شنبه, 30 تیر 1403 - Saturday, 20 July 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

قنات بلمچه

قنات بلمچه
اين قنات ، از كوهپايه هاي شمالي غربي نجف آباد سرچشمه گرفته و به محض آفتابي شدن در كنار پادگان شهيد منتظري وارد نهر قديمي خود شه ، مسير كوتاهي را طي مي كند و وارد مزرعه بلمچه مي شود .
مسير حركت آب تقريباً از شمال به جنوب است و در طول راه خود درختان كهني را آبياري مي كند كه محل استراحت چوپانان و عابران است . اين مزرعه در بيان وسيعي قرار دارد و مشرف به شهر نجف آبّاد است درختان كهن اطراف اين قنات حكايت از قدمت آن دارد .
مزرعه ي فوق الذكر كه توسط قنات مذكور آبيار يمي شود ،‌محل سكونت اوليه ي زرتشتيان ، چوپانان و چادرنشينان بوده و واز دير باز در آن كشاورزي مي كرده اند . ساكنان با چراي دام هاي خود در كوهپايه ها و صحراهاي اطراف ، خود در اين محل سكونت دائمي اختيار كرده و به ساخت قلعه و خانه اقدام كرده و با حفر قنات به كشاورزي روي آورده بودن د. بناهاي مخروبه اي در اين محل وجود دارد و به گفته بعضي از گذشتگان قبرستاني نيز در كنار اين قنات وجود داشته كه بعضاً‌افراد به حفر قبرها به جهت يافتن جواهرات اقدام كرده و چيزي جز استخوان هاي پوسيده نيافته اند . البته بايد در نظر داشت كه زرتشتيان باستان ، مرده هاي خود را در دخمه هايي برفراز كوه ها قرار مي داده اند تا بپوسد و سپس استخوان آنها را دفن مي كرده اند . پيران را عقيده بر اين است كه قدمت حفراين قنات نيز مانند قنوات سه گانه ي نجف آباد به حداقل 500 سال پيش بر مي گردد .
اين مزرعه و زمين هاي اطراف آن متعلق به آقاي « احمدميرزا » از فرزندان « صارم الدوله » و برخي از طايفه آيتي ها نجف آباد بوده و اكنون صاحبان متعددي دارد و سندي نيز در دست است كه حمايت از وجود سكنه در اين محل بوده و كدخدا نيز داشته اند و قريه اي آباد و پررونق بوده است .

قنات رحيم آباد

قنات رحيم آباد
اين قنات از قنوات پر آب و معروف نجف آباد مي باشد كه با سه الج در كناركوه « كماسان » در روستاهاي جنوبي كرون ، احداث گرديده است . آب آن برعكس قنوات ديگر در پاييز رو به فزوني مي رود و در بين كشاورزان معروف است كه قنات « رحيم آباد » براي كاشت گندم است .
اين قنات توسط شخصي به نام « آرحيم » فرزند « آقا ربيع » كه از كدخدايان و ريش سفيدان نجف آباد بوده ،‌در دوران قاجار احداث گرديده .
آب اين قنات در محل پل « علي كاكلي » ، شرق روستاي « حسن آباد »
 ، آفتابي مي شود و به همراه آب قنات هاي صادق آباد ، زرين ، كوزدان ، عباس آباد و

قنات شاه

قنات شاه
مبدأ آن در اراضي شرقي «نسيم آباد »  با تعداد 65 حلقه چاه در اراضي ذكر شده و در انتهاي املاك «نسيم آباد » آفتابي مي شود . سپس در اراضي « افجان » با 35 حلقه چاه ديگر سير مي نمايد و با 50 حلقه چاه در جنوب املاك « افجان »  آفتابي مي شود  .
 

 

قنات قرق

قنات قرق
اين قنات بدواً با 94 حلقه چاه در مركز دشت كرون حفر و از دو رشته تشكيل شده :
1- مادر چاه  آن در املاك « هيمان » و داراي 38 حلقه چاه است .
2- مادرچاه آن در املاك « جعفر آباد » با 50 حلقه چاه داير است .
پس از يكي شدن دو رشته با شش حلقه چاه به جدول قنات مي ريزد و با گذشتن از مسير به طاحونه ي « جعفر آباد » وارد مي شود و سپس همراه 3 قنات ديگر جوي شاه كوچك را تشكيل و به سمت روستاي تندران طي مسير مي نمايد .   

قنات صادق آباد

قنات صادق آباد
مادرچاه آن در اراضي بين « احمد رضا »  و « الور » واقع شده . رشته اول از مبدأ 12 حلقه چاه و رشته دوم 10 حلقه چاه داشت و پس از يكي شدن با 115 حلقه چاه در اراضي الور و قهريزجان سير مي كند و پس از گذشتن از اراضي قهريزجان به « سوران » و سپس به جوي شاه مي ريزد .
سپس وارد طاحونه ي قهريزجان مي گردد و پس از طي مسيري طولاني به طاحونه ي « حسن آباد » سرازير مي شود و پس از آن از « خير آباد » گذشته به پل « علي كاكلي » مي رسد و با قنات رحيم آباد يكي شده و به جوي شاه مي ريزد و از ان پس به طاحونه ي « خرمنان » مي رسد .
اين قنات يكي از قنات هاي خوب نجف آباد است كه در سنوات قبل نيز به آن توجه مي شده است و در سندي كه از سال 1312 به جاي مانده ، حاكم وقت مجف آباد نسبت به تنقيه ي آن اقدام نموده و گزارش ان را به حكومت وقت اصفهان داده است .

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360