دوشنبه, 11 فروردين 1399 - Tuesday, 31 March 2020
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
موضوع و برآورد اوليه مناقصه: پروژه عملیات اجرای کانیوگذاری معابر شهرداري منطقه یک نجف آباد، بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1394، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با برآورد اوليه به مبلغ 457،408،675ریال

آگهي تجدید مناقصه18/4/1394

آگهي تجدید مناقصه موضوع و برآورد اوليه مناقصه: پروژه عملیات اجرای کانیوگذاری معابر شهرداري منطقه یک نجف آباد، بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1394، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با برآورد...
68پلاك مسكوني ،95 پلاك تجاري

آگهي تجديد مزايده تا تاریخ10/06/93

آگهي تجديد مزايدهموضوع مزايده : فروش عرصه 68پلاك مسكوني طبق نقشه تفكيكي به مساحت 10/16840متر مربع از فازهاي 9و10بصورت كلان و فروش عرصه95 پلاك تجاري طبق نقشه تفكيكي به مساحت 92/3311متر مربع از...

پروژه تهيه وحمل و پخش آسفالت(012-019) توپكا(طبق شرايط خصوصي پيوست) بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح با برآورداوليه :2،507،808،290ريال

آگهي تجديد مناقصهموضوع وبرآورداوليه مناقصه : پروژه تهيه وحمل و پخش آسفالت(012-019) توپكا(طبق شرايط خصوصي پيوست) بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح با برآورداوليه...

پروژه تهيه و حمل و پخش آسفالت

آگهي مناقصه موضوع وبرآورداوليه مناقصه : پروژه تهيه و حمل و پخش آسفالت(019) بيندر وتوپكا(طبق شرايط خصوصي پيوست) بر اساس فهرست بهاءراه و باند سال 1392، بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح با برآورداوليه...

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام -مرحله دوم

دفتر سرمایه گذاری ومشارکت شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع كشتارگاه صنعتي دام واقع در غرب نجف آباد از طریق مشارکت اقدام نماید .متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک با...

آگهي مناقصه عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده شهرداري منطقه شش

موضوع و برآورد ماهيانه مناقصه : عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده شهرداري منطقه شش، بدون تعديل و مابه التفاوت با براورد ماهيانه: 464،830،320ريالمدت اجراي عمليات : يك...

آگهي مزايده اجاره دو جايگاهCNG واقع دريزدانشهر

موضوع مزايده : اجاره دو جايگاهCNG واقع دريزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آبادمدت مزايده : يكسال شمسيدستگاه مزايده گزار : شهرداري نجف آبادمحل اجاره : يزدانشهر، نزديك...

آگهي تجديد مزايده( اجاره دو جايگاهCNG واقع در يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آباد)

موضوع مزايده : اجاره دو جايگاهCNG واقع در يزدانشهر، نزديك پليس راه، اول بلوار شورا وكمربندي جنوب شهر نجف آبادمدت مزايده : يكسال شمسيدستگاه مزايده گزار : شهرداري نجف آبادمحل اجاره : يزدانشهر، نزديك...

آگهي تجديد(مناقصه عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده شهرداري منطقه 6)

موضوع و برآورد ماهيانه مناقصه : عمليات مستمر جمع آوري و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده شهرداري منطقه شش، بدون تعديل و مابه التفاوت با براورد ماهيانه: 464،830،320ريالمدت اجراي عمليات : يك...
پروژه خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك شهر نجف آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با اعتبار :4،000،000،000ريال

آگهي مناقصه خريد آسفالت __20-2_1393

آگهي مناقصه موضوع واعتبارمناقصه : پروژه خريد آسفالت (طبق شرايط خصوصي پيوست) جهت معابر سطح شهر شهرداري منطقه يك شهر نجف آباد، بدون تعديل و مابه التفاوت ، با اعتبار :4،000،000،000ريالمدت اجراي پروژه...

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360