دوشنبه, 29 دی 1399 - Tuesday, 19 January 2021
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مزايده / فروش عرصه دو پلاك تجاري واقع در مناطق يك و چهار دوشنبه, 30 دی 1398 256
آگهي مناقصه / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداري منطقه چهار دوشنبه, 30 دی 1398 245
آگهي مناقصه / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري از محل اعتبارات شهرداري (به صورت درصد حق مديريت) دوشنبه, 30 دی 1398 240
آگهي مناقصه (نوبت دوم) /عمليات پياده رو سازي معابر شهرداري منطقه يك دوشنبه, 30 دی 1398 240
آگهي مزايده / درخصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر نجف آباد (آبشار، کوهستان ، لاله) دوشنبه, 30 دی 1398 250
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر سه شنبه, 15 بهمن 1398 230
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري چهارشنبه, 23 بهمن 1398 206
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداري منطقه چهار چهارشنبه, 23 بهمن 1398 211
آگهي مناقصه / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو دوشنبه, 28 بهمن 1398 193
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار منتظري منطقه پنج شهرداري دوشنبه, 28 بهمن 1398 216
آگهي مزايده / بهره برداری از پارکینگ عمومی واقع در بلوار آیت اله طالقانی دوشنبه, 28 بهمن 1398 225
آگهي مزايده / فروش پنج واحد تجاري به مساحت كل 8 / 147 متر مربع و همچنين سه واحد مسكوني به مساحت كل 06 / 473 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 06 اسفند 1398 204
آگهي مزايده / فروش عرصه چهار پلاك تجاري به مساحت كل 19 / 146 متر مربع و همچنين عرصه دو پلاك مسكوني به مساحت كل 9 / 326 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 06 اسفند 1398 205
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري سه شنبه, 06 اسفند 1398 224
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد با كاربري هاي متفاوت سه شنبه, 06 اسفند 1398 220
آگهي مناقصه / عمليات سفتكاري ساختمان فرهنگسراي منطقه پنج شهرداري سه شنبه, 06 اسفند 1398 233
آگهي مزايده (نوبت دوم) / در خصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر نجف آباد (آبشار، کوهستان ، لاله) سه شنبه, 06 اسفند 1398 233
آگهي مناقصه / عمليات احداث ساختمان فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار پنج شنبه, 22 اسفند 1398 208
آگهي فراخوان / احداث پروژه پاركينگ نور واقع درخيابان 17 شهريور ، روبروي پاساژ شيخ بهائي پنج شنبه, 22 اسفند 1398 203
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 23 فروردين 1399 182
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 192
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضدعفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه شنبه, 23 فروردين 1399 187
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 180
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو شنبه, 23 فروردين 1399 181
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث ساختمان فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 204
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار منتظري منطقه پنج شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 195
عمليات سفتكاري ساختمان فرهنگسراي منطقه پنج شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 210
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش پنج واحد تجاري و همچنين سه واحد مسكوني ( از محل منابع داخلي )واقع در منطقه سه شنبه, 23 فروردين 1399 191
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 23 فروردين 1399 185
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 214
آگهي مناقصه / عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضدعفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه شنبه, 23 فروردين 1399 199
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري را با تعديل و مابه التفاوت شنبه, 23 فروردين 1399 217
آگهي مناقصـه (نوبت دوم) / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو شنبه, 23 فروردين 1399 212
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ورودي غرب نجف آباد (مرحله اسكلت سازه) واقع در منطقه پنج شهرداري نجف آباد دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 194
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني اقع در شهرداري منطقه يك نجف آباد سه شنبه, 06 خرداد 1399 169
آگهي مزايده / واگذاري بهره برداري از خدمات حق العمل دام كشتارگاه شهرداري نجف آباد سه شنبه, 06 خرداد 1399 174
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضد عفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه سه شنبه, 06 خرداد 1399 177
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه چهار پلاك تجاري /واقع در مناطق پنج گانه سه شنبه, 06 خرداد 1399 195
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك و دو سه شنبه, 13 خرداد 1399 188
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري به مساحت كل 4 ، 1071 متر مربع و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني به مساحت كل 1680 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 13 خرداد 1399 161
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني به مساحت كل 60 ، 248 متر مربع واقع در شهرداري منطقه يك نجف آباد سه شنبه, 13 خرداد 1399 162
آگهی مزایده / اماکن سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی سه شنبه, 13 خرداد 1399 172
آگهی استعلام دوشنبه, 19 خرداد 1399 243
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه يك پلاك مسكوني به مساحت كل 60 / 248 متر مربع واقع در شهرداري منطقه يك نجف آباد پنج شنبه, 29 خرداد 1399 152
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / اگذاري بهره برداري از خدمات حق العمل دام كشتارگاه شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 29 خرداد 1399 157
آگهي مناقصه / عمليات احداث رمپهاي پل زندگي واقع در منطقه يك شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 29 خرداد 1399 152
آگهي مزايده (نوبت سوم) / فروش پنج واحد تجاري به مساحت كل 8 / 147 متر مربع و همچنين سه واحد مسكوني به مساحت كل 06 / 473 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) پنج شنبه, 29 خرداد 1399 158
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك و دو نجف آباد دوشنبه, 02 تیر 1399 126
آگهي مزايده (نوبت دوم) / واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه واقع در بلوار آیت اله طالقانی جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق نجف آباد پنج شنبه, 26 تیر 1399 116
آگهي مناقصه / تهيه و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح مناطق شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 26 تیر 1399 122

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360