شنبه, 30 تیر 1403 - Saturday, 20 July 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

اعضای شورای ششم در کمیسیونها،کمیته ها، کارگروها و ...

نمایندگان شورا در کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای

«اولین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر جلسه رسمی شماره 3 مورخ 18 /5/ 1400 با اکثریت آراء»

1-دبیر کمیته آبفا : حجتی

2-حل اختلاف مالیاتی اداره دارائی : جهانیان – یوسفی نژاد-حجتی

3-هیأت امناء آرامستان نجف آباد : جهانیان –آخوندی- آسیابانی-حجتی –یوسفی نژاد –محمودیان

هیأت امناء آرامستانهای یزدانشهر و فیروزآباد:خانم ارزانی -بهرامی -آخوندی

هیأت امناء آرامستان امیرآباد :خانم ارزانی- جهانیان –بهرامی - حجتی

4-کمیسیون بند 20 ماده 55: حجتی – آخوندی –محمودیان

5- کمیسیون بررسی طرحها: بهرامی – جهانیان – یوسفی نژاد -حجتی

6-کمیته بازدید موارد خاص : آسیابانی – یوسفی نژاد – محمودیان -آخوندی

7-کارگروه پسماند شهری:مومنی – یوسفی نژاد - آخوندی

8-کمیسیون توافقات: حجتی – یوسفی نژاد – بهرامی – آخوندی

9-کمیسیون تحویل:آسیابانی – بهرامی – یوسفی نژاد -حجتی

10-کمیته درآمد:مومنی – آخوندی - جهانیان

11-کمیته زیباسازی: آسیابانی –ارزانی –محمودیان - جهانیان

12-کمیسیون­عالی­معاملات: حجتی – آخوندی –یوسفی نژاد – بهرامی –ارزانی

13-کمیسیون عالی مشارکت ها (سرمایه گذاری):محمودیان – حجتی-آخوندی – مومنی – یوسفی نژاد

14-کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز: آخوندی – جهانیان-حجتی

15 -کمیسیون کارشناسی شهرسازی (کمیته فنی):یوسفی نژاد – بهرامی – آخوندی –حجتی

16-کمیسیون ماده 5: مومنی

17-کمیته کار ماده 5:حجتی -یوسفی نژاد - بهرامی

18- کمیسیون ماده 77: آخوندی

19- کمیسیون ماده صد 1: حجتی

20- کمیسیون ماده صد2 : آسیابانی

21- کمیسیون ماده صد 3 (تجدید نظر ) :ارزانی

22-کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی :مومنی

23-شورای نامگذاری : ارزانی –محمودیان –جهانیان

24-شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف­ آباد:آخوندی – مومنی

25- شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف ­آباد:جهانیان – یوسفی نژاد

26-شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری:حجتی – بهرامی- یوسفی نژاد

27-سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد:آسیابانی –ارزانی –محمودیان

28-شورای آموزش و پرورش : مومنی

29-کارگروه آب و کشاورزی : حجتی

30-کمیته آرد و نان و تعزیرات : آخوندی

31-انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان : محمودیان

32-کارگروه اجتماعی : محمودیان – جهانیان – حجتی-ارزانی

33- کمیسیون بانوان : ارزانی –محمودیان

34-کارگروه بهداشت و درمان : ارزانی –محمودیان

35 –کمیته توانمند سازی و اسکان غیررسمی : مومنی – آخوندی

36 -حوزه نظام وظیفه : آسیابانی

37-کارگروه سلامت و امنیت غذایی :حجتی –محمودیان –ارزانی

38-کمیسیون سازمان ثبت احوال : آخوندی

39-کمیسیون کارشناسی اتاق اصناف : محمودیان – یوسفی نژاد - بهرامی

40-کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک ):حجتی - بهرامی

41-کارگروه مواد مخدر : ارزانی – جهانیان-محمودیان

42- کارگروه معاینه خودرو : آخوندی – مومنی

43-کارگروه نهضت سواد آموزی : بهرامی

44-کارگروه ورزش: محمودیان –حجتی –ارزانی – آخوندی-یوسفی نژاد- بهرامی -جهانیان

45-کمیسیون معماری و شهرسازی :یوسفی نژاد – بهرامی – حجتی

46- کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری: یوسفی نژاد- حجتی –ارزانی –محمودیان – جهانیان - مومنی

47- کارگروه عمران و معماری شهرسازی دفتر نماینده : حجتی

48- کمیته صنعت ، معدن ، تجارت و اشتغال : محمودیان-یوسفی نژاد –حجتی – جهانیان-مومنی - ارزانی

49-کمیته نخبگان و آینده پژوهی :یوسفی نژاد- بهرامی – حجتی-مومنی-جهانیان-آسیابانی –آخوندی – ارزانی- محمودیان

50-شورای شهرستان : حسن یوسفی نژاد – حسین بهرامی

کمسیون ها

کمیسیون فنی و عمران

کمیسیون فنی و عمران: ابراهیم ابوترابی- جواد حجتی – مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی –محمد منتظری

 

 کمیسیون عمران و حمل و نقل: سال اول دوره ششم  ( از تاریخ 14/5/1400):

رئیس:حسن یوسفی نژاد

اعضاء کمیسیون:اسماعیل آخوندی - حسین بهرامی - جواد حجتی – محمدحسن آسیابانی - قربانعلی مومنی –شهلا محمودیان

شرح وظایف کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر نجف آباد  
عضای کمیسیونها ، مدت اعتبار ، تعداد اعضاء و چگونگی ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون های مربوطه را تشریح کرده است . 
برپایه ماده 24 آیین نامه مزبور رئیس شورا طرح ها و لوایح ارائه شده به شورا را پس از قرائت در جلسه علنی به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میکند. 
کمیسیون عمران افزون بر رسیدگی به طرح ها ولوایح ارجاعی از سوی ریاست شورا، وظایف مشروحه در فصل یکم شرح وظایف را نیز انجام و گزارش آن را به شورا ارائه میکند. 


فصل یکم : حیطه وظایف کمیسیون عمران 

کمیسیون عمران هفت وظیفه اصلی به شرح زیر برعهده دارد : 
1-وظایف پیگیری و نظارت 
2-وظایف تدوین استراتژی ها یا راهبردهای شهری 
3-وظایف برنامه ریزی عمران شهری 
4-وظایف تصویبی 
5-وظایف مشورتی 
6-وظایف سیاستگذاری 
7-وظایف تدوین استانداردها 
هریک از وظایف اصلی پیشگفته شامل موارد جزئی خواهدبود، که از پاره ای آنها در فصول آینده یاد شده است. 


فصل دوم: وظایف پیگیری ونظارت 
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ماده 71 « قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران » مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی درمواردمشروحه زیر : 

همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر ( موضوع بند 11ماده 71) 
1-2-همکاری در جهت تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری ازنظر آسایش عمومی و عمران وزیبایی شهر (موضوع بند 20 ماده 71) 
1-3-نظارت بر حفر مجاری ومسیرهای تاسیسات شهری ( موضوع بند 22 ماده 71) 
1-4-نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها ، میادین وفضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه ( موضوع بند 23 ماده 71)

 
2- پیگیری و نظارت برحسن اجرای « قانون شهرداری » مصوب 11/4/1334 بااصلاحات مقرر در موارد مشروحه زیر : 
2-1- بررسی ضرورت و مکانیابی موزه ها،خانه های فرهنگی، موسسات فرهنگی بهداشتی و تعاونی ، کتابخانه ، باغ کودکان ، ورزشگاه ها و غیره ( موضوع بند 6 ماده 55) 
2-2-پیگیری و نظارت بر انجام وظایف شهرداری برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق ، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر ( موضوع بند 14 ماده 55) 
2-3-پیگیری و نظارت بر تهیه طرح و اجرای پارکینگها – ایستگاهها ، میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و وسایط نقلیه و غیره ( موضوع بند 18 ماده 55) 
2-4-بررسی وپبگیری انتقال موسسات و اماکنی که باعث انواع آلایندگیها می شوند( موضوع بند 20 ماده 55) 
2-5-بررسی و پیگیری وظیفه شهرداری در احداث بناها و ساختمانهای عمومیمانند مستراح ها، کشتارگاهها، میدان ها ، باغ های کودکان و ورزشگاهها (موضوع بند 21ماده 55) 
2-6-پیگیری جهت مکان یابی و احداث خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر ( موضوع بند 21 ماده 55) به نحوی که حد بهینه جمعیت شهر و ضرورت توسعه متوازن شهرهای اقماری تحقق یابد. 
2-7-پیگیری و نظارت برحسن انجام وظایف شهرداری نسبت به ابنیه و آثار باستانی ( موضوع بند22 ماده 55) 
2-8-پیگیری درمورد وضع مقررات خاص برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها، شماره گذاری اماکن ، نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتند ومحو کردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشد( موضوع بند 27 ماده 55) 
2-9-پیگیری ونظارت بر اقدامات شهرداری به منظور جلوگیری از تداخل حریم شهر با شهرها و روستاهای همجوار ( ماده واحده مصوب 20/7/1373 شورای نگهبان ذیل تبصره 3 ماده 99) 
2-10-پیگیری و نظارت بر حسن انجام ماده 99 و تبصره های آن در مورد تعیین و حفظ حریم شهر توسط مستحدثات عمرانی ثابت و ضروری 
2-11-پیگیری و نظارت بر حسن انجام مفاد ماده 100 
2-12-پیگیری و نظارت در هماهنگی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی در امر کندو کاو معابر شهری ( موضوع ماده 103) 
2-13-پیگیری ونظارت در امور مربوط به رسیدگی به وضع زمینها یابناهای بایر و مخروبه که منافی با پاکی و زیبایی یا موزاین شهرسازی باشد ( موضوع ماده 110) 
2-14-پیگیری و نظارت بر حسن انجام وظیفه شهرداری درمورد تملک ، تجمیع و تفکیک خانه ها و مستغلات واقع در بافت های کهن و فرسوده شهری به منظور نوسازی مداوم و مستمر( موضوع ماده 111) 


3-پیگیری و نظارت برحسن اجرای « قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 »با اصلاحات مقرر مشروحه زیر : 
3-1- پیگیری ونظارت بر تهیه و تدوین « برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر» که باید برای مقاطع پنجساله تهیه شود ( ماده 15) 
3-2-پیگیری و نظارت و تصویب نقشه های طرح های نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری ( موضوع ماده 16) 
3-3-پیگیری و نظارت بر رعایت ضوابط ارتفاع و نماسازی در پروانه های ساختمانی (موضوع ماده 23) 
3-4-پیگیری و نظارت در امر تهیه طرح یا بررسی لایحه شهرداری برای خرید و تملک حریم خیابانهای عریض تر از بیست متر قبل از احداث به منظور بدنه سازی مناسب شهری با کاربری مشخص و همچنین ایجاد ممر در آمد سالم برای شهرداری و جلوگیری از ایجاد رانت های اقتصادی ناشی از ارزش افزوده فعالیتهای عمرانی شهرداری ( موضوع ماده 24 و تبصره ذیل آن ) . 
3-5-پیگیری ونظارت بر امر صدور پروانه احداث ساختمانهای جدید در زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خیریه به منظور تنظیم جمعیت شهر ( موضوع تبصره 4 ذیل ماده 26) 
3-6-پیگیری در امر اتمام عملیات ساختمان های راکد شهری و نظارت بر حسن اجرای تبصره 2 ذیل ماده 29 
3-7-پیگیری و نظارت بر امر تملک و تصرف اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی شهر تا حد نهایی مشخص شده در نقشه جامع ( موضوع ماده 31) 
3-8-پیگیری و نظارت بر امر تحویل زمین به کارگاهها و کارخانه های مستقر در داخل شهر به منظور فراهم نمودن زمیننه انتقال به شهرک هاو مناطق صنعتی و کارگاهی ( موضوع تبصره 1 ذیل ماده 31) 


4-پیگیری و نظارت بر حسن اجرای « آیین نامه نحوه واگذاری املاک به شرکتها و موسسات و شرایط فسخ قرارداد مصوب 1/4/1348» بااصلاحات مقرر در موارد زیر : 
4-1- بررسی و اعلام نظر به شورای شهر در مورد واگذاری املاک تملیکی شهرداری به شرکتها و موسسات ( موضوع ماده 1) 
4-2- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به برگزاری مسابقات معماری ، شهرسازی ، نقشه برداری و غیره ( موضوع مواد 4،5،7،15و20) 


5-پیگیری و نظارت برحسن اجرای « قانون پیشگیری و مبارزه باخطرات سیل مصوب 5/3/1348» درموارد مشروحه زیر : 
5-1- پیگیری ونظارت برمکان یابی ، مطالعات مهندسی و آزادسازی و احداث مسیل و سیل برگردان ( ماده 1) 
5-2-پیگیری و نظارت بر امر احیاء و بازسازی مادی هایی که نقش سیل بند و هدایت آبهای سطحی را انجام می دهند و رفع موانع و عوارض ‌آنها ( تبصره 3 ذیل ماده 1) 
5-3-پیگیری و نظارت بر وضع عوارض ویژه احداث سیل برگردان وسیل بند به شورای اسلامی شهر از محل منابع مشروحه زیر : اراضی و ساختمانها ، مستحدثات ، موسسات تولیدی و بازرگانی وحتی کسب و پیشه و سایرمنابع مقتضی ( ماده 2) 


6-پیگیری ونظارت بر حسن اجرای « آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مؤسساتی که خدمات آنها در داخل حریم شهرها ، مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می باشد» مصوب 4/11/1366 به منظور جلوگیری از کند و کاوهای زائد شهری . 


7-پیگیری و نظارت برحسن اجرای کلیه آیین نامه هایی که فعالیت شهرداری مستلزم تخصیص بودجه عمرانی باشد. 


8-پیگیری و نظارت برحسن اجرای مصوبات« شورای عالی شهر سازی و معماری »، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان » ، « آیین نامه طرح ساختمان در برابر زلزله» و « آیین نامه مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله». 


فصل سوم : وظایف تدوین استراتژی ها یا راهبردهای شهری
منظور از استراتژی یا راهبرد عبارتست از هدفهای فاقد زمان بندی و تخصیص اعتبار به عبارت دیگر هدفهای بلند مدت که جهت حرکت و مقصد نهایی برنامه های پنجساله و برنامه های یکساله ( بودجه ) رامشخص میکند. 
از آنجا که عملاً مشخص گردید سال 1400 که نظام برنامه ریزی کشور به عنوان یک سرفصل مشخص برای برنامه ریزی استراتژیک کشور تعیین نموده کافی نمی باشد .

نجف آباد   یا استراتژی های شهری نجف آباد   باید به جهت موارد مطروحه زیر و سایر مواردی که به تصویب شورا خواهد رسید راهکار ارائه نماید: 
1-ظرفیت اقلیمی و آب و هوایی نجف آباد   برای پذیرش جمعیت 
2-ظرفیت اقلیمی و آب و هوایی نجف آباد   برای پذیرش اتومبیلهای دارای سوخت فسیلی 
3-ظرفیت اقلیمی و آب و هوایی نجف آباد   برای پذیرش کارخانه ها و صنایع 
4-تعیین زمینه های دارای برتری های نسبی نجف آباد  
5-چگونگی سوق دادن اقتصادی شهری به سمت بهره برداری از برتری های نسبی 
6-نحوه جلوگیری از تاسیس و یا توسعه فعالیتهایی که برای آینده شهر سودمند نیست 
7-نحوه تشویق و ترویج فعالیتهایی که منطبق با برتری های نسبی شهر است 
8-چگونگی مهارجمعیت درونزا، و جمعیت برونزا (مهاجر به نجف آباد   ) به منظور تثبیت نسبی جمعیت درحد ظرفیت اقلیمی و آب و هوایی نجف آباد 

9-چگونگی مهارشمار اتومبیلهای دارای سوخت فسیلی در حد ظرفیت اقلیمی و آب و هوایی نجف آباد  
10-چگونگی کنترل و هدایت تاسیس یا گسترش واحدهای صنفی صنعتی و خدماتی و نحوه تشویق و ترغیب واحده موجود برای تغییر مکان استقرار به منظور عدم تجاوز از مرز ظرفیت اقلیمی و آب و هوایی نجف آباد   . 
11-چگونگی مشارکت شهرداری نجف آباد   در ایجاد توازن منطقه ای در سطح استان به منظور توسعه شهرهای اقماری ، افزایش فرصت های شغلی و جلوگیری از استمرار مهاجرت نیروهای انسانی کمی و جویای کار به شهر نجف آباد   
12-چگونگی جلوگیری ازمهاجرت نیروهای کیفی از نجف آباد   و نحوه جذب نیروهای انسانی کیفی (یاکارآفرین) از سایر نقاط به ویژه ایرانیان خارج از کشور 
13-چگونگی بهبود و گسترش ارتباطات ( از جمله حمل و نقل ) میان نجف آباد   و شهرها وروستاهای اقماری آن با استانداردهای حفاظت منابع ، حفاظت محیط زیست ، ایمنی و ارزانی 
14-دستیابی به الگوی تقسیم کار منطقه ای میان نجف آباد   و شهرها و روستاهای اقماری آن به منظور ترویج و رشد بازار منطقه ای 
15-چگونگی مهار مخاطرات جغرافیایی و اقلیمی شهر نجف آباد   مانند گسترش کویر، افزایش مستمر ذرات معلق ، کاهش رطوبت و بارندگی و امحاء تدریجی شکبه سیل بندهای شهری ( مادی ها) 
16-کسب آگاهی نسبت به مخاطرات حوادث غیرمترقبه برای شهرنجف آباد   و بررسی راههای پیشگیری 
17-بررسی مفهوم محدوده شهری ، شناسایی نحوه تبدیل خطوط ذهنی محدوده شهری به مستحدثات یا عوارض کالبدی ، گزینش مناسب ترین عوارض کالبدی برای تمایز محدوده شهری ازمیان عوارض رایج مانند سیل بند ، فضای سبزکمربندی ، جنگل های مصنوعی و امثالهم 
18-چگونگی جلب مشارکت مردم در اموری که منافع خصوصی و منافع اجتماعی درتقابل نیستند. مانند واگذاری اراضی اختصاص یافته برای فضای سبز به داوطلبان تولید چوبهای صنعتی و احداث باغ های پیرامون شهری 
19-تدوین راهبردهای حمل ونقل همگانی درون شهری با توجه به برنامه ریزیهای چهارگانه حفاظت منابع ، حفاظت محیط زیست، ایمنی و ارزانی 
20-تدوین راهبردهای جلوگیری ازکند و کاو خیابانها و گذرگاهها مانند احداث لاین تاسیساتی و یا کانالهای تاسیساتی پیش ساخته و تبدیل آن به استاندارد 
21-تدوین راهبردهای جلوگیری از رهاسازی زمین های شهری به منظور نزدیک کردن زمان عملیات ساختمانی هرمحله به یکدیگر 
22-تدوین راهبردهای نوسازی و بهسازی بافت کهن 
23-تدوین راهبردهای مرمت آثار تاریخی شخصی و تعریف کاربریهای آنها 
24-تدوین راهبردهای مشارکت شهرداری در حفظ میراث فرهنگی 
25-تدوین راهبردهای کمک به انجمن ها ، خیریه ها ، تشکل های سیاسی ، تشکل های علمی ، موزه ها ، نهادهای فرهنگی ، مساجد و سایر نهادهای جامعه مدنی 
26-تدوین راهبردهای کسب درآمدهای غیرمالیاتی 
27-تدوین راهبردها و استانداردهای سرویسهای بهداشتی شهری به ویژه سرویسهای منطبق بااستانداردهای جهانی در مناطق توریستی 
28- تدوین استراتژی های میدان سازی و تبدیل به استانداردها 
29-تدوین راهبردهای اطلاع رسانی شهری، مکان یابی تابلوهای گرافیک شهری 
30--تعیین سقف تعداد واحدهای مختلف صنفی به لحاظ نوع فعالیت آنها 
تبصره : 
کمیسیون عمران می تواند موضوعات مشروحه فوق را برای مطالعه و بررسی به دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی ، مهندسین مشاور و یا اشخاص حقیقی که صلاحیت علمی و تجربی آنها مورد تایید کمیسیون باشد محول نماید. پیشنهاد هزینه تحقیق و طول مدت مطالعه زا سوی کمیسیون به شورای اسلامی شهر ارائه می گردد . 


فصل چهارم : وظایف برنامه ریزی عمران شهری 
پس از تدوین راهبردها، پیش نویس آن برای نظر خواهی از مردم به نحو مقتضی منتشرمی شود . چون راهبردها برای یک دوره طولانی تدوین می شوند هیچیک از سازمانهای کشوری نمی توانند اجرای آن را ضمانت کنند . درحقیقت ضامن و پشتوانه یک برنامه راهبردی افکار عمومی است از این رو کوشش خواهد شد نقطه نظرات رهبران فکری ، سیاسی ، علمی ، دینی و اجتماعی مردم و کلیه گروههای ذینفع یا ذیعلاقه گرفته شود و حتی المقدور راهبردها با نظرات واصله سازش یابد. پیش نویس راهبردها پس از طی مراحل فوق به صورت طرح به شورای اسلامی شهر نجف آباد  تقدیم میگردد . 
شورای اسلامی شهر پس از بررسی وشور ومشورت طرح راهبردهای شهری را تصویب و برای آگاهی همگانی و جلب علایق شهروندان در سطح وسیعی منتشر می کند . نسخه هایی از راهبردها نیز برای برنامه ریزی به شهردار تحویل می شود . 
شهردارنجف آباد  نسخه ای از راهبردها را برای کلیه معاونتها ، مدیران سازمانهای وابسته و مدیران مناطق شهرداری ( شهرداران مناطق ) ارسال و تقاضای تشکیل ستاد برنامه ریزی می کند. 
ستاد برنامه ریزی شهرداری های مناطق ،سازمانهای وابسته و شهرداری مرکزی متشکل از صاحبنظران وکارشناسان هر واحد متناسب با توان فنی و مالی خود بخشی از راهبردهارا به صورت برنامه اجرایی تبدیل می کند که حاوی جدول زمان بندی و برآورد هزینه های اجرایی می باشد .

این برنامه اجرایی برای دومقطع زمانی به شرح زیر تهیه خواهد شد: 
الف ) مقطع زمانی یکساله ( بودجه سالانه ) 
ب ) مقطع زمانی پنجساله( برنامه پنجساله عمرانی) 

شهردار موظف خواهد بود ظرف مدت مشخصی که شوراتعیین می کند برنامه های خود را به شورا ارائه کند . این برنامه ها به ترتیب به صورت لوایح زیر ارائه میگردد : 
الف – لایحه برنامه پنجساله عمرانی 
ب – لایحه بودجه سالانه 

شورای اسلامی شهر نجف آباد   این دو لایحه را که از دیدگاه زمان و نحوه بررسی باسایر لوایح متفاوت است پس از طرح در شورا به کمیسیون عمران ارجاع می کند. کمیسیون عمران با کمک دیگر کمیسیونها نسبت به بررسی و ارائه نظر به شورا اقدام خواهد کرد . 
چگونگی و زمان مقرر برای بررسی هریک از لوایح پیشگفته را آیین نامه های جداگانه مشخص خواهد کرد که توسط کمیسیون های اقتصادی ، اداری و حقوقی تدوین و برای تصویب به شورا تقدیم خواهد شد . 


فصل پنجم : وظایف تصویبی 
کمیسیون عمران موظف است کلیه موارد زیر را پس از بررسی و مشاوره با کارشناسان تصویب کند و به شورای اسلامی شهر نجف آباد   ارجاع ، رئیس شورا مواردی که بر طبق مقررات نیاز به طرح در شورا و اخذ مصوبه شوراداشته باشد را در دستور جلسه قرار می دهد. 
تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت اخذ مصوبه شورا در مورد مصوبات کمیسیون عمران بر عهده ریاست شورا است . 
1-مطالعات مهندسی پروژه ها یا طرحهای عمرانی شهرداری مرکز ، نواحی و سازمانهای وابسته 
2-طرح های جامع یا تفصیلی 
3-نقشه خیابانها ، معابر و گذرگاهها 
4-نقشه مسیل ها ، مادی ها، خطوط ویژه وخطوط مترو 
5-نقشه پارکها، فضاهای سبز و فضاهای آزاد 
نقشه میثادین ورزشی 
7-نقشه کلیه ساختمانهای عمومی شهرداری مرکزی و شهرداریهای مناطق 
8-نقشه مکان یابی یا جانمایی کلیه موسسات عمومی

 
فصل ششم : وظایف مشورتی 
کمیسیون درکلیه موارد زیر موظف است نظرات مشورتی خود را به نحو مقتضی شفاهی یا کتبی به مسئولین ذیربط ارائه نماید . از نظر این کمیسیون تنها نظرات مشورتی مکتوب تعهد آور می باشد . 
1-ارائه نظرات مشورتی در کلیه مواردی که رئیس شورای اسلامی شهر ارجاع می کند. 
2-ارائه نظرات مشورتی درکلیه مواردی که روسای کمیسیونهای شورای شهر ارجاع می کنند . 
3-ارائه نظرات مشورتی در کلیه مواردی که شهردارنجف آباد  ، معاونین وی ، روسای سازمانهای وابسته به شهرداری یامدیران مناطق شهرداری مستقیماً نظر کمیسیون عمران را استفسار می نمایند. 
4-ارائه پیشنهاد یا نظر مشورتی به کلیه ادارات کل استان که به نحوی با مسائل عمرانی شهر درگیر هستند. 
5-ارائه پیشنهاد یانظر مشورتی به نمایندگان شهر در مجلس شورای اسلامی 
6-ارائه پیشنهاد یانظر مشورتی به اعضای شورای شهرستان 
7-ارائه پیشنهاد یانظر مشورتی به اعضای شورای استان 
8-ارائه پیشنهاد یانظر مشورتی به اعضای شورای عالی استان 


فصل هفتم : وظایف سیاستگذاری 
کمیسیون عمران موظف است در مسائل عمران شهری اقدام به سیاستگذاری نماید . گزارش مواردی که به سیاستهای مشخص اجرایی بیانجامد توسط مخبر کمیسیون در جلسه شورا مطرح و تقاضا خواهد شد در دستور کار شوراقرار گیرد. 
کمیسیون عمران موظف است به شکایات مردمی که از جانب دبیرخانه یا هیئت رئیسه شورا ارجاع می گردد رسیدگی کند و از محتوای شکایات در جهت تدوین سیاستهای عمرانی مناسب بهره برداری نماید. 


فصل هشتم: وظایف تدوین استانداردها
کمیسیون عمران موظف است باایجاد ارتباطات بین المللی ، بازدیدها و بررسیهای میدانی یا عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی ، مهندسان مشاور یا شخصیتهای حقیقی که صلاحیت واهلیت آنها مورد تایید کمیسیون باشدنسبت به تدوین آیین نامه استاندارد در موارد زیر و سایر موارد مورد نیاز اقدام کند. رعایت استانداردهای مصوبه کمیسیون عمران در هر کی از عملیات عمرانی یا اجرایی توسط شهرداری و سازمانهای وابسته الزامی است . عدم رعایت استانداردهای مصوب بدون اخذ مجوزقبلی تخلف محسوب و آیین نامه های تخلفات شورا مجازات موارد تخلف راجداگانه تعیین خواهد کرد. 
1-استاندارد عرض خیابانها و معابر 
2- استاندارد جداول و رفوژهای خیابانها و معابر 
3-استاندارد روفوژهای سبز 
4-استاندارد پیاده روها 
5-استانداردخطوط ویژه 
6-استاندارد پارکینگ های شهری و پارکومترها 
7-استانداردهای ارتفاع ساختمانهای شهری و تراکم 
8-استانداردنماسازی شهری 
9-استاندارد تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
10-استاندارد نماگرهای اطلاع رسانی شهری 
11-استانداردهای روشنایی معابر و پارکها 
12-استانداردهای تابلوهای شهری 
13-استانداردهای فواصل دوربرگردانها در خیابانهای دوطرفه

کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و امور ورزشی: (سال اول شورای ششم از تاریخ 14/5/1400):

رئیس: سکینه ارزانی

اعضاء کمیسیون :اسماعیل آخوندی -محمود جهانیان –شهلا محمودیان – حسن یوسفی نژاد


کمیسیون فرهنگی – اجتماعی 

شرح وظایف کمیسیون فرهنگی - اجتماعی

1-امور بهداشتی و درمانی 
الف – مشاوره ونظارت بر توزیع عادلانه امور بهداشتی ودرمانی ، در سطح شهر نجف آباد  
ب – کمک به بهبود شاخص های بهداشتی 
ج – اعلام نظر درخصوص محل تاسیس کلینیک ها و مراکز بهداشتی، درمانی دولتی و خصوصی 
د – فراهم آوردن زمینه سنجش های آماری درزمینه خدمات بهداشتی ، درمانی 
هـ - نظارت و پیگیری بهداشت محیط ، بهداشت خانواده و بهداشت شغلی 
2-امور عبادی مذهبی بررسی طرح ها و لوایحی که درجهت گسترش و ترویج امور عبادی ومذهبی در بین علاقمندان و بخصوص جوانان است . 
3-امور تعاون و امورخیریه 

الف – هماهنگی با انجمن ها و موسسات امور خیریه درجهت پوشش دادن به کلیه مناطق شهری 
ب – در اختیار قراردادن امکانات موجود شهرداری ها برای بهره برداری اقشار کم درآمد 
4-امور تربیتی 
الف – مشاوره ونظارت بر توزیع عادلانه امورآموزشی و تربیتی 
ب – ایجاد پل ارتباطی بین انجمن اولیاء و مربیان و شورای اسلامی شهر در جهت در اختیار قراردادن امکانات متقابل 
5-دفاع غیرنظامی 
الف – بررسی طرح ها و لوایحی که درجهت آموزش کمک های اولیه ، آتش نشانی و برخورد با بحران ها و حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله، حملات هوایی و ... می باشد. 
ب – نظارت بر توزیع عادلانه امکانات مربوطه 
6-امور اصناف و پیشه وران 
نظارت بر اموراصناف و پیشه وران ازطریق هماهنگی با مجامع امور صنفی ، اداره بهداشت و اداره کل بازرسی و کنترل قیمتها 
7-مسا ئل مربوط به اقوام و اقلیتهای دینی 
ایجاد ارتباط با اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده درقانون اساسی و درک متقابل مسائل و معضلات و رفع مشکلات شهرنشینی آنها در حد مقدورات 
8-مسائل مربوط به انتخابات شوراها 
الف- مسائل مربوط به تشکیل شورای شهرستان و شورای عالی استان 
ب – پیگیری تشکیل نهادهای اجتماعی – محلی به منظور تسریع در حل مشکلات محلات و مناطق ( طبق بند7 ماده 71 قانون شوراها و ماده 81 آیین نامه داخلی ) 
9-امور مربوط به فرهنگ عمومی 
مشاوره با علما و کارشناسان امور فرهنگی جهت بررسی راههای ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی و ملی 
10-آموزش عمومی 
پیشنهاد و بررسی طرح ها و لوایحی در جهت : 

الف – آموزش ترافیک و تردد ، آموزش شهروندی ، آموزش و رعایت حقوق دیگران در زیرمجموعه های مربوطه ، آموزش استفاده بهینه خدمات شهری از قبیل آب ، برق، تلفن و گاز – آموزش در جهت ارتقاء فرهنگ بازیافت زباله 
ب – تشویق ادارات و نهادها به طراحی سیستم راهنمای مراجعین جهت جلوگیری از اتلاف وقت مردم و آموزش ضمن خدمت کارکنان خود 
ج – اطلاع رسانی به مردم درمورد وجود انواع خدمات و مشاغل درهر منطقه به منظور جلوگیری ازترددهای زاید 
11-امورمربوط به جشنواره ها و سوگواره ها 
12-مراکز تفریحی و گردشگری و امور مربوطه 

الف – ارائه پیشنهاد وطرح و بررسی لوایح جهت توزیع عادلانه این مراکز در سطح شهر 
ب – بررسی چگونگی استفاده بهینه از امکانات موجود در شهر 
ج – مطالعه نیازهای تفریحی در هر منطقه باهماهنگی کمیته نظارتی مربوطه 
د- مطالعه طرح های توسعه صنعت گردشگری در نجف آباد 

هـ- تحقیق و تفحص درموردمیراث فرهنگی موجود 
و- بررسی طرح هایی جهت تسهیل ارائه خدمات رفاهی 
ز- بررسی طرح های تبلیغی جهت جذب گردشگربه نجف آباد  
ح- بررسی طرح هایی جهت تغییر در نگرش مردم و نهادهای ذیربط نسبت به گردشگر خارجی 
ط –هماهنگی های لازم با سازمان ایرانگردی و تبادل آراء و نظرات جهت توسعه صنعت گردشگری 
13-امور نمایشگاه ها 
مطالعه و بررسی و وضع مقررات لازم جهت تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای موقت ودائمی د رزمینه های فرهنگی، هنری ، کشاورزی ، بازرگانی، عمرانی و ... 
14-امورمربوط به کنفرانس ها و همایش ها 
الف – نظارت برکنفرانس ها و همایشهایی که در نجف آباد  برگزار می شود و هماهنگی لازم با برگزارکنندگان 
ب- ارزشیابی و مطالعه همایشهای علمی، فرهنگی، هنری و... که تمام یا قسمتی از هزینه آن را شهرداری تقبل میکند . 
15-امورهنری بررسی طرح ها و لوایح در جهت : 
الف – حمایت از هنرمندان نجف آباد  
ب – گسترش زمینه های آموزش هنر درمیان جوانان و نوجوانان 
ج – تشویق جوانا در جهت اقبال به مشاغل هنری و صنایع دستی 
د – حمایت جدی از گسترش رشته های هنری که روبه فراموشی گذارده اند. 
16-تبلیغات شهری و روابط عمومی شهرداری 
بررسی طرح ها و لوایح در جهت : 
الف – ساماندهی تبلیغات شهری (آموزشی ، تجارتی، انتخاباتی و ...) 
ب – طرح های نوین تبلیغاتی در سطح شهرنجف آباد 
ج – مطلع نمودن عموم مردم از آثار و نتایج طرح هاو پروژه های اجرا شده و ایجاد آمادگی ذهنی برای طرح ها و پروژه های آتی 
د- استفاده از امکانات تبلیغی شهرداری در زمینه های فرهنگی ، آموزشی و اطلاع رسانی 
17-امور ورزشی 
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت: 
الف – حمایت ازبرنامه های ورزشی 
ب – برنامه ریزی جهت پرکردن اوقات فراغت علاقمندان با امور ورزشی 
ج – اهتمام به آموزش علمی رشته های مختلف ورزشی و آشنایی با محاسن و مضرات هر رشته . 
د – توجه به ورزش همگانی 
هـ- توسعه ورزش های رشته ای بصورت خیابانی 
و – اختصاص قسمتی از ظرفیت موجود ورزشگاههای اختصاصی به بانوان و دانش آموزان 
18-تاسیسات و مراکز ورزشی 
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت : 
الف – هماهنگی با ادارات و سازمانهایی که مکان های ورزشی را در اختیار دارند به منظور استفاده بهینه از این مکان ها 
ب – نظارت بر حسن توزیع این مکان ها د رسطح شهر 
چ – پیش بینی مکان ها و مراکز ورزشی در طرح های گسترش شهر 
د – پیش بینی محیط خاص ورزشی – تفریحی ویژه خواهران .

19-آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری 
برنامه ریزی در جهت : 
الف - آموزش و اطلاع رسانی به کارکنان شهرداری در زمینه های تخصصی مربوطه 
ب – ارتقاء کیفی کارمندان به وسیله آموزش شیوه های نوین اداری 
ج-آموزش های کارکنان در زمینه های ایدئولوژیک ، اخلاقی و ... 
20-امور ایثارگران و جانبازان 
بررسی طرح ها و لوایحی در جهت : 
الف – ایجاد تسهیلات به ایثار گران و جانبازان 
ب – مطلع نمودن ایثارگران و جانبازان از قوانین مربوطه 
ج – ایجاد تسهیلات ویژه جانبازان در موقع مراجعه به ادارات و مکان های عمومی مختلف در شهر 
د – در نظر گرفتن مکان های تفریحی ، ورزشی جهت استفاده ایثارگران و جانبازان 
21-امور بانوان 
بررسی طرح و لوایحی در ارتباط با : 
الف – امورات ورزشی , فرهنگی ، تفریحی و آموزشی بانوان است 
ب – تشکیل انجمن های حمایت از بانوان در زمینه های حقوقی 
ج – ایجاد مراکزی جهت پناهدهی موقت به بانوان نیازمند 
22-اموراز کار افتادگان (سالمندان و معلولین جسمی) 
بررسی لوایح و طرح هایی در جهت : 
الف – توسعه مراکز متولی سالمندان 
ب – ارزش نهادن و ایجاد تسهیلاتی جهت تشویق افراد به سرمایه گذاری د راین امر 
23-مبارزه با مفاسداجتماعی 
بررسی طرح ها و لوایحی درجهت : 
الف – اشتغال جوانان به منظور پیشگیری از آلودگی به فساد 
ب – تبلیغ و آموزش عمومی درجهت آگاهی همه جانبه از مضرات مواد مخدر 
ج – جمع آوری متدکیان و معرفی نیازمندان واقعی به مراجع ذیصلاح 
24-بررسی ابعاد فرهنگی ، اجتماعی طرحها، لوایح و پروژه هاو بررسی وضعیت تشکیلات 
25-موجود که در زمینه های فرهنگی،اجتماعی فعالیت می کنند. 
26-امورمربوط به نظافت شهر 
27-امور مربوط به دفع و بازیافت زباله 
28-امورمربوط به پارک سازی ، درخت کاری و فضای سبز 
29-امور مربوط به تاسیسات آبیاری و حفاظت از مادی ها 
30-امور مربوط به روشنایی معابر و تاسیسات شهری 
31-امور مربوط به جشن و چراغانی و تزئینات شهری 
32-امور مربوط به گورستانها و غسالخانه ها 
33-اعلام نظردرمورد تعیین نام خیابانها، کوچه ها ، معابر و پل ها

 

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی سال اول دوره ششم   (از  تاریخ 14/5/1400):

رئیس:اسماعیل آخوندی

اعضاء کمیسیون:حسین بهرامی – جواد حجتی – شهلا محمودیان- سکینه ارزانی – محمد حسن آسیابانی

 

معرفی ساختار و تشکیلات

معرفی ساختار و تشکیلات

عیدی محمد طرقی سخنگو و عضو شورای اسلامی دوره پنجم شهر نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد از برگزاری سومین جلسه رسمی شورا در تاریخ 7 شهریورماه خبر داد.

وی نتایج انتخاب اعضای کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی شهر،اعضای شورای شهر در کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای ، ساعات ملاقات مردمی و نمایندگان شورای اسلامی شهر در مناطق شهرداری را که در جلسه دوم شورای اسلامی شهر(5/6/96) تعیین شده اند را به شرح ذیل اعلام نمود:

کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی شهر دوره پنجم شهر نجف آباد

کمیسیون فنی و عمران: ابراهیم ابوترابی- جواد حجتی – مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی –محمد منتظری
رئیس: مجید پزشکی نائب رئیس: جواد حجتی دبیر: ابراهیم ابوترابی

کمیسیون فرهنگی – اجتماعی: محمد حسن آسیابانی- مهدی حاجی صادقیان – ابراهیم ابوترابی- مجید پزشکی- محسن پوراسماعیلی – عیدی محمد طرقی- مجتبی گودرزی
رئیس: محمد حسن آسیابانی نائب رئیس: مهدی حاجی صادقیان دبیر: عیدی محمد طرقی

کمیسیون برنامه و بودجه : محسن پوراسماعیلی – جواد حجتی- محمد منتظری- مهدی حاجی صادقیان – عیدی محمد طرقی – مجتبی گودرزی- ابراهیم ابوترابی
رئیس: جواد حجتی نائب رئیس: عیدی محمد طرقی دبیر: محمد منتظری

جلسه ملاقات مردمي اعضاء شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد
يكشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت10 الي 12 صبح با حضور اشخاص ذیل برقرار می باشد:

یک شنبه ها : مهندس مجید پزشکی- محمد حسن آسیابانی- مهندس ابراهیم ابوترابی – مهندس جواد حجتی

سه شنبه ها :مهندس مجتبی گودرزی- محمد منتظری- عیدی محمد طرقی- محسن پوراسماعیلی- مهدی حاجی صادقیان

نمایندگان پنجمین دوره شورای شهر نجف آباد "سال اول"در مناطق پنجگانه شهرداری
منطقه یک: مهندس مجید پزشکی – مهندس جواد حجتی
منطقه دو: محسن پوراسماعیلی – مهدی حاجی صادقیان
منطقه سه: مهندس ابراهیم ابوترابی – مهندس جواد حجتی
منطقه چهار: عیدی محمد طرقی- محمد حسن آسیابانی
منطقه پنج: مهندس مجتبی گودرزی - محمد منتظری


 

نمایندگان شورادر کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای

1-کمیته کار ماده 5 : ابراهیم ابوترابی- مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی
2- کمیسیون ماده 5 : مجتبی گودرزی
3-کمیسیون ماده 77: محمد منتظری
4- کمیسیون بند 20 ماده 55 : مهدی حاجی صادقیان – ابراهیم ابوترابی – مجید پزشکی
5- کمیسیون عالی معاملات: ابراهیم ابوترابی – محسن پوراسماعیلی – جواد حجتی
6-کمیته فنی:مجید پزشکی-ابراهیم ابوترابی-محمد منتظری
7-بررسی طرحها:عیدی محمد طرقی- محسن پوراسماعیلی – مجید پزشکی – ابراهیم ابوترابی – مهدی حاجی صادقیان
8-کمیسیون توافقات:مجید پزشکی– ابراهیم ابوترابی- محمد منتظری- مجتبی گودرزی
9- کمیسیون عالی مشارکتها (سرمایه گذاری) :عیدی محمد طرقی – مهدی حاجی صادقیان –مجید پزشکی – ابراهیم ابوترابی – محسن پوراسماعیلی –جواد حجتی
10-کمیسیون تحویل: مجید پزشکی- ابراهیم ابوترابی – محسن پوراسماعیلی
11- شورای نامگذاری: محسن پوراسماعیلی- محمد حسن آسیابانی- ابراهیم ابوترابی
12-کارگروه اجتماعی:مهدی حاجی صادقیان–عیدی محمد طرقی
13-کارگروه ورزش: محسن پوراسماعیلی- محمدحسن آسیابانی- مجید پزشکی
14-کمیته زیباسازی: مجید پزشکی – مهدی حاجی صادقیان- ابراهیم ابوترابی
15- کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک) : مجتبی گودرزی- جواد حجتی
16- کمیسیون ماده صد ویک: محمد منتظری
17- کمسیون ماده صد 2: جواد حجتی
18- کمیسیون تجدید نظر ماده صد: محمد حسن آسیابانی
19- شورای آموزش و پرورش : مجتبی گودرزی
20-شورای سازمان رفاهی تفریحی : محمدحسن آسیابانی – مهدی حاجی صادقیان – عیدی محمد طرقی
21-کمیته درآمد:محمدمنتظری-ابراهیم ابوترابی- عیدی محمد طرقی
22- کارگروه بهداشت و درمان: مجید پزشکی- عیدی محمد طرقی
23- کارگروه سلامت و امنیت غذایی: ابراهیم ابوترابی- جواد حجتی
24- کارگروه مواد مخدر: عیدی محمد طرقی- ابراهیم ابوترابی
25-کمیته حمل و نقل : مجتبی گودرزی- محسن پوراسماعیلی- عیدی محمد طرقی
26-کمیته انضباطی تاکسیرانی: محمد منتظری
27-توانمندسازی و اسکان غیر رسمی : ابراهیم ابوترابی- عیدی محمد طرقی
28-شورای سازمان خدمات موتوری: مجید پزشکی
29- حوزه نظام وظیفه: محسن پوراسماعیلی
30-شورای سازمان بهسازی و نوسازی: مهدی حاجی صادقیان- جواد حجتی- ابراهیم ابوترابی
31-کارگروه آب و کشاورزی: جواد حجتی
32-کارگروه نهضت سوادآموزی: محمد حسن آسیابانی
33- کمیسیون بانوان: عیدی محمد طرقی
34-کارگروه پسماند شهری: محسن پوراسماعیلی- محمد منتظری
35-کمیته ماده8 قانون نوسازی: ابراهیم ابوترابی- عیدی محمد طرقی
36-کارگروه معاینه خودرو: مهدی حاجی صادقیان
37- انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان: محمد منتظری
38-کمیته آرد و نان و تعزیرات: محمدحسن آسیابانی
39- کمیسیون قطع اشجار: مهدی حاجی صادقیان- ابراهیم ابوترابی
40-کمیسیون سازمان ثبت احوال: محسن پوراسماعیلی
41-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: جواد حجتی
42- کمیته کارشناسی اتاق اصناف: عیدی محمد طرقی
43- دبیرکمیته آبفا: ابراهیم ابوترابی

زمان ملاقات های مردمی

جلسه ملاقات مردمي اعضاء شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

روزهای شنبه :محمدحسن آسیابانی- سکینه ارزانی

روزهای یکشنبه: حسن یوسفی نژاد –حسین بهرامی

روزهای دوشنبه:جواد حجتی –شهلا محمودیان

روزهای پنج شنبه:اسماعیل آخوندی_محمودجهانیان

*ضمناً  قربانعلی مؤمنی ریاست  شورای اسلامی شهر بصورت گردشی در ایام هفته پاسخگوی شهروندان عزیز می باشند .

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360