شنبه, 17 خرداد 1399 - Saturday, 06 June 2020
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مزايده / هره برداری از محل دفتر و امتیاز خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه صمدیه اصفهان و بالعکس پنج شنبه, 27 تیر 1398 2326
آگهي مزايده / بهره برداری از زمین نظافت خودروها (زمین کارواش دستی ) واقع در ترمینال مسافربری نجف آباد پنج شنبه, 27 تیر 1398 2345
آگهي مزايده / واگذاری فضای تبلیغاتی اتوبوسها و سایبانهای سطح شهر و فضای تبلیغاتی داخل سالن و محوطه بیرونی پایانه مسافربری یکشنبه, 06 مرداد 1398 2430
آگهي مزايده(نوبت دوم) / بهره برداری از کارت پارک ساعتی خیابانهای امام و شریعتی یکشنبه, 06 مرداد 1398 2439
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) عمليات خريد ، حمل و نصب قطعات پيش ساخته ديوارهاي بتني نمادار كشتارگاه صنعتي دام شهرداري پنج شنبه, 04 مهر 1398 724
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات بهسازي و ساماندهي بلوار باهنر شهرداري منطقه سه چهارشنبه, 20 آذر 1398 153
آگهي مناقصه (نوبت سوم) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداري منطقه چهار ب چهارشنبه, 20 آذر 1398 123
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداري منطقه پنج چهارشنبه, 20 آذر 1398 148
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي بلوار شهيد حججي شهرداري منطقه دو چهارشنبه, 20 آذر 1398 169
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك تجاري سه شنبه, 03 دی 1398 75
آگهي مناقصه / عمليات پياده رو سازي معابر شهرداري منطقه يك سه شنبه, 03 دی 1398 66
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداري منطقه پنج پنج شنبه, 12 دی 1398 76
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات ساماندهي بلوار شهيد حججي شهرداري منطقه دو پنج شنبه, 12 دی 1398 70
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش عرصه يك پلاك تجاري واقع در خيابان امام خميني (ره) دوشنبه, 23 دی 1398 70
آگهي مناقصه / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر دوشنبه, 23 دی 1398 74
آگهي مزايده / بهره برداری از امتیاز خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه صمدیه و فرایبورگ اصفهان و بالعکس دوشنبه, 23 دی 1398 69
آگهي مزايده / فروش عرصه دو پلاك تجاري واقع در مناطق يك و چهار دوشنبه, 30 دی 1398 76
آگهي مناقصه / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداري منطقه چهار دوشنبه, 30 دی 1398 77
آگهي مناقصه / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري از محل اعتبارات شهرداري (به صورت درصد حق مديريت) دوشنبه, 30 دی 1398 67
آگهي مناقصه (نوبت دوم) /عمليات پياده رو سازي معابر شهرداري منطقه يك دوشنبه, 30 دی 1398 71
آگهي مزايده / درخصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر نجف آباد (آبشار، کوهستان ، لاله) دوشنبه, 30 دی 1398 82
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر سه شنبه, 15 بهمن 1398 56
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري چهارشنبه, 23 بهمن 1398 51
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداري منطقه چهار چهارشنبه, 23 بهمن 1398 51
آگهي مناقصه / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو دوشنبه, 28 بهمن 1398 38
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار منتظري منطقه پنج شهرداري دوشنبه, 28 بهمن 1398 45
آگهي مزايده / بهره برداری از پارکینگ عمومی واقع در بلوار آیت اله طالقانی دوشنبه, 28 بهمن 1398 64
آگهي مزايده / فروش پنج واحد تجاري به مساحت كل 8 / 147 متر مربع و همچنين سه واحد مسكوني به مساحت كل 06 / 473 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 06 اسفند 1398 45
آگهي مزايده / فروش عرصه چهار پلاك تجاري به مساحت كل 19 / 146 متر مربع و همچنين عرصه دو پلاك مسكوني به مساحت كل 9 / 326 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 06 اسفند 1398 40
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري سه شنبه, 06 اسفند 1398 51
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد با كاربري هاي متفاوت سه شنبه, 06 اسفند 1398 51
آگهي مناقصه / عمليات سفتكاري ساختمان فرهنگسراي منطقه پنج شهرداري سه شنبه, 06 اسفند 1398 64
آگهي مزايده (نوبت دوم) / در خصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر نجف آباد (آبشار، کوهستان ، لاله) سه شنبه, 06 اسفند 1398 56
آگهي مناقصه / عمليات احداث ساختمان فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار پنج شنبه, 22 اسفند 1398 48
آگهي فراخوان / احداث پروژه پاركينگ نور واقع درخيابان 17 شهريور ، روبروي پاساژ شيخ بهائي پنج شنبه, 22 اسفند 1398 44
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 23 فروردين 1399 14
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 17
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضدعفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه شنبه, 23 فروردين 1399 17
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 16
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو شنبه, 23 فروردين 1399 17
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث ساختمان فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 32
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار منتظري منطقه پنج شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 26
عمليات سفتكاري ساختمان فرهنگسراي منطقه پنج شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 35
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش پنج واحد تجاري و همچنين سه واحد مسكوني ( از محل منابع داخلي )واقع در منطقه سه شنبه, 23 فروردين 1399 24
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 23 فروردين 1399 24
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 47
آگهي مناقصه / عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضدعفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه شنبه, 23 فروردين 1399 30
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري را با تعديل و مابه التفاوت شنبه, 23 فروردين 1399 45
آگهي مناقصـه (نوبت دوم) / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو شنبه, 23 فروردين 1399 40
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ورودي غرب نجف آباد (مرحله اسكلت سازه) واقع در منطقه پنج شهرداري نجف آباد دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 20

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360