جمعه, 01 بهمن 1400 - Friday, 21 January 2022
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه يازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 07 بهمن 1399 431
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه يازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا به مساحت كل 5622 متر مربع سه شنبه, 07 بهمن 1399 431
آگهي مناقصه / عمليات خريد و اجراي سيستم هاي تاسيساتي پروژه بوستان زندگي حد فاصل برج كبوترخانه تا بلوار طالقاني شهر نجف آباد سه شنبه, 07 بهمن 1399 461
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات اجراي نماي المان ورودي غرب شهر نجف آباد سه شنبه, 07 بهمن 1399 483
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 07 بهمن 1399 484
آگهي مزايده / فروش عرصه يازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 07 بهمن 1399 482
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات تهيه و حمل و نصب بتن پيش ساخته مسلح با الياف شيشه اي ( GFRC ) جهت نماي المان ورودي غرب شهر نجف آباد سه شنبه, 07 بهمن 1399 502
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه ده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) پنج شنبه, 23 بهمن 1399 430
آگهي مناقصه / عمليات زيرسازي ( شامل : خاكبرداري ، خاكريزي و اجراي بيس ) و جدول گذاري شهرك آپادانا منطقه سه شهرداري یکشنبه, 26 بهمن 1399 420
آگهي مناقصه / عمليات نرده گذاري عرشه پل زندگي ( شامل تهيه مصالح و نصب آن به همراه رنگ آميزي ) واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه يك یکشنبه, 26 بهمن 1399 426
آگهي مناقصه / عمليات نرده گذاري رمپهاي پل زندگي ( شامل تهيه مصالح و نصب آن به همراه رنگ آميزي ) واقع در محور تفريحي بوستان یکشنبه, 26 بهمن 1399 416
آگهي مزايده / فروش عرصه شصت و پنج پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا چهارشنبه, 06 اسفند 1399 381
آگهي مناقصه / عمليات محوطه ميدان ورودي غرب شهر نجف آباد را با مجموع برآورد تقريبي اوليه دوشنبه, 11 اسفند 1399 373
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني و عرصه يك پلاك تجاري ( از محل منابع داخلي ) شنبه, 16 اسفند 1399 403
آگهي مناقصه / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري با برآورد تقريبي محل اعتبارات شهرداري شنبه, 16 اسفند 1399 381
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات زيرسازي ( شامل : خاكبرداري ، خاكريزي و اجراي بيس ) و جدول گذاري شهرك آپادانا منطقه سه شهرداري چهارشنبه, 20 اسفند 1399 392
آگهي مناقصه / اجراي عمليات بازسازي و بهسازي ساختمان مجموعه پرديس سينمايي اميد در مجموعه فرهنگي خارون منطقه دو شهرداري چهارشنبه, 20 اسفند 1399 372
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه شصت و پنج پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا به مساحت كل 32436 متر مربع شنبه, 14 فروردين 1400 403
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات محوطه ميدان ورودي غرب شهر نجف آباد شنبه, 14 فروردين 1400 385
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري غرفه شماره دو ( كله پاك كني ) موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 21 فروردين 1400 380
آگهي مزايـده / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNG متعلق به شهرداري نجف آباد شنبه, 21 فروردين 1400 441
آگهي مناقصه / اجراي عمليات تهيه تجهيزات و لوازم سالن هاي پرديس سينمايي اميد نجف آباد شنبه, 04 ارديبهشت 1400 358
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه پنجاه و سه پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 359
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNG پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 316
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400 304
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري استيجاري غرفه شماره دو ( كله پاك كني ) موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 25 ارديبهشت 1400 300
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) پنج شنبه, 06 خرداد 1400 312
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك و دو نجف آباد دوشنبه, 10 خرداد 1400 275
آگهي مزايده ( نوبت چهارم ) / فروش عرصه چهل پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا چهارشنبه, 12 خرداد 1400 300
آگهي مناقصه / تامين و خريد لوازم ، قطعات و تجهيزات مورد نياز براي نوسازي و بازسازي وسايل ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 19 خرداد 1400 273
آگهي مناقصه / عمليات زيرسازي ، تهيه و حمل و پخش آسفالت معابر سطح مناطق شهرداري نجف آباد شنبه, 22 خرداد 1400 292
آگهي مناقصـه / تامين و خريد لوازم ، قطعات و تجهيزات مورد نياز براي نوسازي و بازسازي وسايل ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري نجف آباد شنبه, 22 خرداد 1400 0
آگهي مناقصه / عمليات تكميل بلوار كشاورز یکشنبه, 30 خرداد 1400 264
آگهي مناقصه / عمليات اجراي اسكلت بتني ( شامل فونداسيون ، ستون و سقف ) باغ ايراني (كوچه باغ زندگي) یکشنبه, 30 خرداد 1400 257
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري استيجاري غرفه هاي شماره 3 و 5 و 6 ( دباغي ) كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد یکشنبه, 30 خرداد 1400 259
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه يك پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در خيابان قدس غربي ، محله نويد شنبه, 05 تیر 1400 247
آگهي مناقصه / اجراي عمليات تهيه سه دستگاه پكيج پشت بامي يكپارچه ( هوايي ) مجموعه پرديس سينمايي اميد شنبه, 05 تیر 1400 256
آگهي مناقصه "نوبت دوم" واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله یکشنبه, 06 تیر 1400 244
آگهي مزايده ( نوبت پنجم ) / فروش عرصه سي و شش پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا یکشنبه, 06 تیر 1400 273
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / تامين و خريد لوازم ، قطعات و تجهيزات مورد نياز براي نوسازي و بازسازي وسايل ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري نجف آباد دوشنبه, 07 تیر 1400 242
آگهي مناقصه / عمليات تهيه و حمل و نصب قطعات بتني پيش ساخته غني شده با الياف پليمري ( PFRC ) جهت نماي المان ورودي غرب شهر نجف آباد شنبه, 12 تیر 1400 247
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات زيرسازي ، تهيه و حمل و پخش آسفالت معابر سطح مناطق شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 16 تیر 1400 232
آگهي مناقصه / اجراي عمليات تهيه سنگ پروژه بوستان زندگي شرقي منطقه يك شهرداري شنبه, 19 تیر 1400 255
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات تكميل بلوار كشاورز دوشنبه, 21 تیر 1400 263
عمليات نورپردازي رمپها و عرشه پل زندگي دوشنبه, 21 تیر 1400 303
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات اجراي اسكلت بتني ( شامل فونداسيون ، ستون و سقف ) باغ ايراني (كوچه باغ زندگي) چهارشنبه, 23 تیر 1400 267
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / واگذاري استيجاري غرفه شماره 3 ( دباغي ) كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 23 تیر 1400 302
آگهي مزايده ( نوبت سوم) / فروش عرصه يك پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در خيابان قدس غربي ، محله نويد ، ملك شمالي شنبه, 02 مرداد 1400 303
آگهي مناقصه / عمليات اجراي اسكلت ساختمان فرهنگسراي كوثر ( شامل فونداسيون ، ستون و سقف ) شهرداري نجف آباد شنبه, 02 مرداد 1400 347
آگهي مناقصه / عمليات اجراي عمليات مسير دسترسي به زيرگذر شهيد ربيعيان ( به سمت شهرك صنعتي كاوه ) شهرداري نجف آباد شنبه, 02 مرداد 1400 349

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360