سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tuesday, 23 July 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

آدرس وشماره تلفن مراکز شهرداری

دفتر شهردار                           42642929

شوراي اسلامی شهر              42625434   
معاونت مالي اداری                 42643151
معاونت شهرسازی                 42644110 
معاونت خدمات شهری            42726465
معاونت عمران                       42638777
شهرداری منطقه 1                42646880-3 

شهرداری منطقه 2                 3-42649101
شهرداری منطقه 3                 2-42658140
ناحيه1(یزدانشهر)                  4611-424444511
ناحيه2(اميرآباد)                     2-424443611
ناحيه3(ويلاشهر)                    42513052 - 42257000
سازمان آتش نشانی              42634444  - 42633114
سازمان تاكسيراني                42726426
سازمان اتوبسراني                 42727250  - 42727533
سازمان پسماند شهری            27272174 - 42727218
سازمان بهسازی و نوسازی       42647051
سازمان پایانه ها                     3-42663300
سازمان رفاهی و تفریحی          42658053
مدیریت حراست                       42643500
ساختمان تجمعي                    42726571-5
مدیریت امور اداری و رفاه             42648013
مدیریت روابط عمومی                42644060
مدیریت در آمد                          42611993
مدیریت مالی                           42617761
مدیریت حقوقی                        42617900
کارپردازی                               42616606
مدیریت انفورماتیک                   42644051           
شهرداری مرکزی                     3-42640041
مدیریت متوفیات                      42727000
مدیریت کشتارگاه                    42726535
پارک مرکزی                           42744000
كتابخانه امامي                      42633433
كتابخانه دهخدا                      4225900
كتابخانه منتظری                    42436661
دایره امانی                           42432736
     

نحوه اخذ کارت و برچسب معاینه فنی

هيئت دولت تصويب كرد
نرخ هزينه‌هاي معاينه فني خودرو
وزيران عضو کارگروه تعيين نرخ هزينه‌هاي معاينه فني خودرو ، نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها را تعيين کردند.
به گزارش مهر، وزيران عضو کارگروه تعيين نرخ هزينه هاي معاينه فني خودرو بنا به پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي کشور و راه و ترابري و به استناد به اصل يکصد و سي وهشتم قانون اساسي نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها را تعيين کردند.
براساس اين گزارش ، نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها در کلان شهرها براي خودروهاي سبک 9 هزار تومان و براي خودروهاي سنگين 18 هزار تومان خواهد بود.
همچنين نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها در مراکز استان ها و شهرهاي با جمعيت بالاي 300 هزار نفر براي خودروهاي سبک 8 هزار تومان و براي خودروهاي سنگين 18 هزار تومان تعيين شد.
براساس اين گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها در شهرهاي با جمعيت کمتر از 300 هزار نفر نيز براي خودروهاي سبک 7 هزار تومان و براي خودروهاي سنگين 18 هزار تومان خواهد بود.
براساس مصوبه کارگروه تعيين نرخ هزينه هاي معاينه فني خودرو، نرخ خدمات معاينه فني براي هر بار مراجعه بعدي ظرف يک ماه پس از مراجه اول در مورد خودروهاي سبک و 10 روز بعد از مراجعه اول براي خودروهاي سنگين 2 هزار تومان خواهد بود.
نرخ خدمات فني براي موتور سيکلت ها براي مراجعه اول سه هزار تومان و براي هر بار مراجعه بعدي ظرف مدت يک ماه پس از مراجعه اول يک هزار تومان خواهد بود. بعد از انقضاي مدت هاي يک ماه و 10 روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدي اولين مراجعه محسوب خواهد شد.
براساس تصميم کارگروه تعيين نرخ هزينه هاي معاينه فني خودرو، دريافت هرگونه مبلغي بيش از نرخ هاي مصوب با توجه به لحاظ کليه حقوق دولتي و هزينه هاي مربوط به چاپ و تکثير و موارد مشابه ممنوع است. اين مصوبه در تاريخ 21 مهر ماه 1389 پس از تاييد رئيس جمهور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

آشنایی با مراحل معاینه فنی
جهت دریافت برگ معاینه فنی خودرو، دارنده خودرو باید به یکی از مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کند
پس از مراجعه، مراحل ذیل باید به ترتیب  انجام شود:
1 - پس از ورود به هر یک از مراکز مکانیزه یک برگ فرم تشخیص اصالت خودرو در اختیار مالک خودرو قرار می‌گیرد و مالک خودرو می‌بایست قسمت بالای فرم را دقیقاً و با توجه به کارت شناسایی خودرو تکمیل نماید.
2- خودرو را به محل بازدید ظاهری و تشخیص اصالت خودرو هدایت می‌شود.
3- ضمن باز نمودن درب موتور فرم تشخیص اصالت و عیوب ظاهری را به همراه اصل کارت شناسایی یا سند خودرو جهت بازدید به کارشناس مربوطه تحویل نماید.
4 - در صورت تأیید خودرو از طرف کارشناس اصالت و امضاء وی بر روی فرم اصالت به مرحله 6 خواهد رفت.
5- در صورت عدم تأیید خودرو توسط کارشناس اصالت ضمن تحویل مدارک از کارشناس مربوطه, از مرکز مکانیزه خارج شده و پس از رفع ایراد(های) خودرو مجدداً مراحل بالا را تکرار نماید.
6- ضمن باز پس گرفتن مدارک خودرو از کارشناس مربوطه در مقابل کیوسک ثبت نام توقف نموده با ارائه اصل کارت شناسایی خودرو یا سند ماشین و پرداخت هزینه مربوطه جهت انجام تست مکانیزه ثبت نام نموده و رسید دریافت نماید. رعایت این نکته الزامــی است که کلیه اوراق تحویلی از کیوسک ثبت‌نام را تا آخرین مرحله در اختیار داشته باشد.
7- آزمونگر کلیه تستهای مکانیزه مربوط به خودرو را به ترتیب ذیل انجام خواهد داد:
1- 7- تست گازهای خروجی از اگزوز (اندازه‌گیری گازهای HC هیدروکربن, CO منواکسیدکربن, CO2 دی اکسید کربن و O2 اکسیژن) و نسبت هوا به سوخت
2- 7- تست میزان شدت نور چراغ‌های جلو
3- 7- تست سه گانه شامل:
* تست ميزان انحراف چرخها
* تست كمك فنرها
* تست ترمزها
4- 7- در این مرحله آزمونگر و مالک از اتومبیل خارج شده و خودرو بالای جک و یا چاله سرویس قرار می‌گیرد و مسئول خط معاینه نسبـت به بازرسـی ظاهری زیر خـودرو اقدام می‌نماید. در ایـن مرحله مالک خودرو می‌تواند پرسشهایی در خصوص معاینه از
مسئول مربوطه بنمایید و مسئول مربوطه موظف است به پرسشهای شما به‌طور کامل پاسخ دهد.
8- پرینت نتیجه آزمون را که در یک برگه چاپ شده است از مسئول خط دریافت نماید.
9- در صورت قبول شدن خودرو در تستهای مکانیزه به مرحله 14 خواهد رفت.
10- اگر خودرو در یک يا چند مورد از موارد تستهای مکانیزه مردود شده باشد, می‌بایست از مرکز خارج شده و پس از رفع عیب یا عیوب خودرو که توسط مسئول خط بر روی برگه اعلام نتایج ذکر گردیده،
- پس از رفع عيوب خودرو می بايست با به همراه داشتن رسيد ثبت نام مجددا به مرکز مراجعه نموده و با ارائه اصل کارت شناسايی خودرو و رسيد قبلی و پرداخت بر اساس تبصره الحاقی همين بند مجددا ثبت نام کنيد .
- تاريخ  اعتباربازيد بعمل آمده 48 ساعت است ، در صورت عدم تاييد معاينه نواقص رفع و درمهلت مقرر مجددا مراجعه نماييد.
- درصورت مراجعه بعد از 48 ساعت و تا قبل از 10 روز مشمول پرداخت نصف هزينه خواهيد شد.
در صورت مراجعه درزمان مقرر مشمول پرداخت هزينه مجدد نخواهد شد در غير اين صورت هزينه كامل اخذ مي گردد ( چنانچه بعد از 10 روز مراجعه نماييد)
12-برگه نتيجه آزمون را به همراه کارت شناسايی و يا قبض رسيد ثبت نام جهت صدور کارت معاينه تحويل اپراتور مربوطه دهيد .
13-سپس به محل صدور کارت معاينه مراجعه و کارت مربوطه را دريافت نماييد .
14-پس از صدور کارت مدارک را به همراه کارت شناسايی خودرو تحويل گرفته و تا معاينه بعدی نزد خود محفوظ داريد . توجه داشته باشيد در صورت قبولی خودرو برگ نتايج آزمون و نيز تشخيص اصالت خودرو نزد مرکز مربوطه بايگانی می گردد .
15- پس از بررسی دقیق کارت و برچسب معاینه فنی و پس از اطمینان از مشخصات آن با مشخصات مندرج در کارت شناسایی خودروی خود مجموعه را ترک نماید.
توجه: اعتبار كارت و برچسب معاينه فني خودروهاي پلاك شخصي و دولتي از تاريخ صدور به مدت يك سال و خودروهاي پلاك قرمز از تاريخ صدور به مدت 3 ماه مي باشد.
مدارك مورد نياز و فرم هاي مورد عمل:
اصل كارت يا سند خودرو ( مدارك مورد نياز)
فرم تشخيص عيوب ظاهري

نوع خدمات قابل ارائه به مردم:
* بازيد ظاهري خودرو
* تشخيص اصالت خودرو
*بازبيني فني اجزاء مختلف خودرو
* صدوركارت و برچسب معاينه فني خودرو
* نصب تابلوهاي راهنما در درب هاي ورودي سالن مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو جهت اطلاع ارباب رجوع.
* تدوين بروشورهاي انجام تست هاي معاينه فني جهت در اختيار قرار دادن مراجعين.
* اعلام ساعات كاري مراكز و ساير موارد ضروري از طريق اطلاعيه هاي عمومي.
* ارسال كليه اخبار مهم و قابل توجه جرايد و رسانه هاي گروهي جهت اطلاع شهروندان
* پاسخگويي حضوري و تلفني به مراجعين محترم
* كنترول دقيق و منظم صندوق پستي ستاد مركزي معاينه فني خودرو و دريافت نظرات و پيشنهادات مختلف مردم.
* اقدام جهت نصب تلفن هاي همگاني جهت افزايش رفاه حال مراجعين.
* نصب صندوق هاي ارتباط مستقيم نظرات و پيشنهادات جهت جذب نقطه نظرات پيشنهادات و شكايات ارباب رجوع.
* انجام نظرسنجي از مراجعين در خصوص نحوه عملكرد و برخورد پرسنل فعال در مراكز معاينه فني.
* تهيه تراكت هاي راهنماي شهروندان قبل از ايام تعطيلات نوروزي.
1- اعتبار کارت معاينه فنی اتومبيلهای پلاک عمومی ( يا موقت عمومی ) يا استفاده عمومی ، تاکسيها ، وانت ها ، آمبولانسها ، تاکسی تلفنی ها بين 3 ماه الی 4 ماه معاينه داده می شود .
2- آموزش رانندگی ، آموزشگاههای رانندگی ، تعليمی فقط 3 ماه معاينه داده می شود .
3- اتومبيلهای دولتی 6 ماه
4- اتومبيلهای شخصی 1 سال
5- اتومبيلهای فرسوده حداقل تا زمان تحويل دادن ، و با دارا بودن شرايط 1 الی 2 يا حداکثر 3 ماه داده می شود .
مدت زمان انجام کار:
جهت انجام تمامی مراحل 15 گانه معاینه فنی حداکثر 15 دقیقه زمان صرف می‌گردد. به این صورت که در کل شیفت کاری 8 ساعته هر خط معاینه فنی می‌تواند 120 خودرو را معاینه فنی نماید. یعنی به ازاء هر یک ساعت 15 خودرو مورد بازبینی فنی قرار می‌گیرد.

نحوه اخذ عوارض سالیانه خودرو

واحد درآمد شهرداری نجف آباد
((حمل ‌و‌ نقل خودرو ))
پیرو بخشنامه شماره ۶۸۶۶۷ مورخ 12/10/1388 نظر به اینکه طبق جزء «د» بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و شرح بند (۲) ردیف (۵) جـدول شـماره ۲۵ قـانون مـذکور، عـوارض سـالیانه انواع خودرو تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و خودروهای وارداتی ۱/۵ در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین گردیده است. در اجرای مقررات تبصره ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه انواع خودروهای با عمر بیش از ۱۰سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می یابد.
تمامي خودرو‏ها داراي بدهي معوقه از سال 82 لغايت نيمه سال 87 معادل 5/2 درصد و از نيمه دوم سال 87 لغايت حال حاضر مشمول 2درصد جريمه به ازاي هر ماه تأخير در تمامي خودروها از ماه تحويل خودرومشمول عوارض ساليانه مي‏باشند.
 
 
اطلاعيه شهرداري نجف آباد در خصوص پرداخت عوارض خودرو
جریمه هر ماه تاخیر در پرداخت عوارض سالانه خودروها 5/2 درصد تعیین شد
بر اساس مصوبه هیات دولت، مهلت پرداخت عوارض سالیانه خودرو در هر سال تا پایان همان سال است و در صورتی که در این مدت پرداخت نشود، به ازای هر ماه تاخیر معادل5/2 درصد به مبلغ عوارض افزوده می شود.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیئت وزیران با هدف تامین منابع مطمئن مورد نیاز شهرداری ها و نظم بخشیدن به نحوه وصول عوارض موافقت کرد برای مالکان خودروهایی که در پرداخت عوارض تاخیر می کنند جریمه تصاعدی در نظر گرفته شود.
هیئت وزیران با اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض،نحوه وصول عوارض سالیانه انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین توسط شهرداری ها از مالکین خودرو‌ها را اصلاح کرد
بر اساس ماده 10 این آئین نامه، عوارض سالانه خودرو‌های سواری و وانت دو کابین به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه داخلی و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی و براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود دریافت خواهدشد
بر اساس این مصوبه، مهلت پرداخت عوارض سالیانه خودرو در هر سال تا پایان همان سال است و در صورتی که مالک خودرو از پرداخت عوارض در مهلت تعیین شده خودداری کند،به ازای هر ماه تاخیر معادل 5/2 درصد به مبلغ عوارض افزوده مي شود.
این مصوبه در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. عوارض ساليانه: مبناي محاسبه يك در هزار قيمت خودرو برابر با اعلام وزارت اقتصاد و دارايي كه در قالب تعرفه ساليانه ابلاغ شده و قابل وصول مي‏باشد. تمامي خودرو‏ها داراي بدهي معوقه از سال 82 لغايت نيمه سال 87 معادل 2/5درصد و از نيمه دوم سال 87 لغايت حال حاضر با استنادقانون ماليات برارزش افزوده مشمول 2 درصد جريمه به ازاي هر ماه تأخير در پرداخت بوده، همچينن خودروهاي با عمر بيش از ده سال مي‏بايست علاوه بر عوارض ساليانه به ازاي هر سال 10درصد عوارض سال جاري همان خودرو را تا سقف 100درصد پرداخت نمايند.

مراحل پرداخت عوارض ساليانه اتومبيل و موتورسيكلت

1- مراجعه متقاضي به واحد درآمد
2- به همراه داشتن فیش پرداختی سال های قبل
3- ارائه كارت اتومبيل يا موتورسيكلت
4- محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه واحد درآمد
5- مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
6- جهت پرداخت عوارض خودرو آخرين فيش پرداختي سال قبل الزا مي ميباشد.
7- مراجعه به واحد درآمد جهت تهيه برچسب و ثبت عوارض در رايانه

 

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360