شنبه, 28 فروردين 1400 - Saturday, 17 April 2021
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
  • از:
  • تا:
تعداد مطلب: 50

عنوان مطلب تاريخ انتشار بازديد
آگهي مناقصه / عمليات احداث المان ورودي غرب نجف آباد (مرحله اسكلت سازه) واقع در منطقه پنج شهرداري نجف آباد دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 341
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني اقع در شهرداري منطقه يك نجف آباد سه شنبه, 06 خرداد 1399 312
آگهي مزايده / واگذاري بهره برداري از خدمات حق العمل دام كشتارگاه شهرداري نجف آباد سه شنبه, 06 خرداد 1399 325
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضد عفوني سالن هاي كشتارگاه دام و همچنين جمع آوري ضايعات مربوطه سه شنبه, 06 خرداد 1399 333
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه چهار پلاك تجاري /واقع در مناطق پنج گانه سه شنبه, 06 خرداد 1399 346
آگهي مناقصه / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك و دو سه شنبه, 13 خرداد 1399 349
آگهي مزايده ( نوبت سوم ) / فروش عرصه هفت پلاك تجاري به مساحت كل 4 ، 1071 متر مربع و همچنين عرصه هشت پلاك مسكوني به مساحت كل 1680 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) سه شنبه, 13 خرداد 1399 311
آگهي مزايده / فروش عرصه يك پلاك مسكوني به مساحت كل 60 ، 248 متر مربع واقع در شهرداري منطقه يك نجف آباد سه شنبه, 13 خرداد 1399 310
آگهی مزایده / اماکن سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی سه شنبه, 13 خرداد 1399 320
آگهی استعلام دوشنبه, 19 خرداد 1399 387
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه يك پلاك مسكوني به مساحت كل 60 / 248 متر مربع واقع در شهرداري منطقه يك نجف آباد پنج شنبه, 29 خرداد 1399 296
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / اگذاري بهره برداري از خدمات حق العمل دام كشتارگاه شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 29 خرداد 1399 304
آگهي مناقصه / عمليات احداث رمپهاي پل زندگي واقع در منطقه يك شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 29 خرداد 1399 296
آگهي مزايده (نوبت سوم) / فروش پنج واحد تجاري به مساحت كل 8 / 147 متر مربع و همچنين سه واحد مسكوني به مساحت كل 06 / 473 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) پنج شنبه, 29 خرداد 1399 305
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداري مناطق يك و دو نجف آباد دوشنبه, 02 تیر 1399 273
آگهي مزايده (نوبت دوم) / واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه واقع در بلوار آیت اله طالقانی جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق نجف آباد پنج شنبه, 26 تیر 1399 262
آگهي مناقصه / تهيه و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح مناطق شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 26 تیر 1399 268
آگهي مزايده / واگذاري عمليات جمع آوري و آلايش اجزاي حرام استحصالي از كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 26 تیر 1399 265
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات احداث رمپهاي پل زندگي واقع در منطقه يك شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 26 تیر 1399 254
آگهي مزايده / واگذاري عمليات جمع آوري و آلايش اجزاي حرام استحصالي از كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي و شركت واجد شرايط تحت نظارت ناظر شرعي و كارشناس بهداشتي پنج شنبه, 09 مرداد 1399 257
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي خيابان شريعتي واقع در منطقه دو شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 09 مرداد 1399 256
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي خيابان ساحل واقع در منطقه پنج شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 09 مرداد 1399 261
آگهي مناقصه / عمليات ساماندهي و نكوسازي ميدان امام خميني ( ره ) پنج شنبه, 09 مرداد 1399 254
آگهي مزايده / فروش عرصه دو پلاك مسكوني ، هركدام به مساحت 60 /143 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه چهار پنج شنبه, 09 مرداد 1399 265
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات ساماندهي خيابان شريعتي واقع در منطقه دو شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 23 مرداد 1399 238
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري عمليات جمع آوري و آلايش اجزاي حرام استحصالي از كشتارگاه دام شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 23 مرداد 1399 228
آگهي مزايده / فروش 17 پلاك زمين به مساحت كل 8201 متر مربع ( از محل منابع داخلي ) ، واقع در منطقه سه پنج شنبه, 23 مرداد 1399 243
آگهي مناقصه / عمليات احداث شبكه فشار متوسط زميني در امتداد بلوار شهيد حجتي پنج شنبه, 23 مرداد 1399 239
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات زيرسازي ، تهيه و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح مناطق شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 23 مرداد 1399 227
آگهي مناقصه ( نوبت سوم ) / واگذاري عمليات مستمر رفت و روب ، نظافت ، شستشو و ضد عفوني سالن هاي كشتارگاه دام پنج شنبه, 23 مرداد 1399 215
آگهي فراخوان / واگذاري احداث پروژه مجموعه تفريحي ، گردشگري ،اقامتي و رستوران باغ موزه پنج شنبه, 23 مرداد 1399 16
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات ساماندهي خيابان ساحل واقع در منطقه پنج شهرداري نجف آباد پنج شنبه, 23 مرداد 1399 225
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / فروش عرصه دو پلاك مسكوني دوشنبه, 27 مرداد 1399 249
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات ساماندهي و نكوسازي ميدان امام خميني ( ره ) دوشنبه, 27 مرداد 1399 229
آگهي مزايده / بهره برداری از پارکینگ عمومی واقع در ورودی بیمارستان الزهراء دوشنبه, 27 مرداد 1399 234
آگهي مزايده / بهره برداری از پارکینگ عمومی واقع در خیابان میرداماد دوشنبه, 27 مرداد 1399 239
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات احداث شبكه فشار متوسط زميني در امتداد بلوار شهيد حجتي ( تقاطع بوستان زندگي - محل احداث پل زندگي ) سه شنبه, 11 شهریور 1399 232
آگهي مناقصه / عمليات احداث شبكه 20 كيلو ولت هوايي و زميني ميدان امام خميني ( ره ) -باغملي - واقع در منطقه يك شهرداري نجف آباد شنبه, 15 شهریور 1399 231
آگهي مزايده / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNG متعلق به شهرداري نجف آباد سه شنبه, 25 شهریور 1399 217
آگهي مناقصه / عمليات احداث محوطه ، تامين روشنايي ، ابنيه محوطه و احداث منبع هوايي كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد سه شنبه, 25 شهریور 1399 210
آگهي مزايده (نوبت دوم) / پارکینگ واقع در ورودی بیمارستان الزهراء نجف آباد سه شنبه, 25 شهریور 1399 221
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات احداث شبكه 20 كيلو ولت هوايي و زميني بوستان زندگي غربي واقع در منطقه دو شهرداري نجف آباد شنبه, 12 مهر 1399 175
آگهي مناقصه / عمليات احداث شبكه 20 كيلو ولت هوايي و زميني ميدان امام خميني ( ره ) -باغملي دوشنبه, 14 مهر 1399 181
آگهي مزايده / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNG متعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي با قيمت پايه جايگاه واقع در ‌ خيابان امام خميني ( ره ) دوشنبه, 14 مهر 1399 176
آگهي مناقصـه / عمليات احداث محوطه ، تامين روشنايي ، ابنيه محوطه و احداث منبع هوايي كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد دوشنبه, 14 مهر 1399 186
آگهي مزايده / فروش اموال اسقاطي و ضايعات آهن آلات موجود در محل ميدان ميوه و تره بار قديم نجف آباد دوشنبه, 14 مهر 1399 189
آگهي مزايده ( نوبت دوم ) / واگذاري اجاره يكساله دو جايگاه CNG متعلق به شهرداري نجف آباد به بخش خصوصي دوشنبه, 14 مهر 1399 189
آگهي مناقصه ( نوبت دوم ) / عمليات احداث محوطه ، تامين روشنايي ، ابنيه محوطه و احداث منبع هوايي كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد چهارشنبه, 23 مهر 1399 186
آگهي مناقصه / عمليات خريد ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موتورخانه سردخانه كشتارگاه صنعتي دام نجف آباد چهارشنبه, 23 مهر 1399 15
آگهي مناقصه / عمليات مرمت و بازسازي خانه تاريخي علم ( آيت ) شهرداري نجف آباد چهارشنبه, 23 مهر 1399 200

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360