سه شنبه, 01 خرداد 1403 - Tuesday, 21 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم ) اجاره واگذاري اماكن و فضاهاي در اختيار سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي به صورت استيجاري شهرداري نجف آباد شنبه, 13 خرداد 1402 209
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم )فروش 7دستگاه خودرو مستعمل مازاد موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري نجف آباد شنبه, 13 خرداد 1402 201
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) اجاره واگذاري بهره برداري از پاركينگ پاركهاي سطح شهرنجف آباد ( پارك لاله ، آبشار ، كوهستان ) به عنوان پاركينگ عمومي اتومبيلهاي سبك شنبه, 13 خرداد 1402 196
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) فروش پنج قطعه زمين بصورت كلان با كاربري باغ و اراضي كشاورزي و موقعيت فعلي اراضي واقع در بلوار جديد الاحداث كشاورز واقع درشهرداري منطقه دو نجف آباد یکشنبه, 21 خرداد 1402 164
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي منطقهسه شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 25 خرداد 1402 210
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 25 خرداد 1402 208
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) بكارگيري42 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده(استيجاري) به صورت كاركرد ساعتي ، و به صورت كلي شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 25 خرداد 1402 224
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه خريد ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداري منطقه چهـار پنج شنبه, 25 خرداد 1402 244
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري جايگاه مورد احداث پمپ بنزين واقع در ويلاشهر به صورت فروش به بخش خصوصي صرفا" با امتياز و احداث پمپ بنزين شهرداري منطقه سه نجف آباد پنج شنبه, 25 خرداد 1402 232
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه خريد دو دستگاه سرور HP و يك دستگاه ذخيره ساز Tape HP دوشنبه, 05 تیر 1402 205
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده فروش دو قطعه زمين واقع در اميرآباد، خيابان مجاهد، بن بست باران چهارشنبه, 14 تیر 1402 183
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه ساماندهي و اجراي عمليات خيابان مطهري حد فاصل ميدان جهاد تا خيابان خرم شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 15 تیر 1402 175
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم ) اجاره واگذاري بهره برداري از پاركينگ پاركهاي سطح شهرنجف آباد ( پارك لاله ، آبشار ، كوهستان ) به عنوان پاركينگ عمومي اتومبيلهاي سبك یکشنبه, 18 تیر 1402 138
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه بكارگيري 15 دستگاه خودروي استيجاري شامل 9 دستگاه كاپرا دو كابينيا مزدا دو كابين و6 دستگاه نيسان جك دار به همراه راننده یکشنبه, 18 تیر 1402 152
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت چهارم ) اجاره واگذاري اماكن و فضاهاي در اختيار سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي به صورت استيجاري شهرداري نجف آباد یکشنبه, 18 تیر 1402 155
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده اجاره دو عدد كانكس فروشگاه مواد غذايي در محوطه گلزار شهدا ء و جنب يادمان جهت آرامستان شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 21 تیر 1402 161
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان تجاري هاي رمپ جنب پاركينگ ميرداماد شهرداري منطقه دو نجف آباد دوشنبه, 26 تیر 1402 158
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه تهيه كود شيميايي و سموم مورد نياز جهت اجراي عمليات نگهداري فضاي سبز شهر نجف آباد دوشنبه, 26 تیر 1402 158
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) اجاره واگذاري حق انتفاع از امتياز آژانس تاكسي تلفني مستقر در پاركينگ دانشگاه آزاد نجف آباد در دو باب مغازه سه شنبه, 03 مرداد 1402 143
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده فروش دو قطعه زمين واقع در يزدانشهر-بلوار شورا-ضلع جنوبي سالن بحران سه شنبه, 03 مرداد 1402 158
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه بكارگيري42 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده(استيجاري) بهصورت كاركرد ساعتي ، و به صورت كلي شهرداري نجف آباد سه شنبه, 03 مرداد 1402 156
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات ساماندهي و اجراي پروژه ميدان معلم شهرداري منطقه سه چهارشنبه, 04 مرداد 1402 161
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه ساخت قطعات بتني تقاطع غير همسطح زيتون شهرداري منطقه پنج چهارشنبه, 04 مرداد 1402 161
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه تكميل ساختمان فرهنگسراي كوثر در مرحله عمليات نازك كاري شهرداري منطقه چهار نجف آباد چهارشنبه, 04 مرداد 1402 160
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه اجراي عمليات امور مكمل و توسعه فضاي سبز به همراه تامين ادوات و ماشين آلات مورد نياز مناطق دو ، چهار و پنج شهرداري نجف آباد در سال 1402-1403 سه شنبه, 10 مرداد 1402 148
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه طرح مطالعات جمع آوري آب هاي سطحي شهر نجف آباد سه شنبه, 17 مرداد 1402 203
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) خريد دو دستگاه سرور HP و يك دستگاه ذخيره ساز Tape HP سه شنبه, 17 مرداد 1402 193
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم )فروش 7دستگاه خودرو مستعمل مازاد موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري نجف آباد سه شنبه, 17 مرداد 1402 203
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) فروش دو قطعه زمين واقع در اميرآباد، خيابان مجاهد، بن بست باران سه شنبه, 17 مرداد 1402 233
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه( نوبت دوم ) ساماندهي و اجراي عمليات خيابان مطهري حد فاصل ميدان جهاد تا خيابان خرم شهرداري منطقه پنج نجف آباد شنبه, 21 مرداد 1402 153
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري بهره برداري از پنج دستگاه اتوبوس بنز 457 (جديد )به همراه يك دستگاه جايگزين بصورت كلان یکشنبه, 22 مرداد 1402 157
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) اجاره دو عدد كانكس فروشگاه مواد غذايي در محوطه گلزار شهدا ء و جنب يادمان جهت آرامستان شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 25 مرداد 1402 149
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) تكميل ساختمان تجاري هاي رمپ جنب پاركينگ ميرداماد شهرداري منطقه دو نجف آباد چهارشنبه, 25 مرداد 1402 166
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) تهيه كود شيميايي و سموم مورد نياز جهت اجراي عمليات نگهداري فضاي سبز شهر نجف آباد دوشنبه, 30 مرداد 1402 133
مناقـصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي شهرداري منطقه پنج نجف آباد دوشنبه, 30 مرداد 1402 108
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه ساخت قطعات بتني جهت ساماندهي زيرگذر شورا به كمربندي يزدانشهر شهرداري منطقه چهار دوشنبه, 30 مرداد 1402 121
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) ساخت قطعات بتني تقاطع غير همسطح زيتون شهرداري منطقه پنج سه شنبه, 07 شهریور 1402 124
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) عمليات ساماندهي و اجراي پروژه ميدان معلم شهرداري منطقه سه سه شنبه, 07 شهریور 1402 139
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري بهره برداري از پاركينگروباز خودروهاي سبك و سنگين واقع در بلوار طالقانيوواگذاري بهره برداري از تماميت ساختمان و تاسيسات يك باب مغازه واقع در بلوار آيت الهطالقاني جنب ترمينال اتوبوسراني سابق نجف آباد سه شنبه, 07 شهریور 1402 158
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت دوم ) بكارگيري42 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده (استيجاري) بهصورت كاركرد ساعتي ، و به صورت كلي شهرداري نجف آباد سه شنبه, 07 شهریور 1402 132
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) فروش دو قطعه زمين واقع در يزدانشهر-بلوار شورا-ضلع جنوبي سالن بحران شنبه, 11 شهریور 1402 88
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) اجارهدو عدد كانكس فروشگاه مواد غذايي در محوطه گلزار شهدا ء و جنب يادمان جهت آرامستان شهرداري نجف آباد شنبه, 11 شهریور 1402 127
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) اجراي عمليات امور مكمل و توسعه فضاي سبز به همراه تامين ادوات و ماشين آلات مورد نياز مناطق يك و سه شهرداري نجف آباد در سال 1402-1403 یکشنبه, 12 شهریور 1402 99
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه (نوبت دوم) اجراي عمليات امور مكمل و توسعه فضاي سبز به همراه تامين ادوات و ماشين آلات مورد نياز مناطقدو ، چهار و پنج شهرداري نجف آباد در سال 1402-1403 یکشنبه, 12 شهریور 1402 109
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري يك باب غرفه گل فروشي واقع در آرامستان جديد يزدانشهر سه شنبه, 28 شهریور 1402 107
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري تشريفات فرهنگي (چاپ آگهي ترحيم-استند-بنر-كفن-سيستم صوت-مداح-قرآن خوان-پذيرايي شيريني و حلوا-فروش محصولات فرهنگي و...) سه شنبه, 28 شهریور 1402 147
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) واگذاري بهره برداري از پنج دستگاه اتوبوسبنز 457 (جديد )به همراه يك دستگاه جايگزين بصورت كلان سه شنبه, 28 شهریور 1402 129
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه( نوبت سوم ) ساماندهي و اجراي عمليات خيابان مطهري حد فاصل ميدان جهاد تا خيابان خرم شهرداري منطقه پنج نجف آباد سه شنبه, 28 شهریور 1402 148
مناقصـه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه ساخت قطعات بتني جهت ساماندهي زيرگذر شورا به كمربندي يزدانشهر شهرداري منطقه چهار شنبه, 08 مهر 1402 130
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مناقصه ( نوبت سوم ) تهيه كود شيميايي و سموم مورد نياز جهت اجراي عمليات نگهداري فضاي سبز شهر نجف آباد شنبه, 08 مهر 1402 97

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360