سه شنبه, 30 آبان 1396 - Tuesday, 21 November 2017
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 34

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مناقصه/عملیات خرید آسفالت جهت معابر شهرداری منطقه یک و دو نجف آباد با برآورد اوليه جمعه, 05 آذر 1395 496
آگهي مناقصه/عملیات خرید آسفالت جهت معابر شهرداری منطقه یک و دو نجف آباد با برآورد اوليه سه شنبه, 07 دی 1395 439
آگهي مزايده /فروش عرصه هشت پلاك مسكوني یکشنبه, 03 بهمن 1395 436
آگهي مزايده /واگذاري گلخانه هاي خزانه شهرداري نجف آباد واقع درميدان شهداء نجف آباد یکشنبه, 03 بهمن 1395 404
آگهی مزایده واگذاری اجاره بهای محل شستشوی خودروهای مسافربری (کارواش دستی) یکشنبه, 03 بهمن 1395 479
آگهی مزايده/واگذاری اماکن با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بهاء یکساله چهارشنبه, 27 بهمن 1395 425
آگهی مزايده/واگذاری اماکن با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بهاء یکساله2 چهارشنبه, 27 بهمن 1395 426
آگهي مناقصه/عمليات تكميلخيابان منتظري جنوبي حد فاصل بلوار بهارستان تا بوستان زندگي شهرداري منطقه دو نجف آباد دوشنبه, 23 اسفند 1395 438
آگهي مناقصه/عمليات نازك كاري، تاسيسات مكانيكي و برقي ترمينال مسافربري (فازدوم)شهرداري منطقه يك نجف آباد دوشنبه, 23 اسفند 1395 461
آگهي مناقصه (نوبت دوم)/: عمليات تكميل خيابان منتظري جنوبي حد فاصل بلوار بهارستان تا بوستان زندگي شهرداري منطقه دو نجف آباد سه شنبه, 29 فروردين 1396 301
آگهي مناقصه/عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر مناطق شهرداري نجف آباد سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 203
آگهي مناقصه /عمليات خريد بتن آماده جهت پروژه هاي عمراني شهرداري نجف آباد سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 298
آگهي مناقصه/عمليات ساماندهي خيابان امام خميني (ره) شرقي ، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا ميدان آزادگان شهرداري منطقه يك نجف آباد پنج شنبه, 04 خرداد 1396 212
آگهي مناقصه (نوبت دوم)/عمليات خريدو حمل و پخش آسفالت جهت معابر مناطق شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 10 خرداد 1396 226
آگهي مناقصه/عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد چهارشنبه, 10 خرداد 1396 236
آگهی تجدید مزايده/ سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذارمی نماید پنج شنبه, 11 خرداد 1396 455
آگهي مناقصه (نوبت دوم) عمليات ساماندهي خيابان امام خميني (ره) شرقي ، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا ميدان آزادگان شهرداري منطقه يكعمليات ساماندهي خيابان امام خميني (ره) شرقي ، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا ميدان آزادگان شهرداري منطقه يك نجف آباد نجف آباد یکشنبه, 04 تیر 1396 281
آگهي مناقصه (نوبت دوم)عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد پنج شنبه, 08 تیر 1396 320
آگهي مناقصه/عمليات كانيوگذاري و دفع آبهاي سطحي معابر شهرداري منطقه پنج نجف آباد با برآورد اوليه به مبلغ 159 / 764 / 989 / 2 ريال چهارشنبه, 28 تیر 1396 365
آگهي مناقصه (نوبت سوم)عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد چهارشنبه, 11 مرداد 1396 305
دوره پنجم چهارشنبه, 08 شهریور 1396 970
اعضای شورای پنجم در کمیسیونها،کمیته ها، کارگروها و ... چهارشنبه, 08 شهریور 1396 830
آگهي مزايده /موضوع مزايده : واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 13 شهریور 1396 200
آگهي مناقصه (نوبت دوم) موضوع و اعتبار مناقصه: عمليات كانيوگذاري و دفع آبهاي سطحي معابر شهرداري منطقه پنج نجف آباد دوشنبه, 13 شهریور 1396 262
آگهي مزايده / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNGمتعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي با قيمت پايه جايگاه واقع در ‌بلوار شورا سه شنبه, 04 مهر 1396 207
آگهي مناقصه (نوبت چهارم)/موضوع و اعتبار مناقصه : عملياتمستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد سه شنبه, 04 مهر 1396 193
آگهي مزايده (نوبت دوم)/واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد سه شنبه, 18 مهر 1396 119
آگهي مزايده / فروش عرصه شش پلاك مسكوني به مساحت كل 60 /1333مترمربع واقع در منطقه چهار شهرداري نجف آباد سه شنبه, 18 مهر 1396 124
آگهي مزايده (نوبت دوم)واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNGمتعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي شنبه, 29 مهر 1396 72
آگهي مزايده (نوبت دوم)/موضوع مزايده : فروش عرصه شش پلاك مسكوني به مساحت كل 60 /1333مترمربع واقع در منطقه چهار دوشنبه, 08 آبان 1396 66
آگهي مزايده/واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي دامي كشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 08 آبان 1396 62
آگهي مزايده/ واگذاري بهره برداري استيجاري از كارگاه كله پاك كني كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 آبان 1396 88
آگهي مزايده (نوبت سوم)/واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 آبان 1396 61
آگهي مزايده/واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي داميكشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 08 آبان 1396 76

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360