه, 30 تیر 1401 242
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه پنج شهرداري پنج شنبه, 30 تیر 1401 266
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 05 مرداد 1401 223
آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد یکشنبه, 30 مرداد 1401 173
آگهي مناقصه / بكارگيري 7 دستگاه خودروي استيجاري شامل كاپرا دوكابين يا مزدا دوكابين ، 6 دستگاه خودروي نيسان كمپرسي و 39 دستگاه خودروي سواري (استيجاري)به همراه راننده سه شنبه, 08 شهریور 1401 178
آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم ) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 16 شهریور 1401 143
تجديدمناقصه (نوبت سوم) عمومي يك مرحله ای / فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت سوم) عمليات خريد، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زير سازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد شنبه, 19 شهریور 1401 128
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه بكارگيري 7 دستگاه خودرو شامل كاپرا دو كابين يا مزدا دو كابين ، 6 دستگاه خودرو نيسان كمپرسي و 38 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده به صورت استيجاري و به صورت كلي شهرداري نجف آباد شنبه, 19 شهریور 1401 129
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان اجرا و احداث سرويس بهداشتي در پارك فيروزه یکشنبه, 20 شهریور 1401 156
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه اجراي عملياتساماندهي خيابان طالقاني امير آباد جهت هدايت آبهاي سطحي موجود منطقه پنج شهرداري نجف آباد سه شنبه, 29 شهریور 1401 120
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخواناجرا و احداث سرويس بهداشتي در پارك فيروزه شنبه, 02 مهر 1401 113
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايدهفروش هفت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا منطقه سه شهرداري نجف آباد شنبه, 02 مهر 1401 110
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم )فروش 11 دستگاه خودرو مستعمل از 19 دستگاه خورو مازاد موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهريشهرداري نجف آباد شنبه, 02 مهر 1401 126
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت دوشنبه, 11 مهر 1401 80

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360