دوشنبه, 29 مرداد 1397 - Monday, 20 August 2018
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 46

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
دوره پنجم چهارشنبه, 08 شهریور 1396 3676
اعضای شورای پنجم در کمیسیونها،کمیته ها، کارگروها و ... چهارشنبه, 08 شهریور 1396 3674
آگهي مزايده /موضوع مزايده : واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 13 شهریور 1396 447
آگهي مناقصه (نوبت دوم) موضوع و اعتبار مناقصه: عمليات كانيوگذاري و دفع آبهاي سطحي معابر شهرداري منطقه پنج نجف آباد دوشنبه, 13 شهریور 1396 520
آگهي مزايده / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNGمتعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي با قيمت پايه جايگاه واقع در ‌بلوار شورا سه شنبه, 04 مهر 1396 434
آگهي مناقصه (نوبت چهارم)/موضوع و اعتبار مناقصه : عملياتمستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه چهار نجف آباد سه شنبه, 04 مهر 1396 351
آگهي مزايده (نوبت دوم)/واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد سه شنبه, 18 مهر 1396 360
آگهي مزايده / فروش عرصه شش پلاك مسكوني به مساحت كل 60 /1333مترمربع واقع در منطقه چهار شهرداري نجف آباد سه شنبه, 18 مهر 1396 358
آگهي مزايده (نوبت دوم)واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNGمتعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي شنبه, 29 مهر 1396 316
آگهي مزايده (نوبت دوم)/موضوع مزايده : فروش عرصه شش پلاك مسكوني به مساحت كل 60 /1333مترمربع واقع در منطقه چهار دوشنبه, 08 آبان 1396 373
آگهي مزايده/واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي دامي كشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 08 آبان 1396 322
آگهي مزايده/ واگذاري بهره برداري استيجاري از كارگاه كله پاك كني كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 آبان 1396 375
آگهي مزايده (نوبت سوم)/واگذاري اجاره واحد اغذيه فروشي كشتارگاه شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 آبان 1396 335
آگهي مزايده/واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي داميكشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 08 آبان 1396 380
آگهي مناقصه / عملياتاحداث فرهنگسراي كوثر شهرداري منطقه چهار نجف آباد شنبه, 18 آذر 1396 265
آگهي مناقصه / عمليات خريد سنگ قبور آرامستان شهرداري نجف آباد به همراه حكاكي و تحويل در آرامستان نجف آباد شنبه, 18 آذر 1396 304
آگهي مناقصه / عمليات احداث بلوار چناران شهرداري منطقه چهار نجف آباد دوشنبه, 20 آذر 1396 297
آگهي مزايده (نوبت دوم) / واگذاري بهره برداري استيجاري از آغل هاي دامي كشتارگاه شهرداري نجف آباد بصورت كلان دوشنبه, 20 آذر 1396 323
آگهي مناقصه (نوبت دوم) / عمليات احداث بلوار چناران شهرداري منطقه چهار نجف آباد یکشنبه, 03 دی 1396 343
آگهي مناقصه / موضوع و اعتبار مناقصه : عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه پنج نجف آباد سه شنبه, 05 دی 1396 295
آگهي مناقصه (نوبت دوم) عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري منطقه پنج نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 363
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ميدان ورودي غرب شهر نجف آبادبا برآورد اوليه به مبلغ851 / 578 / 070 / 94ريال بدون تعديل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمراني سال 1396 شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 1
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ميدان ورودي غرب شهر نجف آبادبا برآورد اوليه به مبلغ851 / 578 / 070 / 94ريال بدون تعديل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمراني سال 1396 شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 1
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ميدان ورودي غرب شهر نجف آبادبا برآورد اوليه به مبلغ851 / 578 / 070 / 94ريال بدون تعديل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمراني سال 1396 شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 13 دی 1396 386
آگهي مناقصه / عمليات خريد سنگ قبور آرامستان شهرداري نجف آباد به همراه حكاكي و تحويل و نصب در آرامستان نجف آباد دوشنبه, 02 بهمن 1396 338
آگهي مناقصه / واگذاري انجام بخشي از وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 11 بهمن 1396 448
آگهي مناقصه / انجام پروژه بروز رساني نقشه 2000 /1 بافت شهري و حريم شهرنجف آباد چهارشنبه, 11 بهمن 1396 431
آگهي مناقصه / واگذاری عمليات تكميل و تجهيز كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد پنج شنبه, 26 بهمن 1396 353
آگهي فراخوان سرمايه گذاري در پروژه رستوران راه چوبي پارك كوهستان شهر نجف آباد ( نوبت دوم ) پنج شنبه, 26 بهمن 1396 373
آگهي فراخوان سرمايه گذاري در پروژه شهر كتاب شهر نجف آباد ( نوبت اول ) دوشنبه, 07 اسفند 1396 427
آگهي مناقصه (نوبت دوم) شهرداري نجف آباد در نظر دارد عمليات خريد، حمل، نصب و راه اندازي تجهيزات خطوط كشتار، كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد سه شنبه, 28 فروردين 1397 259
آگهي مناقصه شهرداري نجف آباد در نظر دارد عمليات مميزي املاك و كسب و پيشه مناطق پنج گانه شهر... سه شنبه, 28 فروردين 1397 289
آگهی مزایده فروش عرصه دو پلاک مسکونی در منطقه پنج شهرداری سه شنبه, 28 فروردين 1397 292
آگهي مزايده (نوبت سوم)واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNGمتعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1397 321
آگهي مناقصه / عملياتهاي عمراني زير رابا مجموع برآورد اوليهبه مبلغ000 / 000 / 000/ 6 ريال بدون تعديل و ما به التفاوت از محل اعتباراتعمراني سال 1397 شهرداري منطقه يك نجف آباد پنج شنبه, 10 خرداد 1397 265
آگهي مناقصه / اجراي عمليات خريد ، حمل و پخش آسفالت جهت معابر بافت فرسوده سطح شهر نجف آباد سه شنبه, 29 خرداد 1397 170
آگهي مناقصه / عمليات هاي عمراني سه شنبه, 29 خرداد 1397 172
آگهي مناقصه / عمليات تكميل ميدان ورودي غرب نجف آباد (فاز دوم) دوشنبه, 04 تیر 1397 166
وب سایت شهرداری ها و سازمان های وابسته شنبه, 16 تیر 1397 889
آگهی مزایده / فروش عرصه سه پلاك مسكوني واقع در منطقه يك شهرداري نجف آباد، بلوار فجر، یکشنبه, 07 مرداد 1397 46
آگهي مناقصه (نوبت دوم) عملياتهاي عمراني زير رابا مجموع برآورد اوليه به مبلغ000 / 000 / 800/10 ريال بدون تعديل و ما به التفاوت، بر اساس فهرست بهاء سال 97 دوشنبه, 08 مرداد 1397 69
آگهي مزايده / فروش عرصه سه پلاك مسكوني واقع در منطقه يك شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 مرداد 1397 84
آگهي مزايده /فروش عرصه نه پلاك مسكوني واقع در منطقه چهار شهرداري نجف آباد ، غرب بلوار شورا دوشنبه, 08 مرداد 1397 71
آگهي مزايده / فروش عرصه شش پلاك مسكوني و يازده پلاك تجاري واقع در منطقه چهار شهرداري نجف آباد دوشنبه, 08 مرداد 1397 77
آگهی مزایده عمومی / یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 37/159 مترمربع واقع در امیرآباد خیابان بهشتی ، حدفاصل خیابان عطار و پارک نگین دوشنبه, 15 مرداد 1397 50
آگهی مناقصه عمومی / تامین خودروهای خدمات شهری به تعداد25 دستگاه خاورکمپرسی و 1دستگاه خودروی جاروب خیابانی دوشنبه, 15 مرداد 1397 47

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360