دوشنبه, 01 مرداد 1403 - Tuesday, 23 July 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 298
تاریخ انتشار: پنج شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۳۱

مدیریت تشخیص و وصول درآمد

 
اداره درآمد هاي عمومي شهرداري
اداره درآمد از لحاظ درجه اهميت، یکی از مهم ترين و حساس ترين زيرمجموعه ها در نهاد شهرداری می باشد.با توجه به حساسیت بسیار و اهمیت بالایی که فعالیت این اداره چه در جهت خدمت رسانی سریع و مناسب به متقاضیان محترم و چه در جهت ایفای نقش موثر در تامین هزینه های فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری دارا مي باشد, پرسنل این اداره تمامی سعی و تلاش خویش را در جهت انجام دقيق وظايف محوله به كار مي برند. با توجه به حجم سنگین هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونی شهرداریها در اجرای پروژهای عظیم عمرانی و خدماتی ونیز با در نظر گرفتن این نکته که درطول سالیان گذشته و به استناد تبصره بودجه سال 1362 کشور، بطور تدریجی کمکهای دولتی به شهرداریها قطع گردیده است، کارکنان اداره  درآمد شهرداری وظیفه خطیری را در زمينه وصول به موقع درآمدهای پيش بيني نشده و تأمين هزينه ها به عهده دارند. بنابراین مدیریت درآمد موفقیت خود را در ایفای وظیفه ،اولا مدیون همکاری و تشریک مساعی همه شهروندان و سپس یاری و کمک دیگر سازمانها و دیگر دوایر شهرداری می داند.
شرح وظایف واحد درآمد
شهرداریها در مقام سازمانهای محلی و منتخب مردم ، مکلف وموظفند بودجه اداره شهرو انجام کارهای خدماتی را از محل درامدهای محلی تأمین نمایند. جایگاه اداره ((درآمد)) در شهرداری، به عنوان مسئول وصول عواید و عوارض و تأمین نیازهای هزینه ای شهر، بس رفیع ومنیع است . به گونه ای که همواره یکی از ستونها و ارکان اصلی تشکیلات شهرداری بوده است
مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد با همکاری امور مالی
صدور دستورالعملهای لازم به منظور ایجاد تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای  تازه
- برای گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان.
- اتخاذ تدابیر لازم بمنظور استیفای حقوق شهرداری.
 - بحیطه  وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان.
- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که در حدود وظایف ارجاع میگردد.
بررسی و پیگیری لازم در خصوص مشکلات و معضلات درآمدهاي شهرداری
- وصول درآمدها و ثبت اقلام درآمدي در دفاتر مالي شهرداري.
- وصول تمام درآمد واحدهای مختلف شهرداری منطقه سه گانه.
جمع آوري اطلاعات دقيق از طلب هاي شهرداري ، ادارات ، ارگان ها ، پيمانكاران ، اشخاص حقيقي و حقوقي ( مسكن ، ساخت و سازها ، كسبه ) جرايم كميسيون 100 ، ماده 77 و ....
- جمع آوري اطلاعات مريوط به پيش بيني هر درآمد و ميزان وصولي آن.
شناسايي بدهي ادارات و ارگانها .
- بررسي صدور مجوزهاي شهرداري ( پروانه ساختماني و ...) و امتيازهاي شهرداري
- شناسايي درآمد هاي معوقه كه قسمت اعظمي از درآمد هاي شهرداري به صورت پنهان فراموش شده هستند.
درآمد شهرداري ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود.
1-    درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر )
2-    درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.
3-    بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري .
4-    درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
5-    كمك هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي .
6-    اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.
 
رئيس درآمد
1- برنامه ريزي به منظور مطالعه و پيشنهاد منابع جديد و بازنگري منابع درآمدي .
2- اقدام لازم به منظور تهيه دفترچه عوارض محلي.
3- برنامه ريزي و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمد و عوارض شهرداري.
4- نظارت برجذب وصول عوارض و درآمد هاي وصولي و اتخاذ تدابير لازم براي جذب و وصول كامل و به موقع آن ها.
5- نظارت بر عملكرد كميسيون هاي شهرداري يا مرتبط با شهرداري براي جذب عوارض و درآمد هاي مرتبط با شهرداري.
6- ارائه راهكارهاي اجرايي و كاربردي در خصوص وصول هر يك از كدهاي  درآمدي.
7- شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.
8-  ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت هاي و مشكلات به مدير مربوطه.
9-  نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران.
10-  نظارت بر وصول عوارض اتومبيلهاو...
11-  تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتها و مشكلات اداره مربوطه به مديريت.
12-  انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

عملکرد  واحد درآمدشهرداري نجف آباد
- تقسیط و دریافت چک جهت کلیه عوارضات
- اخذ چکهای ضمانتی جهت صورتجلسات توافقی فی مابین مودی و شهرداری و ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی(ضمانتی)
- ارسال چکهای دریافتی به بانک و پیگیری در وصول آن
- پیگیری چکهای برگشتی و اقدام در وصول آن
- صدورفیش های درآمدی  کلیه عوارضات دوایر مختلف شهرداری اصناف-ساختمانی-تاکسیرانی-فضای سبز-خدمات شهر-نوسازی-عمران-شرکت در مزایده و مناقصه
- ثبت کلیه چکهای دریافتی در سیستم نرم افزار و صدور گزارشات مربوطه و همزمان ثبت در دفاتر اسناد دریافتنی و اجرایی
- محاسبه و صدور مفاصاحساب عوارض خودرو
- محاسبه و وصول عوارض کشتارگاه
- محاسبه و وصول عوارض آگهی های تجاری
- محاسبه و وصول کرایه ماشین آلات
- محاسبه و وصول5/. عوارض بليط اتوبوسهاي مسافربری برون شهري
- محاسبه و وصول 5/. عوارض فروش بليط مسافرت هاي هوائي
- وصول درآمد حاصل ازعوارض اتباع بیگانه
- پيگيري  وصول مطالبات شهرداري
- نضارت بر حسن انجام امور درآمد
- پاسخگويي به ارباب رجوعان
- پیشنهاد تعرفه عوارض محلی در هر سال و ارسال به شورا جهت مصوب نمودن وتأييد استاندار محترم
- پیگیری در وصول عوارض 8/. دفاتر اسناد رسمی
- تفكيك سندهاي حسابداري به كد درآمدي بودجه و ثبت در دفتر درآمد به صورت ماهانه

بخش ها و زيرمجموعه هاي اداره درآمد شهرداري نجف آباد
اداره درآمدشهرداري نجف آباد  از 4 زيرمجموعه زير تشکیل شده است كه همگي زير نظر رئيس درآمد شهرداري مركز ارائه خدمت مي نمايند:
1) واحد درآمد:
الف) كنترل و بررسي روزانه كارهاي افراد زير مجموعه
ب)واحد درآمد مناطق : وظیفه اخذ عوارض در هر منطقه هنگام صدور پروانه و یا پایانکار ساختماني زير نظر رئيس درآمد مركز بر عهده این واحد می باشد.
د) واحد درآمد ناحيه : وظیفه اخذ عوارض  در هر ناحيه هنگام صدور پروانه و یا پایانکار ساختماني زير نظر مسئول  درآمد  منطقه بر عهده این واحد می باشد..
 2) واحد اصناف: وظیفه این واحد شناسائي، محاسبه، صدور فيش عوارض و اخذ عوارض شغلي (کسب و پیشه) از واحدهاي صنفي می باشد.
3) واحد عوارض خودرو: در این واحد محاسبه و اخذ عوارض سالیانه خودرو انجام می گردد.
4) واحد نوسازی: در این واحد محاسبه و اخذ عوارض نوسازی و عمران شهري املاك و ساختمان ها, مطابق با قانون نوسازی و عمران شهری انجام می گردد.

شرح وظایف افراد
1- مسئول درآمد: بررسی نهایی تمامی پرونده های انجام شده در واحد  درآمد و نوسازی و انجام عمل تقسیط طبق دستورالعمل و نیز دریافت وصولی کلیه واحدهای شهرداری منطقه و ناحيه  به صورت نقدی و چک و ارجاع چک های وصولی به مامورین وصول .
2-  واحدکامپیوتر درآمد: مسئول پشتیبانی و تامین وخدمات کامپیوتر و انجام کلیه عملیات کامپیوتری اداره درآمد ازجمله برنامه های کاربردی واحد درآمد اعم از برنامه کسب و  پیشه – برنامه چک و تقسیط – برنامه درآمد. تهيه و تنظيم گزارشهاي سه ماهه و شش ماهه و يكساله شهرداري شامل درآمدها و هزينه‌ها به شورا و استانداري
3- تمامی پرونده ها, درخواستها, استعلامها و مجوزهای صادره توسط شهرداری منطقه پس از تایید واحد درآمد منطقه (درج مهر درآمد بر روی پرونده) پاسخگویی می گردد.

تعاریف و اصطلاحات
1- درآمد های شهرداری : عبارت است از عوارض، بهاء خدمات که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و توسط شهرداری قابل وصول می باشد.
2- واحد صنفی : واحد های خدماتی یا اقتصادی که فعالیت آنها در محل فعالیت و یا وسیله ای سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا شود واحد صنفی شناخته می شود.
3- تسویه حساب : یعنی عادی کردن بدهی و پرداختی شخص اعم از پول یا اسناد پرداختی مانند چک، سفته
4- مفاصا حساب : یعنی پرداخت کلیه بدهی ها من جمله چک ها  و سفته های تحویلی. یعنی کل بدهی به حساب شهرداری واریز شده باشد.

واحد اصناف و پيشه وران
متصدي پيشه وران كه زير نظر مسئول درآمد انجام وظيفه مي نمايد.
شرح مسئوليت و اختيارات:
بايگاني نمودن اسناد مربوط به پيشه وران طبق پرونده هاي موجود و به روز نمودن اطلاعات
پاسخ دادن به استعلامات مربوط به سرقفلي، اتحاديه ها و اجاره نامه¬ها
 انجام عملیات کسب و پیشه و پاسخ دادن به استعلام هاي رسیده از مجامع امور صنفي ها و جهت مشاغل مختلف و صدور فیش و مفاصا حساب با کامپیوتر .
انجام عملیات کسب و پیشه و پاسخ دادن به استعلام هاي رسیده از اداره بازرگاني شهرستان جهت صدور پروانه كسب ايثارگران معزز.
ارسال پرونده هايي كه عوارض صنفي خود را پرداخت نكرده اند به كميسيون ماده 77 شهرداري.
1- آمارگيري از واحدهاي صنفي سطح شهر
2- تشكيل پرونده و صدور پروانه كسب براي واحدهاي صنفي جديد
3- ابلاغ قوانين نظام صنفي به متصديان واحدها توسط اتحاديه ها و مجامع امور صنفي
4- پلمپ  واحدهاي صنفي فاقد پروانه از طريق اماكن نيروي انتظامي و اتحاديه ها
5- ابلاغ سررسيد پرداخت عوارض ساليانه كسب به واحدهاي صنفي
6- تمديد پروانه هاي كسب از طريق اتحاديه هاي مربوطه
7- تدوين عوارض كسب و پيشه در رده هاي مختلف صنفي و درجه ‌بندي برحسب درجه 1 و 2 و 3
8- شركت در جلسات كميسيون نظارت براصناف شهرستان
9- ارجاع موارد خاص به كميسيون نظارت براصناف شهرستان
10- هماهنگي گشت مشترك واحد بازرسي اداره بازرگاني شهرستان درخصوص بازديد از واحدهاي صنفي سطح شهر
11- برگزاري جلسات هماهنگي نمايشگاههاي بهاره و پائيزه با محوريت اداره بازرگاني و مجامع امور صنفي

مراحل پرداخت عوارض ساليانه كسب
مراحل صدور پروانه كسب
1- مدارك مورد نياز :
 الف) معرفي نامه مجمع امور صنفي
     ب) فتوكپي شناسنامه صفحه اول
    ج) فتوكپي كارت ملي
2- دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
 3–تسليم استعلام و مدارك ياد شده به واحد رايانه اي كسب و پيشه
4- محاسبه عوارض و صدور فيش
5- مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
6- تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
7- امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
مراحل تجديد پروانه كسب
1- مراجعه متقاضي به شهرداري همراه با معرفي نامه مجمع امور صنفي
2- دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
3–تسليم استعلام به واحد رايانهاي كسب و پيشه
4- محاسبه عوارض و صدور فيش
5- مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
6- تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
7- امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
 
مراحل ابطال پروانه كسب
1- ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه كسب از اتحاديه و مجامع امور صنفي
2- دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
4- تسليم استعلام به واحد كسب و پيشه
5- محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه
6- مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
7-تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
8-امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه
تذكر:
چنانچه در خصوص استعلام اتحاديه ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور توسط متقاضي اقدام نگردد پاسخ منفي بوده و متقاضي موظف است نسبت به استعلام جديد اقدام نمايد.
بکارگیری  دستورالعملها و روشهای جدید قوانین در خصوص افزایش درآمد و وصول آسانترتهیه و تنظیم و ارائه گزارش فعالیتها و مشکلات درآمد به مدیریت متبوع.

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360