سه شنبه, 01 خرداد 1403 - Tuesday, 21 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

قالي بافي

قالي بافي
قالي بافي پس از خارج شدن صنعت كاردو چنگال و كرباس بافي از حوزه اقتصادي ، نفوذ و قدرت بهم رسانيد و اكنون در تمايم دهات ناحيه رشد كرده و صنفي شهرستان هاي مجاور همچون فريدن ، چهارمحال بختياري و لنجان را نيز تحت تأثير قرار داده است . در زمان قاجاريه به خصوص در سلطنت ناصرالدين شاه ، دستگاه هاي قالي بافي در سرتا سر ايران رو به افزايش گذتشن و در نجف آباد تا قبل از .... رضا شاه در زمان احمد شاه قاجار با دستگاه هاي قالي بافي وجود نداشت . اولين شخصي كه دستگاه قالي بافي را در نجف آباد نصب كرد شخصي بود به نام حاج ميرزا ..... كاشاني كه خرداد ماه سال 1369 در سن صد سالگي دار فاني را رها كرد و به اين حرفه رو آوردند . اين صنعت از شهرت و ارزش صادراتي خوبي برخوردار است و در سال هاي اخير توليد آن دچار تنگناهاي مواد اوليه و خسروش قرار گرفته و گذشته از آن به لحاظ موارد فوق از كيفيت آن كاسته شده است . به هر صورت امروزه بافت قالي و قاليچه با 89% معمول ترين صنعت دستي مي باشد كه اقشار بسياري را زيرپوشش قرار داد است .

گزارش مصور قالیشویی

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360