شنبه, 05 خرداد 1403 - Saturday, 25 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 287
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۹ ۲۱:۲۷
دسته: معاونت ها
پرینت
ایمیل

معاونت امور زیربنائی و حمل و نقل شهری

 
 مهندس بهزاد محمودی معاون امور زیربنائی و حمل و نقل شهری شهرداری نجف آباد
 
 
شرح وظايف
1- بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي پروژه هاي عمراني شهر به منظور تهيه طرح هاي فني با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر.
2- نظارت كلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرح هاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري با طرح هاي عمراني خاص و زيربنايي و نظارت بر حسن انجام پروژه ها
3- تهيه شناسنامه و دستورالعمل نظام نامه عمراني و برنامه ريزي و تهيه و تدوين ضوابط عمراني و ابلاغ به مناطق
4- نظارت ادواري از عملكرد نيروها و پرسنل ذيربط
5- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

مسئول عمران مركز
1- نظارت بر پروژه هاي عمراني مناطق و درصورت لزوم ارائه راه كارهاي مناسب جهت فعاليت هاي عمراني با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی
2- ابلاغ دستورالعمل هاي لازم و جديد به مسئولين عمران مناطق با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی
3- انجام ساير وظايف محوله  از سوی معاون عمرانی

رسيدگي مجدد به صورت وضعيت هاي قطعي
1- رسيدگي مجدد و نهايي به صورت وضعيت هاي قطعي پيمانكار – ارجاع شده از معاون فني و عمران
2- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور معاون فنی و عمرانی

دبيرخانه كميسيون حفاري
1- قبول و تاييد درخواست حفاري
2- ارجاع توسط دبير كميسيون به مسئولين عمران مناطق – ارجاع به مسئولين شهرسازي مناطق
3- ارجاع به دبيرخانه كميسيون
4- طرح در كميسيون و صدور مجوز حفاري
5- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

برنامه ريزي و مديريت كنترل پروژه
1- اقدام در تدوين برنامه زمانبندي پروژه ها و نظارت و کنترل فعالیت ها براساس برنامه و ارائه گزارش جهت بررسي پيشرفت هاي پروژه هاي عمراني مناطق به ما فوق
2- مديريت بر 9 عامل (مديريت يكپارچگي پروژه ، مديريت محدوده پروژه ، مديريت زمان پروژه ، مديريت هزينه پروژه ، مديريت كيفيت پروژه ، مديريت منابع انساني پروژه ، مديريت ارتباطات پروژه ، مديريت ريسك پروژه و مديريت تداركات پروژه)
3- طراحي و مديريت بانك هاي اطلاعاتي پروژه هاي عمراني
4- تصميم گيري و مديريت پروژه و تعيين و تصحيح ساختار پروژه در راستاي تحقق اهداف پروژه
5- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

مسئول عمران منطقه
1- نظارت بر انجام عمليات هاي عمراني منطقه
2- تاييد صورت وضعيت موقت و قطعي پيمانكار
3- بررسي درخواست هاي مردمي عمراني منطقه و پيگيري بر حسن انجام كار
4- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

ناظر
1- نظارت بر مصالح و تجهيزات و ماشين آلات پيمانكار
2- نظارت و كنترل بر اجراي عمليات هاي پيمانكار
3- تنظيم صورتجلسات پروژه هاي عمراني با پيمانكار و تاييد نهايي
4- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

يكي از مشخصه هاي توسعه اقتصادي هر كشور كه به عنوان معيار و شاخصي عمده مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرارمي گيرد.
پيشرفت ، رفاه و تعالي يك ملت در ابعاد معنوي و مادي بستگي به موفقيت طرح هاي عمراني دارد و توفيق در اجراي طرح هاي عمراني ، ساز و كارها و عواملي مي طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با كمترين هزينه و بيشترين سود به سامان و پايان رسد.
در ارزيابي موفقيت طرح هاي عمراني آنچه بيش از همه عينيت دارد مهندسي فني ، طراحي و مهندسي پروژه است. در حاليكه ممكن است عوامل ديگري كه به نظر نامرئي مي رسند نقش مهم و برجسته اي داشته باشند. مثلا مديريت طرح از عوامل موثر مي باشد كه كاميابي آن ضمن اجراي پروژه نمو عيني پيدا مي كند.

شهر نجف آباد بر اثر عوامل مختلف مذهبي ، امينتي  اقتصادي ، علمي ، سياسي و اداري بوجود آمده است و توسعه و گسترش يافته اند. شهر بعنوان يك پديده انساني ، اقليمي و اقتصادي اجتماعي مطرح مي شود كه در بستر تاريخ در شرايط معيني متولد ودر شرايط خاصي به زندگي خود ادامه مي دهد ، رشد مي كند ، تغيير مي پذيرد.

بند 1 ماده 55 قانون شهرداريها
از وظايف شهرداريها ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه مي باشد.
همانگونه كه از متن بالا پيداست اولين و يكي از مهمترين وظايف شهرداريها انجام عمليات عمراني در حيطه اختيارات و محدوده خدماتي شهرها مي باشد. كه اين مهم با توجه به رشد فزاينده شهرها و پديده شهرنشيني و همچنين توسعه افقي و بعضا عمودي در متن و حاشيه شهرهاي بزرگ و علي الخصوص كلان شهرها ، شكل جدي تر و عظيم تري به خود مي گيرد. اهميت اين بخش زماني قابل تامل و دقت نظر است كه بدانيم بودجه شهرداري ها در بخش عمراني درصد بالايي از كل بودجه را به خود اختصاص مي دهد كه اين درصد بودجه تخصيصي ممكن است مابين 50 درصد تا 70 درصد متغير باشد ، و باقيمانده آن صرف ساير هزينه هاي لازم و مورد نياز شهري مي گردد.
از سوي ديگر بارشد پارامترهاي مرتبط با شهر ، كميت و كيفيت فعاليتهاي عمراني و پروژه هاي دردست اقدام شهرداريها نيز با همين تناسب رشد نموده و تنها به انجام عمليات ساده احداث جوي و جدول و آسفالت چند كوچه محدود نگشته و مي بايست پاسخگوي انتظارات و نيازهاي جامعه رو به رشد ساكن نيز باشد. كه اين فعاليت ها گاه ممكن است تا مرز احداث بزرگ راهها ، تقاطع هاي غيرهم سطح ، پايانه هاي مسافربري ، بازارهاي روز، ساختمانهاي اداري و.... نيز پيش برود. كه اين امري كاملاً طبيعي و اجتناب ناپذير مي باشد علي الخصوص در كلان شهرهاي بزرگ، كه در آنها شاهد توده هاي جمعيتي شناور، نيازهاي متنوع ، فعاليت هي شركت هاي خدماتي و ...مي باشيم.
در اهميت و جايگاه ويژه فعاليت هاي عمراني به همين ميزان بسنده مي كنيم ، اما نكته اي كه در اين مقوله مورد نظر مي باشد و قصد به نقد كشيدن آن را داريم مقوله بازرسي و نظارت بر پروژه هاي عمراني مي باشد.
بديهي است كه بحث نظارت جزء لاينفك ، حياطي و از اصول اوليه هر پروژه مي باشد. و در شهرداريها با توجه به گستردگي خدمات و وسعت منطقه اي و حجم بالاي مبالغ پروژه هاي عمراني لزوم نظارت دقيق و بازرسي مداوم بيش از پيش خودنمايي مي كند. چرا كه در اينجا بهره بردار ، شخص يا و يا يك ارگان و گروه خاص نمي باشد ، بلكه عامه مردم يك شهر و بعضا كشور از بهره برداران يك پروژه مي باشند. و اين نكته است كه علاوه بر ضرورت هاي قبلي ياد شده ، لزوم دقت نظر و نظارت ويژه بر فعاليت هاي عمراني اين چنين شهرهايي را آشكار مي سازد، چرا كه علاوه بر مطرح بودن بحث حيف و ميل اموال عمومي و بيت المال ، بحث آبروي يك مملكت و نظام نيز به آن بستگي دارد.

 معظلات و مشكلات فراروي نظارت و پروژه هاي عمراني
همانگونه كه همه مي دانيم ، پروژه ها و عمليات فني و عمراني ، وسيعترين از نظر وسعت ، حجيم ترين از نظر اعتبارات و هزينه و تخصيصي ترين از نظر كنترل و نظارت مابين وظايف و عمليات صورت گزفته توسط شهرداريها مي باشد.
لذا لزوم دقت نظر و اعمال نظارت قوي و همچنين برنامه ريزي هر چه دقيقتر و مدون تر و پايبندي به برنامه ها و قوانين موجود ، بيش از پيش خودنمايي مي كند. در شهرداري ها مقاطع زماني و مواردي را شاهد بوده ايم كه بودجه عمراني گاه تا 30 درصد بيش از بودجه جاري رشد داشته است و اين نشان دهنده اهميت موضوع فني و عمراني مي باشد.


مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360