شنبه, 05 خرداد 1403 - Saturday, 25 May 2024
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

قنات بلمچه

قنات بلمچه اين قنات ، از كوهپايه هاي شمالي غربي نجف آباد سرچشمه گرفته و به محض آفتابي شدن در كنار پادگان شهيد منتظري وارد نهر قديمي خود شه ، مسير كوتاهي را طي مي كند و وارد مزرعه بلمچه مي شود ....

قنات رحيم آباد

قنات رحيم آباد اين قنات از قنوات پر آب و معروف نجف آباد مي باشد كه با سه الج در كناركوه « كماسان » در روستاهاي جنوبي كرون ، احداث گرديده است . آب آن برعكس قنوات ديگر در پاييز رو به فزوني مي رود...

قنات شاه

قنات شاه مبدأ آن در اراضي شرقي «نسيم آباد »  با تعداد 65 حلقه چاه در اراضي ذكر شده و در انتهاي املاك «نسيم آباد » آفتابي مي شود . سپس در اراضي « افجان » با 35 حلقه چاه ديگر سير مي نمايد و با 50...

قنات قرق

قنات قرق اين قنات بدواً با 94 حلقه چاه در مركز دشت كرون حفر و از دو رشته تشكيل شده : 1- مادر چاه  آن در املاك « هيمان » و داراي 38 حلقه چاه است . 2- مادرچاه آن در املاك « جعفر آباد » با 50...

قنات صادق آباد

قنات صادق آباد مادرچاه آن در اراضي بين « احمد رضا »  و « الور » واقع شده . رشته اول از مبدأ 12 حلقه چاه و رشته دوم 10 حلقه چاه داشت و پس از يكي شدن با 115 حلقه چاه در اراضي الور و قهريزجان سير...

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360