پنج شنبه, 30 فروردين 1397 - Friday, 20 April 2018
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 43

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مناقصه/عمليات خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر مناطق شهرداري نجف آباد سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 371
آگهي مناقصه /عمليات خريد بتن آماده جهت پروژه هاي عمراني شهرداري نجف آباد سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 432
آگهي مناقصه/عمليات ساماندهي خيابان امام خميني (ره) شرقي ، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا ميدان آزادگان شهرداري منطقه يك نجف آباد پنج شنبه, 04 خرداد 1396 332
آگهي مناقصه (نوبت دوم)/عمليات خريدو حمل و پخش آسفالت جهت معابر مناطق شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 10 خرداد 1396 368
آگهي مناقصه/عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد چهارشنبه, 10 خرداد 1396 389
آگهی تجدید مزايده/ سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد باستناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود به صورت اجاره بهاء یکساله واگذارمی نماید پنج شنبه, 11 خرداد 1396 605
آگهي مناقصه (نوبت دوم) عمليات ساماندهي خيابان امام خميني (ره) شرقي ، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا ميدان آزادگان شهرداري منطقه يكعمليات ساماندهي خيابان امام خميني (ره) شرقي ، حدفاصل تقاطع 22 بهمن تا ميدان آزادگان شهرداري منطقه يك نجف آباد نجف آباد یکشنبه, 04 تیر 1396 391
آگهي مناقصه (نوبت دوم)عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد پنج شنبه, 08 تیر 1396 427
آگهي مناقصه/عمليات كانيوگذاري و دفع آبهاي سطحي معابر شهرداري منطقه پنج نجف آباد با برآورد اوليه به مبلغ 159 / 764 / 989 / 2 ريال چهارشنبه, 28 تیر 1396 510
آگهي مناقصه (نوبت سوم)عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد چهارشنبه, 11 مرداد 1396 453
دوره پنجم چهارشنبه, 08 شهریور 1396 2493
اعضای شورای پنجم در کمیسیونها،کمیته ها، کارگروها و ... چهارشنبه, 08 شهریور 1396 2438
آگهي مزايده /موضوع مزايده : واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 13 شهریور 1396 352
آگهي مناقصه (نوبت دوم) موضوع و اعتبار مناقصه: عمليات كانيوگذاري و دفع آبهاي سطحي معابر شهرداري منطقه پنج نجف آباد دوشنبه, 13 شهریور 1396 423
آگهي مزايده / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNGمتعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي با قيمت پايه جايگاه واقع در ‌بلوار شورا سه شنبه, 04 مهر 1396 339
آگهي مناقصه (نوبت چهارم)/موضوع و اعتبار مناقصه : عملياتمستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد سه شنبه, 04 مهر 1396 289
آگهي مزايده (نوبت دوم)/واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد سه شنبه, 18 مهر 1396 262
آگهي مزايده / فروش عرصه شش پلاك مسكوني به مساحت كل 60 /1333مترمربع واقع در منطقه چهار شهرداري نجف آباد سه شنبه, 18 مهر 1396 260
آگهي مزايده (نوبت دوم)واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNGمتعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي شنبه, 29 مهر 1396 218
آگهي مزايده (نوبت دوم)/موضوع مزايده : فروش عرصه شش پلاك مسكوني به مساحت كل 60 /1333مترمربع واقع در منطقه چهار دوشنبه, 08 آبان 1396 274
آگهي مزايده/واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي دامي كشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 08 آبان 1396 220
آگهي مزايده/ واگذاري بهره برداري استيجاري از كارگاه كله پاك كني كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 آبان 1396 274
آگهي مزايده (نوبت سوم)/واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 آبان 1396 236
آگهي مزايده/واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي داميكشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 08 آبان 1396 283
آگهي مناقصه / عملياتاحداث فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار نجف آباد شنبه, 18 آذر 1396 159
آگهي مناقصه / عمليات خريد سنگ قبور آرامستان شهرداري نجف آباد به همراه حكاكي و تحويل در آرامستان نجف آباد شنبه, 18 آذر 1396 201
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار چناران شهرداري منطقه چهار نجف آباد دوشنبه, 20 آذر 1396 194
آگهي مزايده (نوبت دوم) / واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي دامي كشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 20 آذر 1396 225
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار چناران شهرداري منطقه چهار نجف آباد یکشنبه, 03 دی 1396 238
آگهي مناقصه / موضوع و اعتبار مناقصه : عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه پنج نجف آباد سه شنبه, 05 دی 1396 225
آگهي مناقصه (نوبت دوم) عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه پنج نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 255
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ميدان ورودي غرب شهر نجف آبادبا برآورد اوليه به مبلغ851 / 578 / 070 / 94ريال بدون تعديل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمراني سال 1396 شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 1
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ميدان ورودي غرب شهر نجف آبادبا برآورد اوليه به مبلغ851 / 578 / 070 / 94ريال بدون تعديل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمراني سال 1396 شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 1
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ميدان ورودي غرب شهر نجف آبادبا برآورد اوليه به مبلغ851 / 578 / 070 / 94ريال بدون تعديل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمراني سال 1396 شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 290
آگهي مناقصه / عمليات خريد سنگ قبور آرامستان شهرداري نجف آباد به همراه حكاكي و تحويل و نصب در آرامستان نجف آباد دوشنبه, 02 بهمن 1396 220
آگهي مناقصه / واگذاري انجام بخشي از وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 11 بهمن 1396 323
آگهي مناقصه / انجام پروژه بروز رساني نقشه 2000 /1 بافت شهري و حريم شهرنجف آباد چهارشنبه, 11 بهمن 1396 304
آگهي مناقصه / واگذاری عمليات تكميل و تجهيز كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد پنج شنبه, 26 بهمن 1396 239
آگهي فراخوان سرمايه گذاري در پروژه رستوران راه چوبي پارك كوهستان شهر نجف آباد ( نوبت دوم ) پنج شنبه, 26 بهمن 1396 227
آگهي فراخوان سرمايه گذاري در پروژه شهر كتاب شهر نجف آباد ( نوبت اول ) دوشنبه, 07 اسفند 1396 227
آگهي مناقصه (نوبت دوم) شهرداري نجف آباد در نظر دارد عمليات خريد، حمل، نصب و راه اندازي تجهيزات خطوط كشتار، كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد سه شنبه, 28 فروردين 1397 6
آگهي مناقصه شهرداري نجف آباد در نظر دارد عمليات مميزي املاك و كسب و پيشه مناطق پنج گانه شهر... سه شنبه, 28 فروردين 1397 10
آگهی مزایده فروش عرصه دو پلاک مسکونی در منطقه پنج شهرداری سه شنبه, 28 فروردين 1397 9

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360