دوشنبه, 26 مهر 1400 - Monday, 18 October 2021
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مزايده / فروش عرصه پانزده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه چهارشنبه, 30 مهر 1399 399
آگهي مزايده / فروش عرصه دو پلاك تجاري به صورت جداگانه ، به مساحت كل 06 / 65 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) چهارشنبه, 30 مهر 1399 386
آگهي مناقصه / عمليـات مرمت و بازسازي خانه تاريخي علم ( آيت ) شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 30 مهر 1399 412
آگهي منـاقصه / عمليات خريد ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موتورخانه سردخانه كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد یکشنبه, 11 آبان 1399 367
آگهي مناقصه / عمليات احداث ايستگاه پمپ بنزين شهرداري منطقه سه نجف آباد یکشنبه, 11 آبان 1399 390
آگهي فراخوان (نوبت دوم) / واگذاري پروژه مجموعه فرهنگي،فروشگاه محصولات فرهنگي و كافه كتاب در مكان خانه تاريخي نوريان شماره يك واقع درنجف آباد یکشنبه, 11 آبان 1399 385
آگهي فراخوان(نوبت دوم) / واگذاري احداث پروژه مجموعه تفريحي ، گردشگري ، اقامتي و رستوران باغ موزه واقع در بلوار آيت اله طالقاني ، ميدان شهدا جنب باغ بانوان شهرداري نجف آباد یکشنبه, 11 آبان 1399 404
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات خريد ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موتورخانه سردخانه كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد شنبه, 01 آذر 1399 373
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات مرمت و بازسازي خانه تاريخي علم ( آيت ) شهرداري نجف آباد شنبه, 01 آذر 1399 393
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / نسبت به فروش عرصه دو پلاك مسكوني به صورت جداگانه ، شنبه, 01 آذر 1399 445
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش اموال اسقاطي و ضايعات آهن آلات موجود در محل ميدان ميوه و تره بار قديم نجف آباد شنبه, 01 آذر 1399 406
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / واگذاري عمليات جمع آوري و آلايش اجزاي حرام استحصالي از كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي و شركت واجد شرايط شنبه, 01 آذر 1399 404
آگهي مزايده (نوبت دوم) / به فروش عرصه پانزده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه شنبه, 01 آذر 1399 468
آگهي مناقصه / عمليات اجراي نماي المان ورودي غرب شهر نجف آباد سه شنبه, 18 آذر 1399 408
آگهي مناقصه / عمليات تهيه و حمل و نصب بتن پيش ساخته مسلح با الياف شيشه اي ( GFRC ) جهت نماي المان ورودي غرب شهر نجف آباد سه شنبه, 18 آذر 1399 431
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق چهار و پنج نجف آباد سه شنبه, 18 آذر 1399 452
آگهي مناقصه / عمليات احداث پروژه باغ بهشت ( بلوك B ) واقع در محل باغ بانوان نجف آباد سه شنبه, 18 آذر 1399 450
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه يازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 07 بهمن 1399 313
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه يازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا به مساحت كل 5622 متر مربع سه شنبه, 07 بهمن 1399 318
آگهي مناقصه / عمليات خريد و اجراي سيستم هاي تاسيساتي پروژه بوستان زندگي حد فاصل برج كبوترخانه تا بلوار طالقاني شهر نجف آباد سه شنبه, 07 بهمن 1399 348
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات اجراي نماي المان ورودي غرب شهر نجف آباد سه شنبه, 07 بهمن 1399 367
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 07 بهمن 1399 368
آگهي مزايده / فروش عرصه يازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 07 بهمن 1399 363
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات تهيه و حمل و نصب بتن پيش ساخته مسلح با الياف شيشه اي ( GFRC ) جهت نماي المان ورودي غرب شهر نجف آباد سه شنبه, 07 بهمن 1399 379
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه ده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) پنج شنبه, 23 بهمن 1399 319
آگهي مناقصه / عمليات زيرسازي ( شامل : خاكبرداري ، خاكريزي و اجراي بيس ) و جدول گذاري شهرك آپادانا منطقه سه شهرداري یکشنبه, 26 بهمن 1399 301
آگهي مناقصه / عمليات نرده گذاري عرشه پل زندگي ( شامل تهيه مصالح و نصب آن به همراه رنگ آميزي ) واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه يك یکشنبه, 26 بهمن 1399 308
آگهي مناقصه / عمليات نرده گذاري رمپهاي پل زندگي ( شامل تهيه مصالح و نصب آن به همراه رنگ آميزي ) واقع در محور تفريحي بوستان یکشنبه, 26 بهمن 1399 302
آگهي مزايده / فروش عرصه شصت و پنج پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا چهارشنبه, 06 اسفند 1399 270
آگهي مناقصه / عمليات محوطه ميدان ورودي غرب شهر نجف آباد را با مجموع برآورد تقريبي اوليه دوشنبه, 11 اسفند 1399 266
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني و عرصه يك پلاك تجاري ( از محل منابع داخلي ) شنبه, 16 اسفند 1399 286
آگهي مناقصه / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري با برآورد تقريبي محل اعتبارات شهرداري شنبه, 16 اسفند 1399 270
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات زيرسازي ( شامل : خاكبرداري ، خاكريزي و اجراي بيس ) و جدول گذاري شهرك آپادانا منطقه سه شهرداري چهارشنبه, 20 اسفند 1399 269
آگهي مناقصه / اجراي عمليات بازسازي و بهسازي ساختمان مجموعه پرديس سينمايي اميد در مجموعه فرهنگي خارون منطقه دو شهرداري چهارشنبه, 20 اسفند 1399 267
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه شصت و پنج پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا به مساحت كل 32436 متر مربع شنبه, 14 فروردين 1400 291
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات محوطه ميدان ورودي غرب شهر نجف آباد شنبه, 14 فروردين 1400 269
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري غرفه شماره دو ( كله پاك كني ) موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 21 فروردين 1400 263
آگهي مزايـده / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNG متعلق به شهرداري نجف آباد شنبه, 21 فروردين 1400 311
آگهي مناقصه / اجراي عمليات تهيه تجهيزات و لوازم سالن هاي پرديس سينمايي اميد نجف آباد شنبه, 04 ارديبهشت 1400 238
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه پنجاه و سه پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 245
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNG پنج شنبه, 16 ارديبهشت 1400 209
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400 185
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري استيجاري غرفه شماره دو ( كله پاك كني ) موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 25 ارديبهشت 1400 188
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) پنج شنبه, 06 خرداد 1400 182
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك و دو نجف آباد دوشنبه, 10 خرداد 1400 165
آگهي مزايده ( نوبت چهارم ) / فروش عرصه چهل پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا چهارشنبه, 12 خرداد 1400 189
آگهي مناقصه / تامين و خريد لوازم ، قطعات و تجهيزات مورد نياز براي نوسازي و بازسازي وسايل ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 19 خرداد 1400 160
آگهي مناقصه / عمليات زيرسازي ، تهيه و حمل و پخش آسفالت معابر سطح مناطق شهرداري نجف آباد شنبه, 22 خرداد 1400 162
آگهي مناقصـه / تامين و خريد لوازم ، قطعات و تجهيزات مورد نياز براي نوسازي و بازسازي وسايل ناوگان حمل و نقل عمومي شهرداري نجف آباد شنبه, 22 خرداد 1400 0
آگهي مناقصه / عمليات تكميل بلوار كشاورز یکشنبه, 30 خرداد 1400 139

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360