چهارشنبه, 15 آذر 1402 - Wednesday, 06 December 2023
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 313
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۹ ۲۲:۱۰

نحوه اخذ کارت و برچسب معاینه فنی

هيئت دولت تصويب كرد
نرخ هزينه‌هاي معاينه فني خودرو
وزيران عضو کارگروه تعيين نرخ هزينه‌هاي معاينه فني خودرو ، نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها را تعيين کردند.
به گزارش مهر، وزيران عضو کارگروه تعيين نرخ هزينه هاي معاينه فني خودرو بنا به پيشنهاد مشترک وزارت خانه هاي کشور و راه و ترابري و به استناد به اصل يکصد و سي وهشتم قانون اساسي نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها را تعيين کردند.
براساس اين گزارش ، نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها در کلان شهرها براي خودروهاي سبک 9 هزار تومان و براي خودروهاي سنگين 18 هزار تومان خواهد بود.
همچنين نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها در مراکز استان ها و شهرهاي با جمعيت بالاي 300 هزار نفر براي خودروهاي سبک 8 هزار تومان و براي خودروهاي سنگين 18 هزار تومان تعيين شد.
براساس اين گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، نرخ خدمات معاينه فني مکانيزه خودروها در شهرهاي با جمعيت کمتر از 300 هزار نفر نيز براي خودروهاي سبک 7 هزار تومان و براي خودروهاي سنگين 18 هزار تومان خواهد بود.
براساس مصوبه کارگروه تعيين نرخ هزينه هاي معاينه فني خودرو، نرخ خدمات معاينه فني براي هر بار مراجعه بعدي ظرف يک ماه پس از مراجه اول در مورد خودروهاي سبک و 10 روز بعد از مراجعه اول براي خودروهاي سنگين 2 هزار تومان خواهد بود.
نرخ خدمات فني براي موتور سيکلت ها براي مراجعه اول سه هزار تومان و براي هر بار مراجعه بعدي ظرف مدت يک ماه پس از مراجعه اول يک هزار تومان خواهد بود. بعد از انقضاي مدت هاي يک ماه و 10 روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدي اولين مراجعه محسوب خواهد شد.
براساس تصميم کارگروه تعيين نرخ هزينه هاي معاينه فني خودرو، دريافت هرگونه مبلغي بيش از نرخ هاي مصوب با توجه به لحاظ کليه حقوق دولتي و هزينه هاي مربوط به چاپ و تکثير و موارد مشابه ممنوع است. اين مصوبه در تاريخ 21 مهر ماه 1389 پس از تاييد رئيس جمهور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

آشنایی با مراحل معاینه فنی
جهت دریافت برگ معاینه فنی خودرو، دارنده خودرو باید به یکی از مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کند
پس از مراجعه، مراحل ذیل باید به ترتیب  انجام شود:
1 - پس از ورود به هر یک از مراکز مکانیزه یک برگ فرم تشخیص اصالت خودرو در اختیار مالک خودرو قرار می‌گیرد و مالک خودرو می‌بایست قسمت بالای فرم را دقیقاً و با توجه به کارت شناسایی خودرو تکمیل نماید.
2- خودرو را به محل بازدید ظاهری و تشخیص اصالت خودرو هدایت می‌شود.
3- ضمن باز نمودن درب موتور فرم تشخیص اصالت و عیوب ظاهری را به همراه اصل کارت شناسایی یا سند خودرو جهت بازدید به کارشناس مربوطه تحویل نماید.
4 - در صورت تأیید خودرو از طرف کارشناس اصالت و امضاء وی بر روی فرم اصالت به مرحله 6 خواهد رفت.
5- در صورت عدم تأیید خودرو توسط کارشناس اصالت ضمن تحویل مدارک از کارشناس مربوطه, از مرکز مکانیزه خارج شده و پس از رفع ایراد(های) خودرو مجدداً مراحل بالا را تکرار نماید.
6- ضمن باز پس گرفتن مدارک خودرو از کارشناس مربوطه در مقابل کیوسک ثبت نام توقف نموده با ارائه اصل کارت شناسایی خودرو یا سند ماشین و پرداخت هزینه مربوطه جهت انجام تست مکانیزه ثبت نام نموده و رسید دریافت نماید. رعایت این نکته الزامــی است که کلیه اوراق تحویلی از کیوسک ثبت‌نام را تا آخرین مرحله در اختیار داشته باشد.
7- آزمونگر کلیه تستهای مکانیزه مربوط به خودرو را به ترتیب ذیل انجام خواهد داد:
1- 7- تست گازهای خروجی از اگزوز (اندازه‌گیری گازهای HC هیدروکربن, CO منواکسیدکربن, CO2 دی اکسید کربن و O2 اکسیژن) و نسبت هوا به سوخت
2- 7- تست میزان شدت نور چراغ‌های جلو
3- 7- تست سه گانه شامل:
* تست ميزان انحراف چرخها
* تست كمك فنرها
* تست ترمزها
4- 7- در این مرحله آزمونگر و مالک از اتومبیل خارج شده و خودرو بالای جک و یا چاله سرویس قرار می‌گیرد و مسئول خط معاینه نسبـت به بازرسـی ظاهری زیر خـودرو اقدام می‌نماید. در ایـن مرحله مالک خودرو می‌تواند پرسشهایی در خصوص معاینه از
مسئول مربوطه بنمایید و مسئول مربوطه موظف است به پرسشهای شما به‌طور کامل پاسخ دهد.
8- پرینت نتیجه آزمون را که در یک برگه چاپ شده است از مسئول خط دریافت نماید.
9- در صورت قبول شدن خودرو در تستهای مکانیزه به مرحله 14 خواهد رفت.
10- اگر خودرو در یک يا چند مورد از موارد تستهای مکانیزه مردود شده باشد, می‌بایست از مرکز خارج شده و پس از رفع عیب یا عیوب خودرو که توسط مسئول خط بر روی برگه اعلام نتایج ذکر گردیده،
- پس از رفع عيوب خودرو می بايست با به همراه داشتن رسيد ثبت نام مجددا به مرکز مراجعه نموده و با ارائه اصل کارت شناسايی خودرو و رسيد قبلی و پرداخت بر اساس تبصره الحاقی همين بند مجددا ثبت نام کنيد .
- تاريخ  اعتباربازيد بعمل آمده 48 ساعت است ، در صورت عدم تاييد معاينه نواقص رفع و درمهلت مقرر مجددا مراجعه نماييد.
- درصورت مراجعه بعد از 48 ساعت و تا قبل از 10 روز مشمول پرداخت نصف هزينه خواهيد شد.
در صورت مراجعه درزمان مقرر مشمول پرداخت هزينه مجدد نخواهد شد در غير اين صورت هزينه كامل اخذ مي گردد ( چنانچه بعد از 10 روز مراجعه نماييد)
12-برگه نتيجه آزمون را به همراه کارت شناسايی و يا قبض رسيد ثبت نام جهت صدور کارت معاينه تحويل اپراتور مربوطه دهيد .
13-سپس به محل صدور کارت معاينه مراجعه و کارت مربوطه را دريافت نماييد .
14-پس از صدور کارت مدارک را به همراه کارت شناسايی خودرو تحويل گرفته و تا معاينه بعدی نزد خود محفوظ داريد . توجه داشته باشيد در صورت قبولی خودرو برگ نتايج آزمون و نيز تشخيص اصالت خودرو نزد مرکز مربوطه بايگانی می گردد .
15- پس از بررسی دقیق کارت و برچسب معاینه فنی و پس از اطمینان از مشخصات آن با مشخصات مندرج در کارت شناسایی خودروی خود مجموعه را ترک نماید.
توجه: اعتبار كارت و برچسب معاينه فني خودروهاي پلاك شخصي و دولتي از تاريخ صدور به مدت يك سال و خودروهاي پلاك قرمز از تاريخ صدور به مدت 3 ماه مي باشد.
مدارك مورد نياز و فرم هاي مورد عمل:
اصل كارت يا سند خودرو ( مدارك مورد نياز)
فرم تشخيص عيوب ظاهري

نوع خدمات قابل ارائه به مردم:
* بازيد ظاهري خودرو
* تشخيص اصالت خودرو
*بازبيني فني اجزاء مختلف خودرو
* صدوركارت و برچسب معاينه فني خودرو
* نصب تابلوهاي راهنما در درب هاي ورودي سالن مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو جهت اطلاع ارباب رجوع.
* تدوين بروشورهاي انجام تست هاي معاينه فني جهت در اختيار قرار دادن مراجعين.
* اعلام ساعات كاري مراكز و ساير موارد ضروري از طريق اطلاعيه هاي عمومي.
* ارسال كليه اخبار مهم و قابل توجه جرايد و رسانه هاي گروهي جهت اطلاع شهروندان
* پاسخگويي حضوري و تلفني به مراجعين محترم
* كنترول دقيق و منظم صندوق پستي ستاد مركزي معاينه فني خودرو و دريافت نظرات و پيشنهادات مختلف مردم.
* اقدام جهت نصب تلفن هاي همگاني جهت افزايش رفاه حال مراجعين.
* نصب صندوق هاي ارتباط مستقيم نظرات و پيشنهادات جهت جذب نقطه نظرات پيشنهادات و شكايات ارباب رجوع.
* انجام نظرسنجي از مراجعين در خصوص نحوه عملكرد و برخورد پرسنل فعال در مراكز معاينه فني.
* تهيه تراكت هاي راهنماي شهروندان قبل از ايام تعطيلات نوروزي.
1- اعتبار کارت معاينه فنی اتومبيلهای پلاک عمومی ( يا موقت عمومی ) يا استفاده عمومی ، تاکسيها ، وانت ها ، آمبولانسها ، تاکسی تلفنی ها بين 3 ماه الی 4 ماه معاينه داده می شود .
2- آموزش رانندگی ، آموزشگاههای رانندگی ، تعليمی فقط 3 ماه معاينه داده می شود .
3- اتومبيلهای دولتی 6 ماه
4- اتومبيلهای شخصی 1 سال
5- اتومبيلهای فرسوده حداقل تا زمان تحويل دادن ، و با دارا بودن شرايط 1 الی 2 يا حداکثر 3 ماه داده می شود .
مدت زمان انجام کار:
جهت انجام تمامی مراحل 15 گانه معاینه فنی حداکثر 15 دقیقه زمان صرف می‌گردد. به این صورت که در کل شیفت کاری 8 ساعته هر خط معاینه فنی می‌تواند 120 خودرو را معاینه فنی نماید. یعنی به ازاء هر یک ساعت 15 خودرو مورد بازبینی فنی قرار می‌گیرد.

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360