یکشنبه, 04 آبان 1399 - Sunday, 25 October 2020
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات بهسازي و ساماندهي بلوار باهنر شهرداري منطقه سه چهارشنبه, 20 آذر 1398 208
آگهي مناقصه (نوبت سوم) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداري منطقه چهار ب چهارشنبه, 20 آذر 1398 187
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداري منطقه پنج چهارشنبه, 20 آذر 1398 209
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي بلوار شهيد حججي شهرداري منطقه دو چهارشنبه, 20 آذر 1398 231
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك تجاري سه شنبه, 03 دی 1398 129
آگهي مناقصه / عمليات پياده رو سازي معابر شهرداري منطقه يك سه شنبه, 03 دی 1398 133
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداري منطقه پنج پنج شنبه, 12 دی 1398 134
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات ساماندهي بلوار شهيد حججي شهرداري منطقه دو پنج شنبه, 12 دی 1398 133
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش عرصه يك پلاك تجاري واقع در خيابان امام خميني (ره) دوشنبه, 23 دی 1398 122
آگهي مناقصه / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر دوشنبه, 23 دی 1398 135
آگهي مزايده / بهره برداری از امتیاز خط دانشگاه آزاد نجف آباد به ایستگاه صمدیه و فرایبورگ اصفهان و بالعکس دوشنبه, 23 دی 1398 129
آگهي مزايده / فروش عرصه دو پلاك تجاري واقع در مناطق يك و چهار دوشنبه, 30 دی 1398 150
آگهي مناقصه / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداري منطقه چهار دوشنبه, 30 دی 1398 138
آگهي مناقصه / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري از محل اعتبارات شهرداري (به صورت درصد حق مديريت) دوشنبه, 30 دی 1398 130
آگهي مناقصه (نوبت دوم) /عمليات پياده رو سازي معابر شهرداري منطقه يك دوشنبه, 30 دی 1398 134
آگهي مزايده / درخصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر نجف آباد (آبشار، کوهستان ، لاله) دوشنبه, 30 دی 1398 145
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر سه شنبه, 15 بهمن 1398 120
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / واگذاري انجام بخشي از وظايف قابل واگذاري شهرداري چهارشنبه, 23 بهمن 1398 107
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداري منطقه چهار چهارشنبه, 23 بهمن 1398 111
آگهي مناقصه / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو دوشنبه, 28 بهمن 1398 97
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار منتظري منطقه پنج شهرداري دوشنبه, 28 بهمن 1398 113
آگهي مزايده / بهره برداری از پارکینگ عمومی واقع در بلوار آیت اله طالقانی دوشنبه, 28 بهمن 1398 122
آگهي مزايده / فروش پنج واحد تجاري به مساحت كل 8 / 147 متر مربع و همچنين سه واحد مسكوني به مساحت كل 06 / 473 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 06 اسفند 1398 101
آگهي مزايده / فروش عرصه چهار پلاك تجاري به مساحت كل 19 / 146 متر مربع و همچنين عرصه دو پلاك مسكوني به مساحت كل 9 / 326 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 06 اسفند 1398 102
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري سه شنبه, 06 اسفند 1398 116
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد با كاربري هاي متفاوت سه شنبه, 06 اسفند 1398 115
آگهي مناقصه / عمليات سفتكاري ساختمان فرهنگسراي منطقه پنج شهرداري سه شنبه, 06 اسفند 1398 127
آگهي مزايده (نوبت دوم) / در خصوص بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر نجف آباد (آبشار، کوهستان ، لاله) سه شنبه, 06 اسفند 1398 130
آگهي مناقصه / عمليات احداث ساختمان فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار پنج شنبه, 22 اسفند 1398 111
آگهي فراخوان / احداث پروژه پاركينگ نور واقع درخيابان 17 شهريور ، روبروي پاساژ شيخ بهائي پنج شنبه, 22 اسفند 1398 112
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 23 فروردين 1399 75
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 84
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضدعفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه شنبه, 23 فروردين 1399 81
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 77
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو شنبه, 23 فروردين 1399 73
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث ساختمان فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 97
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار منتظري منطقه پنج شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 89
عمليات سفتكاري ساختمان فرهنگسراي منطقه پنج شهرداري شنبه, 23 فروردين 1399 101
آگهي مزايده (نوبت دوم) / فروش پنج واحد تجاري و همچنين سه واحد مسكوني ( از محل منابع داخلي )واقع در منطقه سه شنبه, 23 فروردين 1399 88
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد شنبه, 23 فروردين 1399 82
آگهي مزايـده (نوبت دوم) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه چهار شنبه, 23 فروردين 1399 108
آگهي مناقصه / عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضدعفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه شنبه, 23 فروردين 1399 91
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار كشاورز منطقه دو شهرداري را با تعديل و مابه التفاوت شنبه, 23 فروردين 1399 106
آگهي مناقصـه (نوبت دوم) / عمليات احداث برج كبوترخانه واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه دو شنبه, 23 فروردين 1399 102
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ورودي غرب نجف آباد (مرحله اسكلت سازه) واقع در منطقه پنج شهرداري نجف آباد دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 89
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني اقع در شهرداري منطقه يك نجف آباد سه شنبه, 06 خرداد 1399 69
آگهي مزايده / واگذاري بهره برداري از خدمات حق العمل دام كشتارگاه شهرداري نجف آباد سه شنبه, 06 خرداد 1399 70
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضد عفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه سه شنبه, 06 خرداد 1399 69
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه چهار پلاك تجاري /واقع در مناطق پنج گانه سه شنبه, 06 خرداد 1399 86
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك و دو سه شنبه, 13 خرداد 1399 83

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360