دوشنبه, 07 آذر 1401 - Monday, 28 November 2022
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
latestnews
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار كشاورز ( حد فاصل بلوار بهارستان تا بلوار شهدا ) منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 22 دی 1400 418
آگهي مناقصه / عمليات تكميل خيابان آبشار منطقه يك شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 22 دی 1400 416
آگهي مناقصه / عمليات اجراي روكش آسفالت و خريد ، حمل و پخش آسفالت و قير به همراه عمليات زيرسازي معابر شهرداري منطقه سه نجف آباد شنبه, 02 بهمن 1400 341
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق چهار و پنج نجف آباد بصورت جداگانه شنبه, 09 بهمن 1400 355
آگهي مزايده / فروش عرصه نوزده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 66 / 8995 متر مربع شنبه, 09 بهمن 1400 410
آگهي مناقصه / عمليات اجراي آسفالت تراشي و لكه گيري معابر شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 20 بهمن 1400 371
آگهي مزايده / فروش عرصه هفت پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) چهارشنبه, 20 بهمن 1400 382
آگهي مزايده / فروش عرصه شانزده غرفه از مجموعه بازار ايثارگران ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در جاده نجف آباد چهارشنبه, 20 بهمن 1400 378
آگهي مزايده / به فروش عرصه شانزده غرفه از مجموعه بازار ايثارگران ( از محل منابع داخلي ) شنبه, 23 بهمن 1400 0
آگهي مناقصه / عمليات احداث پاركينگ مسقف ساختمان اداري شهرداري منطقه يك نجف آباد شنبه, 23 بهمن 1400 369
آگهي مزايده ( نويت دوم ) / فروش عرصه نوزده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا سه شنبه, 03 اسفند 1400 329
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق چهار و پنج نجف آباد سه شنبه, 03 اسفند 1400 361
آگهي مناقصه / عمليات احداث و بهسازي ادامه خيابان پيرپيران شهرداري منطقه دو نجف آباد چهارشنبه, 04 اسفند 1400 396
آگهي مناقصه / اجراي عمليات روكش آسفالت در سطح معابر مناطق پنجگانه شهرداري نجف آباد شنبه, 14 اسفند 1400 370
آگهي مناقصه / اجراي عمليات پيست اسكيت - فري استايل روباز ( زمين ورزشي رو باز ) شنبه, 14 اسفند 1400 394
آگهي مناقصه / اصلاح شبكه آبرساني فضاي سبز نسبت به تهيه و خريد ميزان 2100 متر لوله پلي اتيلن 200 ميليمتر ( 8 اينچ ) دوشنبه, 16 اسفند 1400 396
آگهي مزايده ( نويت سوم ) / فروش عرصه دوازده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 5953 متر مربع با قيمت پايه كارشناسي شنبه, 20 فروردين 1401 337
آگهي تجديد مزايده / فروش عرصه هفت پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه نجف آباد ( ويلاشهر ) پنج شنبه, 01 ارديبهشت 1401 346
آگهي مزايده / فروش عرصه چهارده پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در شهرك امام علي ( ع ) منطقه چهار یکشنبه, 04 ارديبهشت 1401 317
آگهي مزايده ( نويت چهارم ) / فروش عرصه هفت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا ، جمعا به مساحت كل 3580 متر مربع پنج شنبه, 22 ارديبهشت 1401 272
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه چهار شهرداري یکشنبه, 01 خرداد 1401 283
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك ، دو و سه نجف آباد بصورت جداگانه چهارشنبه, 04 خرداد 1401 274
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه پنج پلاك با كاربري مسكوني ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه نجف آباد ( ويلاشهر ) چهارشنبه, 04 خرداد 1401 288
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي خيابان خاقاني واقع در شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 19 خرداد 1401 257
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه پنج شهرداري پنج شنبه, 19 خرداد 1401 257
آگهي تجديد مناقصه / عمليات احداث پاركينگ مسقف ساختمان اداري شماره دو شهرداري ( شامل خريد مصالح و اجراء ) واقع در كمربندي جنوبي منطقه يك نجف آباد یکشنبه, 22 خرداد 1401 237
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه يك شهرداري نجف آباد دوشنبه, 30 خرداد 1401 241
آگهي مزايده / فروش تعداد 19 دستگاه خودرو مستعمل موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري دوشنبه, 30 خرداد 1401 268
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه چهار شهرداري چهارشنبه, 08 تیر 1401 211
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 08 تیر 1401 238
آگهي مزايده / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد با كاربري هاي متفاوت/ 1401 شنبه, 11 تیر 1401 223
آگهي تجديد مناقصه ( نوبت سوم ) / اجراي عمليات پيست اسكيت - فري استايل روباز ( زمين ورزشي رو باز ) مطابق با نقشه ، مشخصات و پلان اجرايي واقع در محور تفريحي بوستان زندگي شهرداري منطقه يك نجف آباد دوشنبه, 13 تیر 1401 210
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه سه شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 15 تیر 1401 223
آگهي مناقصه / اجراي فاز دوم پروژه بوستان زندگي شرقي در شهرداري منطقه يك نجف آباد شنبه, 18 تیر 1401 247
آگهي مناقصه / اجرت بازسازي تعداد 16 دستگاه اتوبوس رنو را بر اساس نظريه كارشناسي رسمي دادگستري پنج شنبه, 30 تیر 1401 225
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات ساماندهي خيابان خاقاني واقع در شهرداري منطقه پنج نجف آباد پنج شنبه, 30 تیر 1401 219
آگهي تجديد مزايده(نوبت دوم) / فروش تعداد 12 دستگاه خودرو مستعمل(از 19 دستگاه خودرو مستعمل) موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري پنج شنبه, 30 تیر 1401 236
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه پنج شهرداري پنج شنبه, 30 تیر 1401 258
آگهي تجديد مناقصه(نوبت دوم) / عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زيرسازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 05 مرداد 1401 213
آگهي تجديد مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد یکشنبه, 30 مرداد 1401 167
آگهي مناقصه / بكارگيري 7 دستگاه خودروي استيجاري شامل كاپرا دوكابين يا مزدا دوكابين ، 6 دستگاه خودروي نيسان كمپرسي و 39 دستگاه خودروي سواري (استيجاري)به همراه راننده سه شنبه, 08 شهریور 1401 174
آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم ) / واگذاري استيجاري تعدادي از غرفه هاي موجود در كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 16 شهریور 1401 138
تجديدمناقصه (نوبت سوم) عمومي يك مرحله ای / فراخوان آگهي تجديد مناقصه(نوبت سوم) عمليات خريد، حمل و پخش آسفالت به همراه عمليات زير سازي معابر سطح منطقه دو شهرداري نجف آباد شنبه, 19 شهریور 1401 124
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه بكارگيري 7 دستگاه خودرو شامل كاپرا دو كابين يا مزدا دو كابين ، 6 دستگاه خودرو نيسان كمپرسي و 38 دستگاه خودرو سواري به همراه راننده به صورت استيجاري و به صورت كلي شهرداري نجف آباد شنبه, 19 شهریور 1401 125
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان اجرا و احداث سرويس بهداشتي در پارك فيروزه یکشنبه, 20 شهریور 1401 151
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مناقصه اجراي عملياتساماندهي خيابان طالقاني امير آباد جهت هدايت آبهاي سطحي موجود منطقه پنج شهرداري نجف آباد سه شنبه, 29 شهریور 1401 115
مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخواناجرا و احداث سرويس بهداشتي در پارك فيروزه شنبه, 02 مهر 1401 109
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايدهفروش هفت پلاك مسكوني ( از محل منابع داخلي ) واقع در بلوار آزادگان ، ميدان انقلاب ، مجموعه آپادانا منطقه سه شهرداري نجف آباد شنبه, 02 مهر 1401 106
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي تجديد مزايده ( نوبت سوم )فروش 11 دستگاه خودرو مستعمل از 19 دستگاه خورو مازاد موجود در پاركينگ سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهريشهرداري نجف آباد شنبه, 02 مهر 1401 123
مزايده عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي مزايده واگذاري استيجاري يك واحد تجاري واقع در طبقه زيرزمين مجتمع تجاري ملت دوشنبه, 11 مهر 1401 79

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360