چهارشنبه, 27 شهریور 1398 - Wednesday, 18 September 2019
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

تاریخچه آتش نشانی در ایران
مقدمه: امروزه گستردگي و تنوع دانش بشري و ناهمگوني آن تحليل پديده ها و تبيين ساختار آنها را بسيار مشكل كرده است.يكي از ابزار مهم و كار ساز در تحليل و شناخت كامل اين پديده ها مطالعه و اشراف كامل به آن مي باشد علل و اثرات پيدايش مسير تحول تكامل و عوامل تداوم آن كه تمام اين مقوله ها در شتاخت گذشته يك پديده ي نهفته است .
يكي از اين سازمان ها اداره ي آتش نشاني و خدمات ايمني است كه ماهيتاَ بحران مدار و شبه نظامي است .شالوده ي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ايران براي اولين يار در سالهاي1304 الي 1305 در تهران ريخته شد . و سپس رشد و توسعه ي شهرها گسترش صنايع افزايش تعداد آتش سوزي ها و ضرورت اجراي طرح هاي جامع ايمني و پيشگيري از حوادث منجر به توسعه ي اين سازمان شد .
آتش و آتش نشاني در ايران باستان و قديم

در تاريخ كشور ما آتش سوزي شهرهاي بسياري را به كام خود كشانده و حتي ورطه ي نابودي رسانده است .در اين باره مي توان به( شهرسوخته)اشاره كرد :در 67 كيلومتري جنوب زابل در استان سيستان و بلوچستان ويرانه هاي محلي به چشم مي خورد كه به شهر سوخته شهرت دارد . اين محل در سالهاي 2100 تا 3200 پيش از ميلاد (نه تنها يك شهر مهم بود بلكه پايتخت و مركز يك منطقه ي فرهنگي نيز به شمار مي رفته است ). اين شهر در طول حيات خود چندين بار سوخته و دوباره بازسازي شده است . كاوش هاي باستان شناسي نشان مي دهد كه شهر سوخته در 4 دوره ي مشخص دائر بوده است .در هر 4 دوره ي استقرار ساختمان ها و خانه هاي اين شهر همگي با خشت ساخته شده و سقف آن از چوب و حصير و كاهگل بوده است . در خانه هاي اين شهر علاوه بر زندگي عادي برخي فعاليت هاي صنعتي كوچك نيز انجام مي گرفت .
از بدو تاسيس آتش نشاني مشكلات مالي يكي از مهم ترين مشكلات به شمار مي آمد.
در 27 مرداد 1306 كفيل بلديه از رؤساي ادارات دعوت مي كند تا در اداره ي بلديه از اتومبيل وتلمبه وساير وسايل اطفائي جديد بازديد به عمل آورد. در همين مراسم با فرض وقوع حريق مانوري از طرف ماموران آتش نشاني انجام مي شود . چندي بعد اعلاني براي تكميل كادر آتش نشان منتشر و حدود 30 نفر از داوطلبان استخدام مي شوند.
در سال 1309 دو عدد اتومبيل بزرگ اطفائيه براي بلديه تبريز خريداري شد.
توجه قرار مي گرفت .سپس همين مسئله نيز به فراموشي سپرده ميشد . در مورد افزايش آتش سوزي ها و وقوع حريق هاي شديد –مثل انبار باروت مهران –نيز به همين صورت عمل گرديد . در سال 1316سه دستگاه اتومبيل آتش نشاني از نوع (اشكودا ) سفارش داده شد . اين اتومبيل ها در سال 1317 به كشور وارد و در اختيار آتش نشاني قرار گرفت.
در بدو تاسيس اطفائيه ؛رئيس –معاون فني و سرپرست افراد آتش نشان كه (نائب )خوانده ميشد مدريت آتش نشاني را بر عهده داشتند. البته رئيس يا كفيل بلديه (شهردار)و انجمن بلدي (انجمن شهر) هر شهر بر كار اين اداره نظارت مي كرد .

 


مديريت
رئيس آتش نشاني توسط شهردار منصوب مي شود . با تغيير شهردار رئيس آتش نشاني نيز تغيير مي كرد . در تهران رؤساي آتش نشاني اغلب از بين رؤساي برزنها يا مناطق شهرداري انتخاب مي شدند. گاهي نيز بعضي (افسران) به اين صمت منصوب مي شدند . در اين خصوص بايد گفت كه نه تنها كاپيتان (وربا) در مورد آتش نشاني اطلاع چنداني نداشت.بلكه برخي رؤساي آتش نشاني تهران نيز در اين مورد هيچگونه تجربه اي نداشتند.
حقوق-مقررات شيفت-إمكانات رفاهي
در بدو ورود اطفائيه پرسنل جزء اين اداره را عده اي از ماموران نظافت و آب پاشي خيابان ها تشكيل مي دادند كه از نظر وضع حقوقي شرايط مطلوبي نداشتند . با توسعه آتش نشاني باز هم به امور مختلف رفاهي از جمله به وضعيت حقوقي و دستمزد آنها توجهي نمي شد . اما به مرور زمان و با روند تجهيز آتش نشاني –توجه به شرايط زيستي آتش نشانان از جمله توجه به دستمزد آنها الزامي به نظر مي رسد .


بهداشت – درمان و بيمه
از آنجايي كه در عمليات امدادي اغلب افراد در اثر دود و گرد و غبار و غيره آلوده مي شدند . احداث حمام بسيار حائز اهميت بود. بنابر اين ابتدا در ايستگاه حسن آباد يك حمام به صورت حمام هاي عمومي ساخته شد .سپس در سالهاي بعد اين حمام به صورت دوشهاي تكي شكل بهتري پيدا كرد.
شعبه و ايستگاه هاي جديد
براي احداث ايستگاه آتش نشاني بايد پارامتر هاي مختلفي در نظر گرفته شود.اما همچنان كه اشاره شد هنگام احداث ايستگاه هاي جديد بسياري از اين نكات در نظر گرفته نشد . در نتيجه :گاهي امداد رساني با تاخير انجام مي شد . به علت عدم گنجايش كافي تعدادي از خودروهاي مستقر در ايستگاه در فضاي ياز قرار مي گرفت و به علت تابش آفتاب –باران و غيره به زودي مستهلك مي شد و ايستگاه هاي مزبور در برابر سوانح طبيعي از جمله زلزله از مقاومت كافي بر خوردار نبود.از نظر كميت نيز ايستگاه هاي آتش نشاني هرگز در وضع مقدوري نبودند.
يكي شدن تلفنهاي آتش نشاني
دراينجا لازم به تذكر است كه در نظر گرفتن شماره تلفن يكسان براي آتش نشاني هاي كل كشور به دلائل متعددي حائز اهميت است. از اين نظر در اكثر كشور ها شماره تلفن يكساني را جهت تماس با مركز فوريت ها (كه خدمات نجات و اطفاء حريق را نيز ارائه مي كند )در نظر گرفته اند.
عمليات اطفائي
در ابتداي تاسيس آتش نشاني عمليات اطفاء حريق به ئسيله ي لوله هاي برزنتي 5/2 اينچي و به كمك سر لوله ساده اي كه آب را فقط به صورت فوران پرتاب مي كرد انجام مي گرفت . اين سر لوله ها فاقد شير بود. بدين ترتيب آب تحت كنترل مامور مربوط قرار نداشت.
در سال 1337 با شروع اصلاحات در سازمان آتش نشاني تهران و اعمال برنامه هاي جديد در روش اطفاء حريق نيز تجديد نظر شد . لوله هاي 5/2 اينچي به 5/1 اينچ تغيير يافت.
از بدو تاسيس اين سازمان طرح مقررات حفاظت از حريق تشكيل كلاسهاي مختلف جهت آموزش پيشگيري و مقابله با آتش سوزي- تربيت آتش نشان و غيره از اهداف اصلي آن منظور شد.
براي آشنايي عموم با وسايل و تجهيزات حفاظتي در محل اين سازمان يك نمايشگاه دائمي وسائل ايمني و حفاظتي ترتيب داده شد.

 


تاریخچه آتش نشانی در نجف آباد

آتش نشانی در شهر نجف آباد از سال 1349 فعالیت خود را بصورت یکی ازواحدهای شهرداری با استفاده از یکدستگاه خودروی زیل روسی بنزین سوز شروع نمود و محل استقرار خودروی فوق در خیابان دکتر شریعتی نجف آباد محل کنونی ایستگاه شماره یک سازمان بوده است.
دراین سالها باتوجه به گسترش شهرنشینی ورشد جمعیت نیازبه تجهیزات وخودروهای بیشتری احساس می شد که نتیجه آن خرید 5 دستگاه خودرو اطفائیه درفاصله سالهای57 الی 75 بود.درسال 1375 ایستگاه شماره 2 آتش نشانی واقع درخیابان امام افتتاح شد و درسال 1377 با ابلاغ وزارت محترم کشور آتش نشانی نجف آباد به صورت یک سازمان مستقل وابسته به شهرداری به فعالیت خود ادامه داد. در بهمن ماه 82 ایستگاه شماره 3 واقع در ناحیه یک (یزدانشهر) و در مرداد ماه 85 ایستگاه شماره4 خود را واقع درناحیه3 (ویلاشهر) افتتاح نمود. هم اکنون سازمان با تجهیزات پیشرفته از جمله خودروی فوماتیک ، ست تجهیزات هیدرولیک امداد و نجات و خودروهای اطفائیه به تعداد 11 دستگاه ، تانکرآبرسانی ، تجهیزات غواصی و کوهنوردی مشغول خدمت رسانی به شهروندان محترم می باشد لازم به ذکر است درحال حاضر سازمان بیش از60 نفر نیروی عملیاتی در چهار ایستگاه خود مستقر نموده است که اکثر آنها آموزشهای تخصصی لازم درخصوص آتش نشانی را فرا گرفته اند. در ضمن سازمان دارای اکیپ غواصی متشکل از7 نفر غواص آموزش دیده و اکیپ امداد و نجات کوهستان شامل 9 نفر نیروی متخصص در زمینه حوادث می باشد.


شرح وظایف سازمان

1ـ نجات جان ومال انسانها درهنگام بروز حریق وحوادث.
2ـ برنامه ریزی درامورآتش نشانی درسطح شهر و برنامه ریزی کلان درخصوص سیاستهای کلی آتش نشانی.
3ـ احداث و توسعه ایستگاههای موردنیاز وتجهیز وبهره برداری ازآنها.
4ـ تجهیزخودروها وایستگاهها به انواع تجهیزات پیشرفته دنیا.
5ـ نظارت وکنترل براحداث ساختمانهای چند طبقه ومراکز فرهنگی وتجاری مهم ازجهت رعایت اصول وضوابط آتش نشانی.
6ـ آموزش مربوط به اصول اولیه آتش نشانی واطفاء حریق به اقشارمختلف مردم ازجمله خانواده ها، مدارس ومهد های کودک ، ادارات و سازمانها درجهت گسترش فرهنگ ایمنی.
7ـ کنترل ونظارت برمؤسسات ارائه دهنده خدمات آتش نشانی.
8ـ آموزش ضمن خدمت پرسنل درخصوص مسائل تخصصی آتش نشانی.
9ـ انجام ترتیبات وتمهیدات لازم جهت مقابله وکاهش آثار سوء ناشی از حوادث وسوانح طبیعی وغیرطبیعی وحفاظت ازثروتهای ملی درمقابل اینگونه حوادث.

مقدمه :باپيشرفت تكنولوژي وصنعت همواره انسان بعنوان عامل اصلي اين پيشرفت هاخودمستقيما“درمعرض خطروحوادث گوناگون قراردارد؛ازهمين روهميشه فكرابداع تجهيزات مناسب براي مقابله باخطرات وحوادث مختلف درذهن انسان تبلورداشته است .يكي ازمهمترين اين وسايل ايجادزمينه مناسب براي ترويج فرهنگ ايمني وبالابردن دانش بشري درخصوص رعايت نكات ايمني وهشداردهنده است كه خودميتواند درصدبسياربالائي ازحوادث راتقليل دهد؛لذاضرورت داردتااين اصل مهم دركشورترويج داده شود.باتوجه به اهميت موضوع سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري نجف آباد اقدام به به تهيه جزوه اي باعنوان پيامها وهشدارهاي ايمني نموده كه اميداست مورداستفاده كاربران محترم قرارگيرد.

نكات ايمني در خصوص سرويس كاري كولر
 بهتر آنست سرويس كاري و يا راه اندازي كولر را به افراد متخص واگذار نماييد.
 اگر خود مي خواهيد اقدم كنيد برق را از قسمت كنتور قطع نماييد.
 اگر اعضاء خانواده و يا اگر در محيط كار مي باشيد ديگر افراد رادر جريان قطع برق قرار دهيد.
 دقت كامل در اتصالات و چسب كاري سيم هاي برق كولر داشته باشيد.
 بعد از اتمام كار و وصل جريان برق ضرورت دارد بدنه كولر را با فازمتر امتحان نماييد تا از اتصال برق به بدنه اطمينان حاصل شود.
 مواقعي كه متوجه مي شويد كولر سردي كافي خود را ندارد پيش از هر گونه اقدام و يا برداشتن بدنه كولر براي اطمينان بيشتر بدنه كولر را با فازمتر امتحان نماييد.

نكات ايمني در خصوص استفاده از بخاري نفتي

 هر سال در شروع فصل زمستان بايد بخاريها سرويس شده قسمت هاي داخلي ، كاربراتور و لوله كشيها بازديد تميز شوند.
 بخاري نفتي نبايد كنار مبل، پرده ، كمد و مواد قابل اشتعال ديگر قرار بگيرد.
 لوله بخاري نبايد از درون چوب، فيبر و مواد قابل اشتعال عبور داده شود.
 ميزان حرارت نبايد آنقدر باشد كه بدنه بخاري سرخ شود.
 در موقع خروج از منزل بخاري را خاموش كنيد.

نكات ايمني در خصوص آبگرمكن

 خراب شدن دستگاه قطع كننده نفت در كاربراتور
 كار نكردن شير اطمينان
 نداشتن شير اطمينان

آتش سوزي و انفجار در اثر نشت گاز

 مهار نكردن شيلنگ و وسائل گازسوز به وسيله بست فلزي
 استفاده از شيلنگ هاي طولاني و در معرض حرارت قرار دادن آنها
 فرسوده و غير فرسوده بودن شيلنگها
 استفاده از وسائل گازسوز غيرمجاز

گازگرفتگي ـ گاززدگي

اين گروه از حوادث معمولا“ در اثر نداشتن دودكش مناسب براي وسائل گازسوز بويژه وسايلي مانند بخاري و آبگرمكن و يا فقدان تهويه كافي در اطاقي كه دستگاه گازسوز در آن قرار دارد اتفاق مي افتد .سوختن ناقص گاز تجمع گازهاي مسموم كننده و يا كمبود اكسيژن سبب ميشود افرادي كه در چنين فضاهايي تنفس ميكنند دچار مسموميت يا گاززدگي يا گازگرفتگي شوند .

نكات ايمني در خصوص سيلندر گاز

 هرگز سيلندر گاز را مايل يا به طور افقي قرار ندهيد .
 موقع جابجا كردن سيلندر از رگلاتور كه روي شير اصلي سيلندر نصب گرديده بعنوان دستگيره استفاده نكنيد .
 هركز سيلندر گاز را نغلتانيد و به عنوان زيرپائي مورد استفاده قرار دهيد.
 سيلندر گاز را در معرض تابش خورشيد قرار ندهيد اگر در بيرون ساختمان قرار دارد سايه بان مناسبي براي آن تهيه كنيد .

اصول حفاظتي در هنگام مواجه شدن با رعدوبرق

در موقعي كه هوا ابري است بارها كه عده اي بر اثر رعدوبرق يا صاعقه هلاك شده يا خاكستر شده اند و يا اهالي خانه اي در منطقه اي مرتفع دچار برق گرفتگي شده اند بنابراين در مواقع طوفاني نبايد به نقاط مرتفع پناه برد. براي محافظت كردن ساختمان ها و ديگر اماكن از وسيله اي به نام برقگير استفاده مي كنند كه در بلندترين نقطه ساختمان نصب مي گردد.

اصول ايمني حفر چاه

جهت پيشگيري از حوادث چاه و ريزش و تخريب چاهها بايد به موارد مهم زير توجه داشته باشيد :
 حفر چاه يك كار فني تخصصي است هموطنان محترم بايد توجه داشته باشند كه حفر چاهها را به افراد مجرب و فني بسپارند.
 فاصله چا از ديوارهاي جانبي و ديگر چاهها بايد حداقل 3 متر باشد.
 حفر چاه كنار باغچه و يا كاشتن درخت كنار چاه باعث تخريب مي گردد.
 لوله هاي آب سرد و گرم را از روي دهانه چاه عبور ندهيد.
 دور چيني دور چاهها يكي از ضروريات چاه مي باشد كه بايد با آجر و سيمان در عمق 150 سانتيمتر و در عرض80 سانتيمتر به كار رود و دهانه چاه بيشتر از 50 سانتيمتر نباشد.

نكات ايمني براي كارگران چاه كن(مقني ها)

 داراي تجربه باشد.
 از سلامت جسماني كافي برخوردار باشد.
 كمك چاه كن از توانايي جسماني و هوش كافي برخوردار باشد.

ايمني كارگاههاي باطري سازي

اسيدسولفوريك مورد مصرف در باطري سازي در تماس با فلزات هيدروژن متصاعد ميكند و هيدروژن قابل انفجار است .
 اسيدي را كه روي كف كارگاه ريخته با پاشيدن پودر آهك خنثي نمائيد .
 در موقع كار با اسيد از دستكش و پيش بند ضداسيد استفاده كنيد .
 محل كار را تميز و مرتب نگه داريد .
 نصب شير چشم شوي در كارگاههاي باطريسازي الزاميست .

نكات ايمني در خصوص جايگاه پمپ بنزين

 جايگاه پمپ بنزين بايد در محلي بنا شود كه اطراف آن براي استقرار اتومبيل هاي آتش نشاني فضاي كافي داشته باشد .
 مجاور انبارهاي چوب ،نجاري،انبار،مقوا و مانند آن نبايد بنا شود .
 محل توقف خودروها بايد مسقف باشد .
 تمامي كليد،چراغها و نورافكنها بايد از نوع ضدجرقه كارگذارده شوند .
 كليه كاركنان جايگاه بايد با طرز كار خاموش كننده ها آشنايي داشته باشد .

نكات ايمني مقابله با آتش سوزي انسان

 مصدوم را متوقف سازيد دويدن موجب تشديد آتش سوزي ميشود و خطرناك است .
 مصدوم را درون پارچه روي زمين بغلتانيد تا آتش خاموش شود .
 اگر خونسردي خود را حفظ كنيد و پارچه اي كه بكار ميبريد نازك نباشد احتمال آتش گرفتن پارچه و توسعه حريق وجود ندارد .
 هرگز آب روي انساني كه آتش گرفته است نريزيد . زيرا باعث تشديد صدمات بعدي ميشود .

نكات پيشگيري از آتش سوزي در جنگل

 بغير از آتش سوزي هاي ناشي از صاعقه تعداد زيادي از آتش سوزي هاي جنگل ها ناشي از اعمال ناايمن انسان ها مي باشد و سازمان هاي جنگلباني موظف هستند مردم را آموزش دهند تا از آتش سوزي هاي جنگل كاسته شود.
 ايجاد برج هاي ديده باني و مامورين گشت شبانه روزي كمك بزرگي است در به موقع خبر شدن از شروع آتش سوزي.
 شكارچي ها بايد توجه داشتند كه گلوله داغ مي تواند آتش سوزي ايجاد كند ، بهخصوص در فصل پاييز.
 هنگام گذشتن از جنگل ها با اتومبيل يا قطار نبايد ته سيگار رااز پنجره بيرون انداخت.
 استقرار خاموش كننده دستي ، كيسه هاي شن و تعدادي بيل دستي در مقر مامورين جنگلباني كمك موثري در اطفاء اوليه آتش دارد.

نكات پيشگيري از آتش سوزي در روستاها

 بيشتر آتش سوزي روستا ها در فصل پاييز رخ مي دهد كه به علت خشك شدن بوته ها ، وجود خرمن ها ، و وزش باد آمادگي آتش سوزي بيشتر است.
 مجاور خرمنها و انباري هاي علوفه مواظب سيگار خود باشيد و ته سيگار را كاملا خاموش نمائيد.
 چراغ آتش يا منقل آتش را نزديك چارپايان قرار ندهيد ممكن است با حركات چارپايان و افتادن چراغ يا منقل آتش سوزي رخ دهد.
 به بچه ها اجازه ندهيد با كبريت بازي كنند يا به تنور يا اجاق نزديك شوند و پس از طبخ نان درپوش تنور را محكم كنيد .
 خاكستر داغ را روي اجسام قابل اشتعال نريزيد.
 قبل از استفاده از وسايل گرمايش آنان را بازديد و آزمايش نمائيد.

نكات ايمني مواد خورنده

 مواد خورنده ممكن است ظرف خود را سوراخ كرده و به داخل انبار نفوذ كنند كه اگر با بخار اسيدها تركيب شوند توليد بخارات سمي ميكنند.
 قليلها چنانچه با الومنيوم تماس حاصل كنند گاز ئيدروژن متصاعد مينمايد و ئيدروژن قابل انفجار است .
 سيانورها و سولفارها در مجاورت مواد خورنده گازهاي كشنده ايجاد مي كنند .
 بخار اسيدها ممكن است با فلز ساختمان يا وسايل فلزي داخل انبار تركيب شده بخارهاي مسموم كننده ايجاد نمايد .

نكات پيشگيري آتش سوزي در زمان جنگ

 جهت مقابله با آتش سوزي ها ذخيره كردن آب در تمام ظروفي كه در ساختمان وجود دارد مانند وان حمام ،سطل ، بشكه و ……… ضروري است .
 آتش ممكن است از طريق پنجره ها ، درها و پرده يا كركره نفوذ كند بستن درها و پنجره ها تا حد زيادي كمك ميكند .
 هميشه يك راديوي باطري دار همراه داشته باشيد و دستورات سازمانهاي مربوط را به دفقت گوش كنيد و عمل نمائيد .
 با شنيدن اعلام خطر شير گاز را ببنديد و برق را خاموش سازيد .

نكات ايمني در انبارها و مخازن مواد قابل انفجار و احتراق

 امبار مواد قابل انفجار را در مقابل حرارت زياد محافظت كنيد .
 از رطوبت ، آتش سوزي ، صاعقه و ……… نيز بايد حفظ باشد ، بنابراين اين انبار را در محل خنك مجزا و خشك كه داراي زير آب كافي باشد بسازيد .
 از تابش آفتاب به داخل انبار جلوگيري و از استفاده شيشه آفتاب گير در ساختمان آن خودداري كنيد.
 كف انبار را با تخته يا مواد ضد جرقه فرش كنيد و فلزي در آن به طور نمايان به كار نبريد.
 حفاظ هاي طبيعي و يا مصنوعي در اطراف انبارهاي دائمي احداث كنيد و آنها را هميشه به وضع خوب و آباد نگاه داريد.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك در انبار مواد شيميايي

 بعضي از مواد شيميايي خاصيت جذب اكسيژن دارند بتدريج گرم مي شوند و خودبه خود آتش مي گيرند.
 تركيب بعضي از مواد شيميايي با يكديگر توليد ماده سومي مي كند كه ممكن است خودبخود آتش بگيرند و يا منفجر شود.
 موادي وجود دارند كه اگر گرم شوند تركيبات سمي و كشنده مي دهند.
 مواد شيميايي خواص مختلف و خطرناكي دارند. به طوري كه ممكن است در تماس با اعضاي بدن يا اقلام ديگر انبار يا ساختمان يا تجهيزات حمل و نقل اثرات نامطلوبي برجاي گذارد.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك سموم

 تركيب احتمالي مواد شيميايي با يكديگر ممكن است در انبار ايجاد فضاي مسموم كننده نمايد.
 چون نمي توان هميشه شير يا درپوش ظروف محتوي سم را طوري بست كه نشست نداشته باشند هميشه در فضاي انبار سموم مقداري سم وجود دارد.
 هرگز بدون استفاده از ماسك تنفسي هواي فشرده وارد صحنه آتش سوزي انبار سموم نبايد شد.
 از نزديك شدن افراد غيرمسئول به انبار در حال اشتعال جلوگيري نمايد.
 تا حد امكان آتش را از دور خاموش كنيد و زياد به آتش نزديك نشويد.
 وجود يك تهويه مطمئن قبل از هر چيز ضروري است.
 انبار سموم بايد خشك و خنك باشد.
 روي انبار علامت مخصوص سموم رسم شود.
 تعداد كافي ماسك تنفسي هواي فشرده بايد در انبار وجود داشته باشد.
 نصب دوش ايمني و چشم شوي در بيرون انبار ضروري است.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك اكسيد كننده ها

 تعدادي از مواد آتش نشاني براي خاموش كردن آتش اكسيدكننده ها بي اثر مي باشد.
 در آتش سوزي هاي وسيع تنها اقدام مفيد اينست كه ساختمان هاي انبار را با آب خنك نگاهداريد تا از سرايت آتش به آنها ممانعت شود.
 به خاطر داشته باشيد پيشگيري از آتش سوزي اكسيدكننده ها خيلي مهمتر از مبارزه با آن است.
 ساختمان انبار بايد در برابر آتش سوزي مقاوم باشد.
 انبار بايد خشك و خنك بوده و تهويه داشته باشد.
 حرارت و رطوبت انبار بايد مرتبا“ كنترل گردد.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك حساس به اسيدها

 ليتيوم- سديم- پتاسيم- كلسيم و روبيديم اگر با اسيد ها يا بخارات آن مجاور شوند زودتر از مواد ديگر منفجر مي شوند.
 هرگز از آب براي خاموش كردن استفاده نشود.
 تعداد كافي خاموش كننده هاي انيدريد كربنيك يا پودر مخصوص نصب گردد.
 اخطاري در مورد عدم استفاده از آب روي درب انبار نصب گردد.
 فلز آلياژهايي كه در ساختمان انبار به كار رفته با رنگ ضد اسيد رنگ آميزي شود.
 در فواصل معين سركشي به انبار انجام شده و صورت موجودي با مشخصات هر يك از موارد اين مواد نيز بايد در دفتري ثبت شود.
 رعايت هايي كه در مورد نگاهداري مواد حساس به آب انجام مي شود در مورد اين مواد نيز بايد به كار برده شود.

نكات ايمني در خصوص نگهداري و تفكيك مواد خطرناك و حساس به آب

 هرگز از آب براي خاموش كردن استفاده نشود .
 اخطاري در مورد عدم استفاده از آب روي درب انبار نصب گردد.
 چنانچه لازم باشد انبار با سيستم اعلام حريق دودي يا حرارتي مجهز گردد.
 سيستم گرمايش و سرمايش خشك بكار برده شود.
 از ساختمان هايي كه امكان حريق در آن ها هست فاصله داشته باشد.
 تامين روشنايي از بيرون انبار انجام شود يا چراغ هاي ضد جرقه نصب گردد.
 نور خورشيد به داخل انبار راه نيايد.
 سرپرست انبار بايد صورت مشخصات كامل مواد انبار را داشته باشد.

نكات ايمني در خصوص نگهداري و تفكيك مواد خطرناك گازهاي تحت فشار

 وظفه سرپرست است كه نحوه استفاده صحيح از گازها را به كاركنان خود تعليم بدهد.
 اگر سيلندر گاز نشت دارد بايد از درون ساختمان خارج گردد.
 اگر در داخل كارگاه آتش سوزي رخ داد در صورت امكان اول سيلندرهاي تحت فشار را خارج سازيد.
 هيچگاه سيلندر را نغلطانيد. روي زمين بشكل افقي قرار ندهيد.
 كلاهك شير سيلندر ها بايد همگي در جاي خود محكم شده باشند .

نكات پيشگيري در خصوص مواد قابل انفجار

 به محض بروز انفجار آتش نشاني و نيروهاي امدادي را آگاه سازيد.
 اطراف محل آتش سوزي را خنك نگاه داريد.
 قفل، كليد، چفت، لولا و دستگيره درها بايد برنجي باشند.
 پس از پايان انفجار كه معمولا آتش سوزي ادامه پيدا مي كند اول به فكر مصدومين باشيد بعد به فكر خاموش كردن آتش.
 انبار مواد قابل انفجار بايد از محل عبور دور و از مواد قابل اشتعال فاصله كافي داشته باشد.
 انفجار با موج انفجار همراه است كه موجب ويراني و خرابيهاي شديد شده و هر چه در منطقه ضربات انفجار وجود داشته باشد پرتاب كرده يا نابود مي كند.
 
آمادگي خانواده ها در مقابل خطرات
مقدمه :باپيشرفت تكنولوژي وصنعت همواره انسان بعنوان عامل اصلي اين پيشرفت هاخودمستقيما“درمعرض خطروحوادث گوناگون قراردارد؛ازهمين روهميشه فكرابداع تجهيزات مناسب براي مقابله باخطرات وحوادث مختلف درذهن انسان تبلورداشته است .يكي ازمهمترين اين وسايل ايجادزمينه مناسب براي ترويج فرهنگ ايمني وبالابردن دانش بشري درخصوص رعايت نكات ايمني وهشداردهنده است كه خودميتواند درصدبسياربالائي ازحوادث راتقليل دهد؛لذاضرورت داردتااين اصل مهم دركشورترويج داده شود.باتوجه به اهميت موضوع سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري نجف آباد اقدام به به تهيه جزوه اي باعنوان پيامها وهشدارهاي ايمني نموده كه اميداست مورداستفاده كاربران محترم قرارگيرد.

نكات ايمني در خصوص سرويس كاري كولر
 بهتر آنست سرويس كاري و يا راه اندازي كولر را به افراد متخص واگذار نماييد.
 اگر خود مي خواهيد اقدم كنيد برق را از قسمت كنتور قطع نماييد.
 اگر اعضاء خانواده و يا اگر در محيط كار مي باشيد ديگر افراد رادر جريان قطع برق قرار دهيد.
 دقت كامل در اتصالات و چسب كاري سيم هاي برق كولر داشته باشيد.
 بعد از اتمام كار و وصل جريان برق ضرورت دارد بدنه كولر را با فازمتر امتحان نماييد تا از اتصال برق به بدنه اطمينان حاصل شود.
 مواقعي كه متوجه مي شويد كولر سردي كافي خود را ندارد پيش از هر گونه اقدام و يا برداشتن بدنه كولر براي اطمينان بيشتر بدنه كولر را با فازمتر امتحان نماييد.

نكات ايمني در خصوص استفاده از بخاري نفتي

 هر سال در شروع فصل زمستان بايد بخاريها سرويس شده قسمت هاي داخلي ، كاربراتور و لوله كشيها بازديد تميز شوند.
 بخاري نفتي نبايد كنار مبل، پرده ، كمد و مواد قابل اشتعال ديگر قرار بگيرد.
 لوله بخاري نبايد از درون چوب، فيبر و مواد قابل اشتعال عبور داده شود.
 ميزان حرارت نبايد آنقدر باشد كه بدنه بخاري سرخ شود.
 در موقع خروج از منزل بخاري را خاموش كنيد.

نكات ايمني در خصوص آبگرمكن

 خراب شدن دستگاه قطع كننده نفت در كاربراتور
 كار نكردن شير اطمينان
 نداشتن شير اطمينان

آتش سوزي و انفجار در اثر نشت گاز

 مهار نكردن شيلنگ و وسائل گازسوز به وسيله بست فلزي
 استفاده از شيلنگ هاي طولاني و در معرض حرارت قرار دادن آنها
 فرسوده و غير فرسوده بودن شيلنگها
 استفاده از وسائل گازسوز غيرمجاز

گازگرفتگي ـ گاززدگي

اين گروه از حوادث معمولا“ در اثر نداشتن دودكش مناسب براي وسائل گازسوز بويژه وسايلي مانند بخاري و آبگرمكن و يا فقدان تهويه كافي در اطاقي كه دستگاه گازسوز در آن قرار دارد اتفاق مي افتد .سوختن ناقص گاز تجمع گازهاي مسموم كننده و يا كمبود اكسيژن سبب ميشود افرادي كه در چنين فضاهايي تنفس ميكنند دچار مسموميت يا گاززدگي يا گازگرفتگي شوند .

نكات ايمني در خصوص سيلندر گاز

 هرگز سيلندر گاز را مايل يا به طور افقي قرار ندهيد .
 موقع جابجا كردن سيلندر از رگلاتور كه روي شير اصلي سيلندر نصب گرديده بعنوان دستگيره استفاده نكنيد .
 هركز سيلندر گاز را نغلتانيد و به عنوان زيرپائي مورد استفاده قرار دهيد.
 سيلندر گاز را در معرض تابش خورشيد قرار ندهيد اگر در بيرون ساختمان قرار دارد سايه بان مناسبي براي آن تهيه كنيد .

اصول حفاظتي در هنگام مواجه شدن با رعدوبرق

در موقعي كه هوا ابري است بارها كه عده اي بر اثر رعدوبرق يا صاعقه هلاك شده يا خاكستر شده اند و يا اهالي خانه اي در منطقه اي مرتفع دچار برق گرفتگي شده اند بنابراين در مواقع طوفاني نبايد به نقاط مرتفع پناه برد. براي محافظت كردن ساختمان ها و ديگر اماكن از وسيله اي به نام برقگير استفاده مي كنند كه در بلندترين نقطه ساختمان نصب مي گردد.

اصول ايمني حفر چاه

جهت پيشگيري از حوادث چاه و ريزش و تخريب چاهها بايد به موارد مهم زير توجه داشته باشيد :
 حفر چاه يك كار فني تخصصي است هموطنان محترم بايد توجه داشته باشند كه حفر چاهها را به افراد مجرب و فني بسپارند.
 فاصله چا از ديوارهاي جانبي و ديگر چاهها بايد حداقل 3 متر باشد.
 حفر چاه كنار باغچه و يا كاشتن درخت كنار چاه باعث تخريب مي گردد.
 لوله هاي آب سرد و گرم را از روي دهانه چاه عبور ندهيد.
 دور چيني دور چاهها يكي از ضروريات چاه مي باشد كه بايد با آجر و سيمان در عمق 150 سانتيمتر و در عرض80 سانتيمتر به كار رود و دهانه چاه بيشتر از 50 سانتيمتر نباشد.

نكات ايمني براي كارگران چاه كن(مقني ها)

 داراي تجربه باشد.
 از سلامت جسماني كافي برخوردار باشد.
 كمك چاه كن از توانايي جسماني و هوش كافي برخوردار باشد.

ايمني كارگاههاي باطري سازي

اسيدسولفوريك مورد مصرف در باطري سازي در تماس با فلزات هيدروژن متصاعد ميكند و هيدروژن قابل انفجار است .
 اسيدي را كه روي كف كارگاه ريخته با پاشيدن پودر آهك خنثي نمائيد .
 در موقع كار با اسيد از دستكش و پيش بند ضداسيد استفاده كنيد .
 محل كار را تميز و مرتب نگه داريد .
 نصب شير چشم شوي در كارگاههاي باطريسازي الزاميست .

نكات ايمني در خصوص جايگاه پمپ بنزين

 جايگاه پمپ بنزين بايد در محلي بنا شود كه اطراف آن براي استقرار اتومبيل هاي آتش نشاني فضاي كافي داشته باشد .
 مجاور انبارهاي چوب ،نجاري،انبار،مقوا و مانند آن نبايد بنا شود .
 محل توقف خودروها بايد مسقف باشد .
 تمامي كليد،چراغها و نورافكنها بايد از نوع ضدجرقه كارگذارده شوند .
 كليه كاركنان جايگاه بايد با طرز كار خاموش كننده ها آشنايي داشته باشد .

نكات ايمني مقابله با آتش سوزي انسان

 مصدوم را متوقف سازيد دويدن موجب تشديد آتش سوزي ميشود و خطرناك است .
 مصدوم را درون پارچه روي زمين بغلتانيد تا آتش خاموش شود .
 اگر خونسردي خود را حفظ كنيد و پارچه اي كه بكار ميبريد نازك نباشد احتمال آتش گرفتن پارچه و توسعه حريق وجود ندارد .
 هرگز آب روي انساني كه آتش گرفته است نريزيد . زيرا باعث تشديد صدمات بعدي ميشود .

نكات پيشگيري از آتش سوزي در جنگل

 بغير از آتش سوزي هاي ناشي از صاعقه تعداد زيادي از آتش سوزي هاي جنگل ها ناشي از اعمال ناايمن انسان ها مي باشد و سازمان هاي جنگلباني موظف هستند مردم را آموزش دهند تا از آتش سوزي هاي جنگل كاسته شود.
 ايجاد برج هاي ديده باني و مامورين گشت شبانه روزي كمك بزرگي است در به موقع خبر شدن از شروع آتش سوزي.
 شكارچي ها بايد توجه داشتند كه گلوله داغ مي تواند آتش سوزي ايجاد كند ، بهخصوص در فصل پاييز.
 هنگام گذشتن از جنگل ها با اتومبيل يا قطار نبايد ته سيگار رااز پنجره بيرون انداخت.
 استقرار خاموش كننده دستي ، كيسه هاي شن و تعدادي بيل دستي در مقر مامورين جنگلباني كمك موثري در اطفاء اوليه آتش دارد.

نكات پيشگيري از آتش سوزي در روستاها

 بيشتر آتش سوزي روستا ها در فصل پاييز رخ مي دهد كه به علت خشك شدن بوته ها ، وجود خرمن ها ، و وزش باد آمادگي آتش سوزي بيشتر است.
 مجاور خرمنها و انباري هاي علوفه مواظب سيگار خود باشيد و ته سيگار را كاملا خاموش نمائيد.
 چراغ آتش يا منقل آتش را نزديك چارپايان قرار ندهيد ممكن است با حركات چارپايان و افتادن چراغ يا منقل آتش سوزي رخ دهد.
 به بچه ها اجازه ندهيد با كبريت بازي كنند يا به تنور يا اجاق نزديك شوند و پس از طبخ نان درپوش تنور را محكم كنيد .
 خاكستر داغ را روي اجسام قابل اشتعال نريزيد.
 قبل از استفاده از وسايل گرمايش آنان را بازديد و آزمايش نمائيد.

نكات ايمني مواد خورنده

 مواد خورنده ممكن است ظرف خود را سوراخ كرده و به داخل انبار نفوذ كنند كه اگر با بخار اسيدها تركيب شوند توليد بخارات سمي ميكنند.
 قليلها چنانچه با الومنيوم تماس حاصل كنند گاز ئيدروژن متصاعد مينمايد و ئيدروژن قابل انفجار است .
 سيانورها و سولفارها در مجاورت مواد خورنده گازهاي كشنده ايجاد مي كنند .
 بخار اسيدها ممكن است با فلز ساختمان يا وسايل فلزي داخل انبار تركيب شده بخارهاي مسموم كننده ايجاد نمايد .

نكات پيشگيري آتش سوزي در زمان جنگ

 جهت مقابله با آتش سوزي ها ذخيره كردن آب در تمام ظروفي كه در ساختمان وجود دارد مانند وان حمام ،سطل ، بشكه و ……… ضروري است .
 آتش ممكن است از طريق پنجره ها ، درها و پرده يا كركره نفوذ كند بستن درها و پنجره ها تا حد زيادي كمك ميكند .
 هميشه يك راديوي باطري دار همراه داشته باشيد و دستورات سازمانهاي مربوط را به دفقت گوش كنيد و عمل نمائيد .
 با شنيدن اعلام خطر شير گاز را ببنديد و برق را خاموش سازيد .

نكات ايمني در انبارها و مخازن مواد قابل انفجار و احتراق

 امبار مواد قابل انفجار را در مقابل حرارت زياد محافظت كنيد .
 از رطوبت ، آتش سوزي ، صاعقه و ……… نيز بايد حفظ باشد ، بنابراين اين انبار را در محل خنك مجزا و خشك كه داراي زير آب كافي باشد بسازيد .
 از تابش آفتاب به داخل انبار جلوگيري و از استفاده شيشه آفتاب گير در ساختمان آن خودداري كنيد.
 كف انبار را با تخته يا مواد ضد جرقه فرش كنيد و فلزي در آن به طور نمايان به كار نبريد.
 حفاظ هاي طبيعي و يا مصنوعي در اطراف انبارهاي دائمي احداث كنيد و آنها را هميشه به وضع خوب و آباد نگاه داريد.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك در انبار مواد شيميايي

 بعضي از مواد شيميايي خاصيت جذب اكسيژن دارند بتدريج گرم مي شوند و خودبه خود آتش مي گيرند.
 تركيب بعضي از مواد شيميايي با يكديگر توليد ماده سومي مي كند كه ممكن است خودبخود آتش بگيرند و يا منفجر شود.
 موادي وجود دارند كه اگر گرم شوند تركيبات سمي و كشنده مي دهند.
 مواد شيميايي خواص مختلف و خطرناكي دارند. به طوري كه ممكن است در تماس با اعضاي بدن يا اقلام ديگر انبار يا ساختمان يا تجهيزات حمل و نقل اثرات نامطلوبي برجاي گذارد.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك سموم

 تركيب احتمالي مواد شيميايي با يكديگر ممكن است در انبار ايجاد فضاي مسموم كننده نمايد.
 چون نمي توان هميشه شير يا درپوش ظروف محتوي سم را طوري بست كه نشست نداشته باشند هميشه در فضاي انبار سموم مقداري سم وجود دارد.
 هرگز بدون استفاده از ماسك تنفسي هواي فشرده وارد صحنه آتش سوزي انبار سموم نبايد شد.
 از نزديك شدن افراد غيرمسئول به انبار در حال اشتعال جلوگيري نمايد.
 تا حد امكان آتش را از دور خاموش كنيد و زياد به آتش نزديك نشويد.
 وجود يك تهويه مطمئن قبل از هر چيز ضروري است.
 انبار سموم بايد خشك و خنك باشد.
 روي انبار علامت مخصوص سموم رسم شود.
 تعداد كافي ماسك تنفسي هواي فشرده بايد در انبار وجود داشته باشد.
 نصب دوش ايمني و چشم شوي در بيرون انبار ضروري است.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك اكسيد كننده ها

 تعدادي از مواد آتش نشاني براي خاموش كردن آتش اكسيدكننده ها بي اثر مي باشد.
 در آتش سوزي هاي وسيع تنها اقدام مفيد اينست كه ساختمان هاي انبار را با آب خنك نگاهداريد تا از سرايت آتش به آنها ممانعت شود.
 به خاطر داشته باشيد پيشگيري از آتش سوزي اكسيدكننده ها خيلي مهمتر از مبارزه با آن است.
 ساختمان انبار بايد در برابر آتش سوزي مقاوم باشد.
 انبار بايد خشك و خنك بوده و تهويه داشته باشد.
 حرارت و رطوبت انبار بايد مرتبا“ كنترل گردد.

نكات ايمني در خصوص تفكيك مواد خطرناك حساس به اسيدها

 ليتيوم- سديم- پتاسيم- كلسيم و روبيديم اگر با اسيد ها يا بخارات آن مجاور شوند زودتر از مواد ديگر منفجر مي شوند.
 هرگز از آب براي خاموش كردن استفاده نشود.
 تعداد كافي خاموش كننده هاي انيدريد كربنيك يا پودر مخصوص نصب گردد.
 اخطاري در مورد عدم استفاده از آب روي درب انبار نصب گردد.
 فلز آلياژهايي كه در ساختمان انبار به كار رفته با رنگ ضد اسيد رنگ آميزي شود.
 در فواصل معين سركشي به انبار انجام شده و صورت موجودي با مشخصات هر يك از موارد اين مواد نيز بايد در دفتري ثبت شود.
 رعايت هايي كه در مورد نگاهداري مواد حساس به آب انجام مي شود در مورد اين مواد نيز بايد به كار برده شود.

نكات ايمني در خصوص نگهداري و تفكيك مواد خطرناك و حساس به آب

 هرگز از آب براي خاموش كردن استفاده نشود .
 اخطاري در مورد عدم استفاده از آب روي درب انبار نصب گردد.
 چنانچه لازم باشد انبار با سيستم اعلام حريق دودي يا حرارتي مجهز گردد.
 سيستم گرمايش و سرمايش خشك بكار برده شود.
 از ساختمان هايي كه امكان حريق در آن ها هست فاصله داشته باشد.
 تامين روشنايي از بيرون انبار انجام شود يا چراغ هاي ضد جرقه نصب گردد.
 نور خورشيد به داخل انبار راه نيايد.
 سرپرست انبار بايد صورت مشخصات كامل مواد انبار را داشته باشد.

نكات ايمني در خصوص نگهداري و تفكيك مواد خطرناك گازهاي تحت فشار

 وظفه سرپرست است كه نحوه استفاده صحيح از گازها را به كاركنان خود تعليم بدهد.
 اگر سيلندر گاز نشت دارد بايد از درون ساختمان خارج گردد.
 اگر در داخل كارگاه آتش سوزي رخ داد در صورت امكان اول سيلندرهاي تحت فشار را خارج سازيد.
 هيچگاه سيلندر را نغلطانيد. روي زمين بشكل افقي قرار ندهيد.
 كلاهك شير سيلندر ها بايد همگي در جاي خود محكم شده باشند .

نكات پيشگيري در خصوص مواد قابل انفجار

 به محض بروز انفجار آتش نشاني و نيروهاي امدادي را آگاه سازيد.
 اطراف محل آتش سوزي را خنك نگاه داريد.
 قفل، كليد، چفت، لولا و دستگيره درها بايد برنجي باشند.
 پس از پايان انفجار كه معمولا آتش سوزي ادامه پيدا مي كند اول به فكر مصدومين باشيد بعد به فكر خاموش كردن آتش.
 انبار مواد قابل انفجار بايد از محل عبور دور و از مواد قابل اشتعال فاصله كافي داشته باشد.
 انفجار با موج انفجار همراه است كه موجب ويراني و خرابيهاي شديد شده و هر چه در منطقه ضربات انفجار وجود داشته باشد پرتاب كرده يا نابود مي كند.

  پل ارتباطي شهروندان با سازمان
شهروندان عزيز مي توانند جهت ارتباط با روابط عمومي سازمان با شماره تلفن 2633114-0331 تماس حاصل نمايند انتقادات و پيشنهادات خود را هم مي توانيد با پيام كو تاه به شماره 300013000125 ارسال نماييد
ايستگاه ها
ايستگاه شماره يك: خيابان شريعتي
محدوده پوشش دهي: شمال شهر خيابان شريعتي تا ميدا بسيج واز طرف غرب تا اميرآباد و كليه قسمتهاي شهر به عنوان پشتيباني
ايستگاه شماره 2 (ستاد مركزي) : خيابان امام غربي
محدوده پوشش دهي : خيابان شهدا، بلوار بهارستان ، اميرآباد و كليه قسمتهاي شهر و حومه كه نياز به پشتيباني باشد
ايستگاه شماره 3 : بلوار جانبازان
محدوده پوشش دهي : يزدانشهر ، صالح آباد ، جلال آباد ، شهرك صنعتي نجف آباد
ايستگاه شماره 4 : ويلاشهر ميدان آتش نشان
محدوده پوشش دهي : ناحيه ويلاشهر ، شهرك صنعتي منتظريه
ايستگاه شماره 5 : اميرآباد خيابان مطهري شمالي
محدوده پوشش دهي : ناحيه اميرآباد ، شهرك آزادگان ، شهرك بهاران و صالح آباد  

محافظت از ساختمانها در برابر حريق
انسان برترين سيستم ايمني خارجي را داراست كه همان عقل ،تفكر ، تدبير و برنامه ريزي مي باشد.
از آنجا كه عوامل اصلي موثر در ايجاد حوادث، سهل انگاري و عدم آگاهي شهروندان يك جامعه مي باشد بالا بردن فرهنگ ايمني مستلزم توجه و شناخت به عمق خطر ، اصول پيشگيري ، درك پديده هاي آتش و عكس العمل هاي اوليه به هنگام حريق و حادثه مي باشد.
به منظور مقاوم نمودن ساختمان ها و سازه ها در مواجهه با حريق هاي اتفاقي يا عمدي ، اهميت و نقش برنامه ريزي توسط سازمان هاي آتش نشاني در اين زمينه، و در نهايت، جلوگيري از زيان هاي معنوي و مادي، مي توان با به كارگيري سه روش ذيل به ايمني لازم دست يافت:
1ـ شناخت علل به وجود آمدن حريق و كوشش براي جلوگيري از بروز آن.
2ـ شناسايي دلايل رشد و گسترش حريق و كوشش براي مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن.
3ـ يادگيري اداره كردن حريق و كوشش براي كنترل و خاموش نمودن آتش سوزي.
ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان ها و عرض ترافيكي گذرهاي اطراف پلاك
رديف عرض ترافيكي گذر حداكثر ارتفاع مجاز
 كمتر از 6 متر دو طبقه روي پيلوت
 متر سه طبقه روي پيلوت
 متر چهار طبقه روي پيلوت
 متر پنج طبقه روي پيلوت
 متر لغايت 22 (بن بست) شش طبقه روي پيلوت
 متر و بيشتر(بن باز) محدوديت ندارد
 متر و بيشتر (بن بست) محدوديت ندارد
ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراري :
 حداكثر ارتفاع ساختمان 30 متر يا 9 طبقه روي پيلوت دستگاه پله اصلي بعنوان دستگاه پله اضطراري مد نظر قرار گيرد، به نحوي كه دستگاه پله از ايستگاه مشترك ورودي واحدها و آسانسور در طبقات كاملا“ جداسازي گردد.
   از ارتفاع بيش از 30 متر يا بيشتر از 9 طبقه روي پيلوت ضروري است دو دستگاه پله به نحوي در نظر گرفته شود كه در طبقات به يكديگر راه داشته باشند يكي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله ديگر و در ضلع مجاور فضاي آزاد بوده و به در ايزوله دود خود بسته شو مجهز ميگردد.
 ساختمانهاي با 3 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 8 واحد، ساختمانهاي با 4 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 6 واحد و ساختمانهاي با 5 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 3 واحد و ساختمانهاي 6 طبقه روي پيلوت و بيشتر حتي با يك واحد در هر طبقه مشمول بند 1 ميشوند.
 براي ساختمانهاي خاص طبق نظر كارشناس سازمان آتش نشاني .
 حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاهاي بزرگ و همچنين حداقل عرض خروجيها مطابق جدول صفحه بعد محاسبه گردد.
عرض خروجي تعداد اشتغال كنندگان (نفر) تعداد خروجي تعداد اشتغال كنندگان (نفر)
 
رديف  عرض ترافيكي گذر  حداكثر ارتفاع مجاز
1-2 كمتر از 6 متر دو طبقه روي پيلوت
2-2 6 متر سه طبقه روي پيلوت
3-2 8 متر چهار طبقه روي پيلوت
4-2 10 متر پنج طبقه روي پيلوت
5-2 12 متر لغايت 22 (بن بست) شش طبقه روي پيلوت
6-2 12 متر و بيشتر(بن باز) محدوديت ندارد
7-2 22 متر و بيشتر (بن بست) محدوديت ندارد
ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراري :
 حداكثر ارتفاع ساختمان 30 متر يا 9 طبقه روي پيلوت دستگاه پله اصلي بعنوان دستگاه پله اضطراري مد نظر قرار گيرد، به نحوي كه دستگاه پله از ايستگاه مشترك ورودي واحدها و آسانسور در طبقات كاملا“ جداسازي گردد.
 از ارتفاع بيش از 30 متر يا بيشتر از 9 طبقه روي پيلوت ضروري است دو دستگاه پله به نحوي در نظر گرفته شود كه در طبقات به يكديگر راه داشته باشند يكي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله ديگر و در ضلع مجاور فضاي آزاد بوده و به در ايزوله دود خود بسته شو مجهز ميگردد.
 ساختمانهاي با 3 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 8 واحد، ساختمانهاي با 4 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 6 واحد و ساختمانهاي با 5 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 3 واحد و ساختمانهاي 6 طبقه روي پيلوت و بيشتر حتي با يك واحد در هر طبقه مشمول بند 1 ميشوند.
 براي ساختمانهاي خاص طبق نظر كارشناس سازمان آتش نشاني .
 حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاهاي بزرگ و همچنين حداقل عرض خروجيها مطابق جدول صفحه بعد محاسبه گردد.
 
عرض خروجي تعداد اشتغال كنندگان (نفر) تعداد خروجي تعداد اشتغال كنندگان (نفر)
80 cm 1 تا 50 1 1 تا 50
90 cm 51 تا 110 2 51 تا 500
100cm 111 تا 170 3 501 تا 1000
110cm 171 تا 220 4 1001 تا 2000
120 cm 221 تا 240 5 2001 تا 4000
130 cm 241 تا 260 6 4001 تا 7000
140 cm 261 تا 280 7 7000تا 11000
150 cm 281 تا 300 
160 cm 301 تا 320 
170 cm 321 تا 340 
ضوابط مربوط به موتور خانه تاسيسات :

 طراحي موتورخانه تاسيات خارج از زيربنا و در صورت عدم امكان ،مجاور يك جبهه به فضاي آزاد با پنجره به فضاي آزاد در نظر گرفته شود.
 موتور خانه تاسيسات در جوار چاه آسانسور ، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرارنگيرد و در صورت عدم امكان ، ديوار مشترك بين آنها مقاوم حريق باشد .
 داكت مستقل براي لوله هاي تاسيسات ، كابلهاي برق و دودكشها در نظر گرفته شود .
ضوابط مربوط به سيستم اعلام كننده حريق:
براي ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي يا پله اضطراري داشته باشند و ساختمان هاي صنعتي ، انبار ها ،.. اداري، عمومي. سينماها، سالن هاي اجتماعات مراقبتي، درماني، اقامتي عمومي، مجتمع هاي تجاري و اماكن پر مخاطره ضروري است.
ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشاني و نظريات كارشناسي:
با توجه به موقعيت ، كاربري ؤ شرايط ساختمان ها ضروري است هر يك از ساختمان ها به طور مستقل جهت اخذ نظريات كارشناسي و تشكيل پرونده و حفظ سوابق براي اضطراري و بررسي علل حريق و حادثه از سازمان آتش نشاني استعلام گردد.

دستورالعمل مربوط به موتورخانه تاسيسات:

 درنظر گرفتن در فلزي و آستانه زير در برابر موتور موتور خانه.
 در نظر گرفتن تهويه به تناسب حجم موتور خانه.
 كليه ديگهاي تحت فشار داراي سوپاپ اطمينان باشد.
سيم كشي هاي برق به صورت تو كار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند.
 روشنائيها از نوع مخصوص حفازدار باشند.
 موتورخانه تاسيسات به تجهيزات ايمني و آتش نشاني زير نظر كارشناس مجهز گردند.
 مجهز به كف شوي باشد.
 حداقل 3/1 فضاي موتورخانه به صورت فضاي پرت منظور شود.

دستورالعمل مربوط به خاموش كننده دستي و چرخ دار آتش نشاني:
 نصب خاموش كننده 6 كيلويي دي اكسيد كربن (co2 ) مجاز تابلو اصلي برق ضروري است.
 نصب خاموش كننده پودر و گاز درجه دار جنب در موتور خانه و انبارها و داخل هر واحد تجاري ضروري است.
 سيستم اطفاء حريق اتوماتيك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص گردد.
 تعداد و نوع خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار توسط كارشناسان آتش نشاني در مرحله پايان كار مشخص گردد.
دستورالعمل مربوط به نازك كاري و دكوراسيون داخلي ساختمان ها
 عدم استفاده از مواد قابل اشتعال ( از قبيل موكت) داخل راهرو ها و دستگاه پله اضطراري و يا ايستگاه هاي ورودي واحد هاو سقف.
 عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دكوراسيون و نازك كاري سالن هاي اجتماعات ، سينماها و راههاي دسترسي اضطراري در كليه ساختمان ها.

دستورالعمل مربوط به سيستم اعلام حريق
 هر يك از ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي اضطراري يا پله اضطرار داشته باشند ، ساختمان هاي صنعتي ، انبارها ، عمومي، اداري سينماها و سالنهاي اجتماعات، مراقبتي ، درماني ، اقامتي عمومي، مجتمع هاي تجاري و اماكن پر مخاطره.
 قبل از اجرا ضروري است طرح سيستم حريق به تاييد سازمان آتش نشاني برسد.

دستورالعمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشاني و نظريات كارشناسي

با توجه به موقعيت، نوع كاربري و شرايط ساختمان ها ضروري است براي هر يك از ساختمان ها به طور مستقل از سازمان آتش نشاني استعلام گردد. جهت اخذ نظريات كارشناسي و ارائه طريق، تشكيل پرونده، حفظ سوابق براي مواقع بروز آتش سوزي و حادثه و راهنمائي نيروهاي عملياتي بر اساس آن توسط ستاد فرماندهي ، بررسي علل حريق و حادثه.

 

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

 

 

 

 

 

 

نرخ پیشنهادی كرايه هاي خطوط درون شهری در سال 1397((اتوبوس))

ردیف

خط

مبداء

مقصد

كرايه مصوب سال 96

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت الکترونیک                 (قیمت به ریال می باشد)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت نقدی                     (قیمت به ریال می باشد)

1

101

پایانه استقلال

پادگان

5500

6500

000/8

2

106

پایانه استقلال

بهارستان

5500

6500

000/8

3

109

چهار بازار نجف آباد

دانشگاه آزاد

5500

6500

000/8

4

110

میدان امام (ره)

ویلاشهر

6900

7900

000/10

5

112

پایانه استقلال

گلبهار

5500

6500

000/8

6

113

پایانه استقلال

علامه

5500

6500

000/8

7

115

پایانه استقلال

سعدي

5500

6500

000/8

8

116

پایانه استقلال

15 خرداد

5500

6500

000/8

9

118

پایانه استقلال

فرخي

5500

6500

000/8

10

119

پایانه استقلال

وليعصر

5500

6500

000/8

11

121

چهارراه شهرداری

گاراژ اصفهان

5500

6500

000/8

12

124

سطح شهرنجف آباد

شهداء

5500

6500

000/8

   

*باتوجه به اجرای یکپارچه طرح کارت شهروندی در سال جاری و به منظور استفاده کامل از کارت بلیت توسط مسافرین ، پیشنهاد می گردد مسافرینی که هنگام سوار شدن به اتوبوس فاقد کارت بلیت باشند دو برابر نرخ کرایه را به صورت نقد پرداخت نمایند.

*نرخ کرایه سرویس دربستی در سال 1396 (000/300 ریال) بوده که برای سال 1397 مبلغ 000/350 ریال پیشنهاد می گردد.

نرخ پیشنهادی كرايه هاي خطوط برون شهری در سال 1397((اتوبوس و مینی بوس))

ردیف

خط

مبداء

مقصد

كرايه مصوب سال 96

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت الکترونیک                   (قیمت به ریال می باشد)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت نقدی                       (قیمت به ریال می باشد)

1

102

پایانه استقلال

اميرآباد

6100

7000

9000

2

103

پایانه استقلال

صالح آباد وطالقانی

6100

7000

9000

3

104

پایانه استقلال

يزدانشهر

6500

7500

9500

4

105

نجف آباد

فيروزآباد

6100

8000

10000

جلال آباد

6900

8000

10000

5

107

نجف آباد

جوزدان

6900

8000

10000

6

108

پایانه استقلال

آزادگان

6900

8000

10000

7

111

نجف آباد

فولادشهر

8000

9000

12000

8

117

ویلاشهر

اصفهان

16000

18000

23000

9

114

نجف آباد

حاجی آباد

6900

8000

10000

10

122

نجف آباد

نهضت آباد

7700

8700

12000

11

123

نجف آباد

گلدشت

6900

8000

10000

12

125

نجف آباد

قلعه سفید

7000

8000

10000

13

128

نجف آباد

کهریزسنگ

8350

9600

14000

اصغر آباد

8350

9600

14000

داخلی کهریزسنگ

4000

4500

5500

14

اتوبوسهاو مینی بوسهای خط نجف آباد به اصفهان

16000

18000

--

15

دانشگاه آزاد -   صمدیه اصفهان

17000

20000

--

16

دانشگاه آزاد   -   دروازه شیراز

23000

25000

--

17

یزدانشهر   -   دانشگاه اصفهان

23000

25000

--

17

مینی بوسهای خط نجف آباد به   یزدانشهر

6500

7500

--

*باتوجه به اجرای یکپارچه طرح کارت شهروندی در سال جاری و به منظور استفاده کامل از کارت بلیت توسط مسافرین ، پیشنهاد   می گردد مسافرینی که هنگام سوار شدن به اتوبوس فاقد کارت بلیت باشند دو برابر نرخ کرایه را به صورت نقد پرداخت نماید.

*باتوجه بهاینکه مسیر سرویس دهی فیروزآباد و جلال آباد توسط یک خط انجام می شود و مسافرین آن مشترک می باشد   و در حال حاضر نیز مبلغ 6900 ریال کرایه از مسافرین فیروز آباد اخذ می گردد پیشنهاد می شود کرایه دو مسیر یکسان و مبلغ 8000 ریال دریافت گردد.

تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومهدر سال 1397

رديف

عنوان خدمات

نرخ مصوب سال 96           ( بريال)

نرخ پیشنهادی سال 97     (بریال)

1

هزينه تشكيل پرونده صدوركارت تردد اتوبوس

000/400

000/450

2

هزینه صدور کارت تردد اتوبوس بخش خصوصی تحت نظارت

000/800

000/900

3

هزینه صدور مجوز تردد اتوبوسهای سیستم ولوو ، اسکانیا ، مان از مدل 1373 به بالا( ساليانه)

000/250/3

000/500/3

4

هزينه صدورمجوزتردداتوبوسهاي سیستم ایران پیما ، بنز302     و کلیه اتوبوسهای مدل 1373 به پایین( ساليانه)

000/150/2

000/300/2

5

هزينه صدورمجوز تردد میدل باس (ساليانه )

000/150/2

000/300/2

6

هزينه صدور مجوز تردد مینی بوس های خصوصی تحت نظارت (سالیانه )

000/000/1

000/100/1

7

هزينه صدور مجوز تردد ميني بوسهاي متفرقه (ساليانه)

000/350/1

000/450/1

8

هزینه صدور کارت تردد سرویس مدارس و پرس کارت سالیانه (مینی بوس)

000/200/1

000/300/1

9

هزینه تمدید کارت تردد سرویس مدارس و پرس کارت سالیانه (مینی بوس)

000/100/1

000/200/1

10

هزينه بهره برداری از خطوط توسط اتوبوسهای بخش خصوصی تحت نظارت     ( ماهیانه)

000/800

000/900

11

هزينه نصب برچسب وآرم سازمان در صورت تخریب برچسب اولیه ( مینی بوس و اتوبوس )

000/250

000/300

12

هزينه نقل وانتقال اتوبوسهاي بخش خصوصي تحت نظارت هر یک از طرفین معامله

000/000/33

000/000/36

13

هزینه صدور کارت المثنی

000/200

000/250

14

هزينه پارک خودرو در حاشیه معابر شهری به ازاي هرساعت  

000/8

000/9

15

هزینه استفاده از پارکینگ های پارک های سطح شهر بدون محدودیت زمانی (خودرو)

000/10

000/12

16

هزینه استفاده از پارکینگ های پارک های سطح شهر بدون محدودیت زمانی )موتور سیکلت)

000/5

000/6

 

3- نامه شماره 5315/97 مورخ 10/2/97 شهرداری ( به شماره 324/97 مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 090/97 مورخ 1/2/97 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی منضم به مصوبه مورخ 25/10/96 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره با موضوع بهای خدمات پیشنهادی و افزایش نرخ کرایه خطوط ویژه ، گردشی و آژانس­های تحت نظارت سازمان و جرائم تخلفات رانندگان و شرکت ها برای اجراء در سال 97 که به شرح ذیل منعکس است، مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

نرخ کرایهپیشنهادی آژانس های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی نجف آباد در 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال 96 (بریال)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97 (بریال)

1

نرخ کرایه ورودی آژانس

000/24

000/27

2

نرخ کرایه تاکسی سرویس از مبداء به ازای هر کیلومتر

000/5

500/5

3

نرخ کرایه درون شهری یزدانشهر (داخلی)

000/30

000/35

4

نرخ کرایه درون شهری امیر آباد (داخلی)

000/30

000/35

5

نرخ کرایه درون شهری آزادگان (داخلی)

000/30

000/35

6

نرخ کرایه درون شهری ویلاشهر (داخلی)

000/30

000/35

7

نرخ کرایه درون شهری نجف آباد (داخلی)

000/38

000/46

8

نرخ کرایه   توقف در جا به ازای هر ساعت

000/70

000/77

9

نرخ کرایه در گردش به ازای هر ساعت

000/100

000/110

10

توقف پیاده و سوار نمودن مسافر در مسیر

000/3

500/3

11

نرخ کرایه داخلی آژانس های روستایی

000/20

000/22

 

نرخ کرایه در نیمه اول سال 1397 از ساعت 11 شب لغایت 5 صبح 15 % افزایش می یابد

نرخ کرایه در نیمه دوم سال 1397 از ساعت 10 شب لغایت 5 صبح 15 % افزایش می یابد 

 

 

نرخ پیشنهادی کرایه خطوط ویژه تاکسی و گردشی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی نجف آباد در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال 96 (بریال)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97 (بریال)

1

تاکسی شهری کورس اول

000/5

000/6

2

تاکسی شهری کورس دوم و بالاتر

000/4

000/5

3

تاکسی ویژه نجف آّباد - اصفهان تا چهاراه تختی و مصدق

000/43

000/49

4

تاکس ویژه چهار راه بازار - تا انتهای باغ علوی (امیر آباد)

500/12

000/15

5

تاکسی ویژه سه راه فرهنگ - تا انتهای بلوار انقلاب منطقه 4 (یزدانشهر)

000/15

000/17

6

تاکسی ویژه خیابان حافظ - انتهای خیابان ولی عصرمنطقه6 (ویلاشهر)

500/17

000/20

7

تاکسی ویژه نجف آّباد - فولاد شهر

000/24

000/27

8

تاکسی ویژه نجف آباد - بیمارستان الزهراء و دادگستری

000/12

000/14

9

تاکسی ویژه خیابان منتظری شمالی -دانشگاه آزاد اسلامی و شهرک بهاران

000/11

000/13

10

تاکسی ویژه فردوسی مرکزی - بهارستان (شیخ آباد)

000/10

000/11

11

تاکسی ویژه چهاراه بازار - فاز 4 آزادگان

000/17

000/19

12

تاکسی ویژه نجف آباد - تیران

شورای شهر نجف آباد

شورای شهر تیران

000/30

000/26

000/28

13

تاکسی ویژه نجف آباد   - جوزدان

000/12

500/14

14

تاکسی ویژه پایانه مسافربری - میدان امام

000/10

000/11

15

تاکسی ویژه   منطقه 4 به پایانه مسافربری

000/11

000/12

16

تاکسی ویژه فلکه معلم - چهار صد دستگاه منطقه 6 (ویلاشهر)

000/10

500/12

17

تاکسی ویژه فلکه بسیج - فلکه دانشگاه صنعتی

000/32

000/35

18

تاکسی ویژه منطقه 4 (یزدانشهر)- فولاد شهر

000/25

000/28

19

تاکسی ویژه نجف آباد - گلدشت

000/12

000/14

*در سال 96 بر اساس اعتراض رانندگان خط نجف آباد تیران در خصوص میزان کرایه (000/26 ریال) شورای اسلامی تیران این مبلغ را به 000/28 ریال افزایش داده و رانندگان نیز تاکنون از مسافرین دریافت نمودند لذا بر این اساس نرخ کرایه برای سال جاری مبلغ 000/30 ریال پیشنهاد می گردد.            

               تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال   96 (بریال)

نرخ پیشنهادی در سال   97     (بریال)

1

صدور پروانه نمایندگی تاکسی تلفنی شهری ( عمومی و بانوان ) ، سرویس مدارس ، آژانس ، اتومبیل کرایه

000/000/150

000/000/160

2

صدور پروانه نمایندگی تاکسی تلفنی روستایی

000/000/120

000/000/125

3

صدور پروانه وانت تلفنی شهری

000/000/100

000/000/108

4

صدور پروانه وانت تلفنی روستایی

000/000/60

000/500/62

5

صدور پروانه نمایندگی تخلیه فاضلاب

000/000/60

000/500/62

6

هزینه صدور موافقت اصولی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر

000/500/5

000/100/6

7

صدور کارت تردد (آژانس وانت تلفنی تخلیه فاضلاب راننده استیجاری مسافربر شخصی )

000/680

000/750

8

تمدید کارت تردد (آژانس -وانت تلفنی تخلیه فاضلاب راننده استیجاری مسافربر شخصی )

000/280

000/310

9

صدور کارت مدیریت آژانس( سالیانه ) و پرس کارت

000/290

000/320

10

تمدید کارت مدیریت آژانس (سالیانه )و پرس کارت

000/290

000/320

11

صدور کارت منشی آژانس (سالیانه ) و پرس کارت

000/290

000/320

12

تمدید کارت منشی آژانس (سالیانه ) و پرس کارت

000/280

000/300

13

صدور کارت تردد سرویس مدارس ( سواری سالیانه)     و پرس کارت

000/330

000/370

14

تمدید کارت تردد سرویس مدارس ( سواری سالیانه )   و پرس کارت

000/270

000/300

15

تمدید پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر دورن شهری به ازاء هر سال

000/300/3

000/550/3

16

تمدید پروانه نمایندگی شرکت حمل ونقل بار و مسافر روستایی

000/400/2

000/600/2

تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال   96 (بریال)

نرخ پیشنهادی در سال   97   (بریال)

17

نقل و انتقال امتیاز آژانس های شهری

مبلغ 000/000/12ریال از هر کدام از طرفین معامله

مبلغ 000/000/14 ریال از هر کدام از طرفین معامله

18

نقل و انتقال امتیاز آژانس های روستایی

مبلغ 000/000/7ریال از هر کدام از طرفین معامله

مبلغ 000/500/7 ریال از هر کدام از طرفین معامله

19

نقل و انتقال تاکسی ازخریدار و فروشنده

3 %مبلغ معامله از طرفین (هر کدام)

3 %مبلغ معامله از طرفین (هر کدام)

20

امتیاز واگذاری خودروی جدید (طرح توسعه) و تبدیل پلاک شخصی به تاکسی

3%از قیمت روز خودرو

3%از قیمت روز خودرو

21

صدور پروانه بهره برداری اولیه تاکسی ( مالک ) به مدت دو سال

000/950

000/100/1

22

تمدید پروانه بهره برداری تاکسی ( مالک ) به مدت دو سال

000/370

000/420

23

صدور اولیه پروانه کار تاکسیرانی درون شهری               (مالک و کمکی)

000/590

000/660

24

تمدید پروانه کارتاکسیرانی مالک یا کمکی به مدت دو سال

000/370

000/420

25

تعویض یا المثنی پروانه تاکسیرانی یا بهره برداری

000/230

000/260

26

تعویض برچسب شناسایی

000/80

000/90

27

تعویض برچسب شناسایی خودرو در صورت تخریب عمدی توسط راننده

000/150

000/170

28

هزینه کسر پارکینگ آژانس ها به ازای هر دستگاه خودرو (ماهیانه )

000/230

000/260

29

هزینه بازدید از مکان آژانس جهت تمدید پروانه یا جابجایی آژانس

000/230

000/260

30

جابجایی مکان فعالیت رانندگان آژانس

000/80

000/90

31

جابجایی مکان فعالیت تاکسی

000/150

000/170

 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

سرویس های دانش آموزی مدارس سماء ماهیانه براساس 22 روزکاری

 

ردیف

مسیرتردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 96-96

سال 98-97

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

نجف آباد

000/510

000/580

000/630

000/720

000/900

000/030/1

2

امیرآباد

000/530

000/610

000/690

000/790

000/000/1

000/150/1

3

آزادگان

000/520

000/600

000/660

000/760

000/975

000/120/1

4

صالح آباد

000/540

000/620

000/700

000/800

000/020/1

000/170/1

5

یزدانشهر

000/565

000/650

000/745

000/850

000/060/1

000/220/1

6

فیروز آباد

000/540

000/620

000/700

000/800

000/020/1

000/170/1

7

جوزدان

000/710

000/810

000/915

000/050/1

000/165/1

000/340/1

8

گلدشت

000/570

000/650

000/710

000/810

000/050/1

000/200/1

9

قلعه سفید

000/630

000/720

000/750

000/860

000/150/1

000/320/1

10

کهریزسنگ

000/630

000/720

000/750

000/860

000/150/1

000/320/1

11

اصغرآباد

000/670

000/770

000/880

000/010/1

000/200/1

000/380/1

12

کوشک

000/730

000/840

000/040/1

000/190/1

000/400/1

000/610/1

13

قهدریجان

000/740

000/850

000/070/1

000/230/1

000/400/1

000/610/1

14

تیران

000/840

000/960

000/465/1

000/680/1

000/050/2

000/360/2

15

نهضت آباد

000/770

000/880

000/260/1

000/450/1

000/560/1

000/790/1

16

ویلاشهر

000/480

000/550

000/625

000/720

000/840

000/960

17

حاجی آباد

000/660

000/760

000/985

000/130/1

000/250/1

000/440/1

18

جلال آباد

000/560

000/640

000/720

000/830

000/040/1

000/190/1

19

فولادشهر

000/760

000/870

000/320/1

000/520/1

000/850/1

000/130/2

20

مسکن مهر

--

000/620

--

000/790

--

000/170/1

21

یزدانشهر قسمت سوم

--

000/670

--

000/880

--

000/270/1

22

زازران

--

000/870

--

000/230/1

--

000/670/1

23

تیرانچی

--

000/870

--

000/230/1

--

000/670/1

24

خیابان طالقانی امیرآباد

--

000/620

--

000/800

--

000/170/1

                 

 

لازم بذکر است از ردیف 26تا 32 صفحه یک الی سه و ردیف 20 تا 24 صفحه چهار بدلیل اینکه در سال گذشته قیمت مصوب نداشته است نرخ کرایه براساس سرویس دهی سایر مسیرها پیشنهاد گردیده است .

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

ردیف

مسیرتردد

نوع خودرو

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه براساس نفرات ماهیانه 22 روز کاری

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

داخلی نجف آباد

سواری

000/760

000/850

000/865

000/970

2

امیرآبادبه نجف آباد و بالعکس

سواری

000/865

000/970

000/990

000/110/1

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/945

000/060/1

000/050/1

000/170/1

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/945

000/060/1

000/050/1

000/170/1

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/945

000/060/1

000/050/1

000/170/1

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/960

000/070/1

000/110/1

000/240/1

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/020/1

000/140/1

000/150/1

000/290/1

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/020/1

000/140/1

000/150/1

000/290/1

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/300/1

000/450/1

000/400/1

000/570/1

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/800/1

000/000/2

000/030/2

000/270/2

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/930/1

000/160/2

000/200/2

000/460/2

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/700/1

000/900/1

000/940/1

000/170/2

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/280/1

000/420/1

000/480/1

000/660/1

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/890

000/990

000/020/1

000/140/1

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/940

000/050/1

000/040/1

000/160/1

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/020/1

000/140/1

000/150/1

000/290/1

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

سواری

000/690

000/770

000/830

000/930

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/090/1

000/220/1

000/250/1

000/400/1

19

داخلی یزدانشهر

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

20

داخلی امیرآّباد

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

21

داخلی آزادگان

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

22

داخلی ویلاشهر

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

سواری

000/690

000/770

000/830

000/930

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

سواری

000/680

000/760

000/800

000/900

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

سواری

000/690

000/770

000/830

000/930

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/080/1

--

000/190/1

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/080/1

--

000/190/1

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/990

--

000/130/1

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/990

--

000/130/1

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

سواری

--

000/770

--

000/930

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

سواری

--

000/770

--

000/930

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

سواری

--

000/770

--

000/930

                 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

ردیف

مسیرتردد

نوع خودرو

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

داخلی نجف آباد

ون بنزینی

000/510

000/570

000/590

000/660

2

امیرآبادبه نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/570

000/640

000/660

000/740

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/610

000/680

000/715

000/800

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/610

000/680

000/715

000/800

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/610

000/680

000/715

000/800

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/640

000/710

000/740

000/830

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/670

000/750

000/750

000/840

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/670

000/750

000/750

000/840

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/890

000/990

000/130/1

000/260/1

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/210/1

000/350/1

000/400/1

000/570/1

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/340/1

000/500/1

000/520/1

000/700/1

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/210/1

000/350/1

000/400/1

000/570/1

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/960

000/070/1

000/100/1

000/230/1

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/575

000/640

000/670

000/750

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/600

000/670

000/710

000/790

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/670

000/750

000/750

000/840

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

000/510

000/570

000/535

000/600

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/740

000/830

000/840

000/940

19

داخلی یزدانشهر

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

20

داخلی امیرآّباد

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

21

داخلی آزادگان

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

22

داخلی ویلاشهر

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

000/510

000/570

000/550

000/610

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

ون بنزینی

000/500

000/560

000/535

000/600

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

000/510

000/570

000/550

000/610

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/700

--

000/820

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/700

--

000/820

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/660

--

000/760

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/660

--

000/760

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/530

--

000/640

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/530

--

000/640

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/530

--

000/640

                 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

ردیف

مسیرتردد

نوع خودرو

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه براساس نفرات ماهیانه 22 روز کاری

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

داخلی نجف آباد

مینی بوس

000/345

000/380

000/400

000/450

2

امیرآبادبه نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/385

000/420

000/425

000/470

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/470

000/475

000/530

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/470

000/475

000/530

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/470

000/475

000/530

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/435

000/480

000/495

000/550

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/480

000/530

000/520

000/580

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/460

000/510

000/520

000/580

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/540

000/600

000/625

000/700

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/670

000/750

000/650

000/730

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/800

000/900

000/840

000/940

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/690

000/770

000/770

000/860

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/590

000/660

000/660

000/740

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/400

000/450

000/450

000/500

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/410

000/460

000/460

000/510

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/480

000/530

000/520

000/580

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/380

000/400

000/450

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/485

000/540

000/540

000/600

19

داخلی یزدانشهر

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

20

داخلی امیرآّباد

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

21

داخلی آزادگان

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

22

داخلی ویلاشهر

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

000/345

000/380

000/400

000/450

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

مینی بوس

000/340

000/380

000/390

000/420

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

000/345

000/380

000/400

000/450

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/490

--

000/550

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/490

--

000/550

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/450

--

000/490

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/450

--

000/490

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/380

--

000/440

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/380

--

000/440

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/380

--

000/440

                 

 

 

 هزینه صدور تمدید پروانه فعالیت و پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری و باری به شرح جدول ذیل

 

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری (به استثنای هزینه آموزش)

هزینه تمدید هریک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه اشتغال

سال

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

تا ظرفیت 15 نفر

000/500

000/600

000/500

000/600

000/250

000/300

000/60

000/70

ظرفیت از 16 الی 26 نفر

000/000/1

000/200/1

000/000/1

000/200/1

000/500

000/600

000/60

000/70

ظرفیت بالای 27 نفر

000/500/1

000/800/1

000/500/1

000/800/1

000/750

000/900

000/60

000/70

 

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان باری (به استثنای هزینه آموزش)

هزینه تمدید هریک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه اشتغال

سال

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

زیر سه و نیم

(5/3)تن

000/500

000/600

000/500

000/600

000/250

000/300

000/60

000/70

بین سه و نیم (5/3) تن تا شش (6)تن

000/700

000/900

000/700

000/900

000/350

000/450

000/60

000/70

بیش از 6 تن

000/000/1

000/200/1

000/000/1

000/200/1

000/500

000/600

000/60

000/70

 

 

تعرفه پیشنهاد تخلیه چاه فاضلاب شهر و پساب های صنعتی در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال                           95   (بریال)

نرخ مصوب سال     96(بریال)

نرخ پیشنهادی سال 97(بریال)

1

تخلیه هر متر چاه فاضلاب شهری

000/60

000/65

000/70

2

تخلیه پساب های صنعتی به ازای هر متر مکعب

000/72

000/75

000/80

3

تخلیه گل و لای کارگاه های موزایک سازی و سنگبری به ازای هر متر مکعب

000/72

000/75

000/80

4

لوله کشی مازاد بر عمق چاه به ازای هر متر طول

000/10

000/10

000/11

تعرفه پیشنهادی بهای خدمات پارکینگ ها و پارک های حاشیه معابر در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال

95 (بریال)      

نرخ مصوب سال           96   (بریال)              

نرخ پیشنهادی سال       97 (بریال)

1

اجاره پارک خودور در مکان های معین و

حاشیه معابر شهری بر ازای هر ساعت

000/7

000/8

000/9

2

اجاره پارک موتور سیکلت در مکان های معین و در حاشیه معابر شهری به ازای هر ساعت

000/3

500/3

000/4

3

ورودی پارکینگ های غیر مسقف و توقف به مدت یک ساعت

000/7

000/8

000/9

4

توقف در پارکینگ های غیر مسقف بعد از ساعت اول به ازای هر ساعت

000/5

000/6

000/7

5

ورودی پارکینگ های مسقف و توقف به مدت یک ساعت

--

000/9

000/10

6

توقف در پارکینگ های مسقف بعد از ساعت اول به ازای هر ساعت

--

000/7

000/8

*جرائم تخلفات کلیه شرکت ها ، رانندگان و فعالین بخش حمل و نقل عمومی (تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، پایانه)

عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به حمل ونقل مسافر

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

سال96

سال97

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

2

عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

3

عدم انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

4

عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده (سازمان) بر اسا س برنامه حمل و نقل عمومی مسافر

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

5

سپردن پروانه تاکسیرانی متعلق به خود جهت تاکسیرانی به غیر

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

6

رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد یا فرد فاقد پروانه

000/650

000/750

000/700

000/800

000/800

000/900

و توقف تاکسی در پارکینگ و تبعیت از هیأت انضباطی

7

امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

سال96

سال97

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

8

حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

9

عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

10

عدم رعایت نرخ های مصوب

000/300

000/350

000/350

000/400

000/400

000/450

11

عدم نظافت بیرون و درون تاکسی برابر دستورالعمل های صادره

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

12

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان در امور تاکسیرانی

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

*عدم رعایت شئونات اسلامی و رفتار اجتماعی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

سال96

سال 97

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

1

عدم رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی که در برابر دستورالعمل های ارائه شده از سوی سازمان

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

2

ارتکاب به جرم با استفاده از تاکسی عمومی

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

3

عدم استفاده از لباس فرم تنظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

4

عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه خودرو برای رویتاز خارج و همچنین مسافر در داخل خودرو آرم درب ها و مشخص بودن خطوط (برابر دستورالعمل سازمان)

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

5

عدم استفاده از تابلو (خارج از سرویس) در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا به دلایلی قابل توجیه پذیرش مسافر ممکن نباشد

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

*عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان تاکسیرانی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم نصب تاکسی متر در صورت الزام به نصب آن

توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از پارکینگ های معین و تبعیت از تصمیمات هیئت انضباطی

2

عدم استفاده از تاکسی متر

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

3

تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی

تابع تصمیمات هیئت انضباطی

4

رانندگی با تاکسی که پروانه بهره برداری آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداری جدید باطل شده است پس از اطلاع از آن

از روز توقیف یا ابطال پروانه به بعد روزانه

سال 96

سال 97

000/300

000/350

5

خروج بدون مجوزاز محدوده ای از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه تاکسیرانی قید شده باشد).مجاز اعلام شده است

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

*تخلفات نماینده به لحاظ اهمیت جدول تخلفات نماینده و بحث واگذاری امور حمل و نقل به بخش خصوصی در قالب شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم اعلام تغییر وضعیت حقوقی شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر تا زمانیکه به نمایندگی سازمان در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری فعالیت دارد ظرف مدت 24 ساعت از از تاریخ تغییر وضعیت

توقف فعالیت تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت انضباطی و از تاریخ پایان پروانه تا صدور پروانه جدید روزانه

سال 96

سال 97

000/200

000/250

2

عدم اعلام تعداد خودروهای مشغول بکاردر شرکت در صورتی که از تعداد تعیین شده بیشتر یا کمتر باشد و استفاده از رانندگان فاقد گواهینامه معتبر ، معرفی راننده جهت استفاده از مزایای سازمان (بیمه ، کارت سوخت )

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر دستگاه خودرو

سال 96

سال 97

000/650

000/750

3

عدم ارائه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به سازمان و طرف قرارداد و معرفی نامه آنها و اخذ مجوز

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر دستگاه خودرو

سال 96

سال 97

000/200

000/250

4

عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعیین شده توسط سازمان حداقل 20متر مربع دفتر ، 20 متر مربع استراحتگاه و 240 متر مربع پارکینگ

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و از زمان عدم استفاده تا تهیه و معرفی محل مناسب روزانه

سال 96

سال 97

000/200

000/250

5

عدم ارائه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری (8 ساعت برای هر خودروی شرکت)

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و مبلغ

سال 96

سال 97

000/500

000/550

6

عدم اعلام اینکه تعداد خودروها های شرکت از چهار پنجم تعداد خودروهای ارائه شده جهت سرویس بیشتر یا کمتر گردد . (بیشتر از 24 ساعت) و فعالیت شرکت با استفاده از اعتبار نمایندگی واگذار شده در خارج ار محدوده کاری

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و مبلغ

سال 96

سال 97

000/500

000/550

7

عدم انجام برنامه های کیشیک انجام شده

تابع تصمیمات هیأت انضباطی روزانه   و مبلغ

سال 96

سال 97

000/200

000/250

8

عدم انجام نظافت درون و بیرون تاکسی برابر دستور العمل صارده از طرف سازمان

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر دستگاه خودور

سال 96

سال 97

000/200

000/250

9

عدم رعایت شئونات اسلامی برابر دستور العمل های صادره توسط کارکنان و رانندگان آژانس و تاکسی

1-استعمال دخانیات در دفتر شرکت توسط کارکنان یا رانندگان یا هنگام ارائه سرویس

2 -استفاده از نوارهای صوتی غیر مجاز و پخش موسیقی غیر متعارف در خودرو

3 -در اختیار قراردادن کارت سوخت عمومی به افراد غیر بدون هماهنگی با متصدیان مربوطه

4-تجمع وایجاد مزاحمت برای همسایگان بیرون از دفتر شرکت

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و برای هر کدام از کارکنان و رانندگان برای هر بند (حداکثر در مرحله اول دو بند محاسبه و در صورت تکراردر مرحله دوم هر 4 بند محاسبه و جریمه خواهد شد)

سال 96

سال 97

000/100

000/150

           

*عدم نظارت در اعمال مقررات قانونی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

سپردن تاکسی برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر با تاکسی که فاقد پروانه بهره برداری باشد

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/300

000/350

000/400

000/450

000/500

000/550

2

بهره برداری از تاکسی در زمانی که پروانه بهره برداری توسط مرجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداری جدید باطل شده است

از روز توقبف یا ابطال پروانه به بعد روزانه

سال 96

سال 96

000/50

000/55

3

عدم نظارت بر رعایت نرخ های مصوب کرایه تاکسی

اخذ تعهدنامه کتبی

توجیح کتبی

تابع تصمیمات هیأت        انضباطی

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/250

000/300

000/350

000/400

000/500

000/550

4

نداشتن برگه معاینه فنی معتبر خودرو که توسط مراجع ذیصلاح صادر می گردد

از زمان اتمام معاینه فنی خودرو   روزانه

سال 96

سال 96

000/150

000/200

5

نداشتن رنگ آمیزی ، خط کشی و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعمل ها

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/200

000/250

000/300

000/350

000/500

000/550

6

عدم نصب تاکسی متر در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت بر استفاده از آن

توقف تاکسی توسط گشت و بازرس سازمان در یکی از پارکینگ های معین و تبعیت از تصمیمات هیأت انضباطی

*عدم هماهنگی بین کار تاکسی با اجرای مقررات قانونی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم نصب کپسول آتش نشانی آماده بکار در وسیله نقلیه

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/100

000/150

000/150

000/200

000/200

000/250

2

عدم انجام اضافه کار ساعتی حداکثر 4 ساعت و یا بدون رعایت اتصال اضافه کار به ابتدا یا انتها نوبت مورد تعهد

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

3

عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا باشد از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت 24 ساعت بعد از تاریخ تحویل تاکسی به راننده

از تاریخ صدور تا انجام بازرسی ، روزانه

سال 96

سال 97

000/100

000/150

4

عدم ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده و از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت 24 ساعت به سازمان از تاریخ فسخ قرارداد با راننده

از تاریخ صدور تا انجام بازرسی ، روزانه

سال 96

سال 97

000/300

000/350

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

1

عدم استفاده از لباس فرم تنظیف توسط رانندگان شرکت به هنگام ارائه سرویس

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر مورد

سال 96

سال97

000/200

000/250

2

عدم نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه (تاکسی) در داخل خودرو در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب و آرم سازمان بر روی در خودرو به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و از زمان ابلاغ تا زمان اجراء برای شرکت به ازای هر دستگاه

سال 96

سال 97

000/200

000/250

3

عدم تجهیز شرکت به سیستم های ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکت های مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی و پیشرفته

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و از زمان ابلاغ تا زمان اجراء برای شرکت روزانه

سال 96

سال 97

000/500

000/550

4

واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر بدون اطلاع سازمان

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و پرداخت جریمه و انجام اقدامات نقل و انتقال

سال 96

سال 97

000/000/100

000/000/110

5

عدم رعایت نرخ های مصوب و عدم نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستور العمل های صادره از طرف سازمان

برای هر مورد پس از عودت مبلغ اضافه دریافتی

شرکت

راننده

تاکسی متر روزانه به ازای هر دستگاه

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال 96

سال 97

000/200

000/250

000/300

000/350

000/200

000/250

6

امتناع از حمل مسافر برابر شرایط مقرر توسط سازمان و با حمل مسافر خارج از شرایط مصوب و عدم توجه مدیران شرکت ها و مسئولین خطوط به شکایات شهروندان

برای راننده و شرکت (بصورت جداگانه)

سال 96

سال 97

000/200

000/250

7

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسین شهرداری ، سازمان

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و پرداخت مبلغ

توسط مدیر

توسط راننده

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

000/200

000/250

000/150

000/200

8

بکار گیری اتومبیل های که پروانه بهره برداری برای آنها اخذ نشده است اعم از حقیقی و یا عدم تمدید به موقع مجوزهای مربوطه

توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از سوی هیأت انضباطی و جریمه شرکت به ازای هر دستگاه

سال 96

سال 97

000/650

000/750

                           

سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری

کلیات

نام سازمان : سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد است که در این اساسنامه به طور اختصار سازمان نامیده می شودو طبق مفاد و مقررات این اساسنامه اداره می شود.

سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد .پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجادنمی کند .

مرکز اصلی سازمان در شهرنجف آبادو محدوده عمل آن محدوده و حریم همان شهر می باشد.

موضوع فعالیت سازمان

اهم وظایف و ماموریت های سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری به شرح ذیل است :

1-     مدیریت تهیه واجرای طرح های موضوعی وموضعی باز آفرینی فضاهای شهری مبتنی برطرح های جامع وتفضیلی از قبیل:

1-1-          حفظ ، تقویت وبهره گیری از ظرفیتها وقابلیت های کالبدی ، اجتماعی ،اقتصادی ومحیطی اماکن ومحدوده های تاریخی فرهنگی شهرها.

1-2-          بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری.

1-3-          توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ومحله های حاشیه ای واقشار کم درآمد.

1-4-          ساماندهی بافت های ناکارآمد روستایی الحاقی به شهر.

1-5-          ساماندهی اراضی ناکارآمد ،ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهر.

2-       مدیریت اجرای پروژه های محرک توسعه بافت وتاسیسات عمومی مورد نیاز آن.

3-       حمایت ازساخت وتولید مسکن اجتماعی متناسب باهویت شهری در محدوده ومحله های هدف.

4-       طراحی واجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق واجرای طرح ها وبرنامه های احیاء ،بهسازی ونوسازی محدوده ها ومحله های هدف ازقبیل صکوک، اوراق مشارکت ،تخفیفات ،تسهیلات وسایر ابزارهای مالی.

5-       استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد ،خیرین ،واقفین وتشکل های تخصصی وحرفه ای ،جلب همکاری اجتماعات محلی وتوسعه تعاونیهای محله ای با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر درجهت تحقق واجرای طرح ها وبرنامه های بازآفرینی فضاهای شهری.

6-        راه اندازی وتسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی وسایر نهادهای تسهیل گر توسعه محلی ونظارت برعملکرد آنها.

7-       نگهداری وبهره برداری ازابنیه وبافت های تاریخی شهر وحفظ واحیاء منظر تاریخی باهماهنگی سازمانهای ذیربط.

8-       مدیریت تهیه واجرای طرح های جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری .

9-       ایجاد سامانه اطلاعات ، پایش وارزیابی طرح های بازآفرینی وعمرانی شهر.

10-   مدیریت اجرای طرح ها وپروژه های عمرانی واحداث ساختمانها وتاسیسات عمومی مورد نیاز شهر.

11-   مدیریت هماهنگی وهمکاری بین دستگاه های اجرایی ذیربط در بازآفرینی فضاهای شهری بااستفاده از ظرفیت های قانونی شوراهای اسلامی شهر.

12-   استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس ،یوزانس،خطوط اعتباری ،وام های بین المللی ، وامهای غیر قرضی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی بارعایت قوانین ومقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

 

مدیرعامل : مهندس محمد مهدی فردوسی

 تلفن : 3_42658140-031

42658053

فاکس:42658057-031

آدرس : استان اصفهان - نجف آباد - بلوار شهید حججی-جنب هفت برج خارون

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سایت :farhangnajafabad.com   

شبکه های اجتماعی: @shahrefarhangy- @farhangnajafabad          

 

 

 

یازده رویکرد اصلی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

- سبک زندگی

- فرهنگ شهروندی

- تفریح ، نشاط اجتماعی

- گردشگری

- ورزش و سلامت

-کتاب و کتاب خوانی

-فرهنگ و هنر

- فرهنگ رسانه

- فرهیختگان ماندگار

- علم و خلاقیت

- سیما و منظر شهری       

—     مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

—     مراکز تفریحی :

مجموعه های تفریحی – پارک ها ( کوهستان پارک ، کبیرزاده ، فیروزه ، بهشت ، ملت ،لاله ،فرهیختگان و ... )

مجموعه تفریحی شهربازی لاله

مجموعه تفریحی فرهنگی باغ بانوان(پارک ترافیک کودکان)

مراکز ورزشی:

ورزشگاه امین

یزدان پاک

مراکز گردشگری:

مجموعه تاریخی هفت برج خارون

مجموعه تاریخی موزه مردم شناسی

مجموعه تاریخی مکتب خانه خواجه نصیرالدین طوسی

مجموعه های فرهنگی:

فرهنگسراها   فرهنگسرای شهید محمد منتظری

                 فرهنگسرای خارون مجموعه تفریحی : رستوران بازی و کتاب کندو

                                           مجموعه های نمایشگاهی : نگارخانه

                                         سالن های همایش :سالن مجلل شهروند ، سالن همایش اندیشه

کتابخانه ها: (شهید امامی ، شهیدان فتاح الجنان ، دهخدا،شهید محمدمنتظری ، فرهنگ )

مجموعه های علم و خلاقیت:

مجموعه رستوران بازی و کتاب کندو

مجموعه خانه کودک شکوفه

مجموعه تاریخی مکتب خانه خواجه نصیرالدین طوسی

پارک ترافیک کودکان

مدیریت پسماند شهری

گزارش شش ساله عملکرد مدیریت پسماند شهری نجف آباد


    شرکت مدیریت پسماند شهری نجف آباد در اسفند ماه 1383 با مشارکت شهرداری نجف آباد ، گلدشت ، تیران ، کوشک کهریزسنگ و رضوانشهر با اهداف دستیابی به توسعه پایدار ، احیاء منابع طبیعی ، کاهش آسیب به محیط زیست از طریق جلوگیری از آلودگی های ناشی از محل دفن (گازهای گلخانه ای ، شیرابه ، اشاعه میکروب ها ) و اجرای بازیافت و تبدیل مواد با روشهای بهینه اقتصادی و بهداشتی در راستای بهداشت و سلامت عمومی جامعه با خرید ماشین آلات از کشور آلمان و اتریش با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال احداث گردید و با شروع فعالیت شرکت به طور گسترده در آبان 1386 کارخانه بیوکمپوست با حضور وزیر محترم کشور در شمال نجف آباد با مساحت 10 هکتار و ظرفیت اسمی 250 تن در روز افتتاح گردید .

 

اقدامات اساسی و کلی

 

انجام مذاکرات اداری جهت اخذ مجوزات قانونی
انجام عملیات مکان یابی و ارزیابی زیست محیطی
احداث کارخانه با هزینه ای بالغ بر 30میلیارد ریال
خرید ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز کارخانه (هوریکن، تاب ترن، موستانگ ، ترمیناتور، نوارنقاله ،سرند، پرس ،باسکول 60تنی ، بازو غلطان، لودر .....)
برق رسانی و انشعاب برق 400 آمپری در تک فاز و سه فاز
تهیه طرح جامع مدیریت پسماند با تآیید کارگروه مدیریت پسماند شهرستان و استان و سازمان شهرداریها و دهیاریها ی کشور توسط کارشناسان شرکت
تهیه و تنظیم طرح جامع مخزن گذاری مناطق تحت پوشش این مدیریت
تهیه طرح جامع روستایی توسط کارشناسان شرکت
تهیه و تنظیم  نحوه تعیین بهاء خدمات شهری
اجرای طرح آموزش تفکیک از مبداء
آموزش چهره به چهره 75000 خانوار تحت پوشش در دو نوبت
آموزش پرسنل شبکه بهداشت شهرستان
آموزش مدارس در دو نوبت
آموزش کسبه تحت پوشش این شرکت
آموزش رابطین بهداشتی در چندین دوره
انجام مطالعه و ساماندهی  پسماندهای ویژه خانگی ( خطر ناک )
ارائه طرح های اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی
ارائه طرح های اجرای مدیریت پسماندهای ساختمانی
آنالیز فصلی – دوره ای کود بیو کمپوست کارخانه بازیافت
توسعه فضای سبز کارخانه کمپوست
خرید ساختمان اداری به ارزش ده میلیارد ریال به مساحت 1750مترمربع
ساماندهی دوره گردهای سطح شهر
برنامه ریزی جهت احداث مزرعه تحقیقاتی و مطالعاتی و بررسی کود تولید شده و اثر آن بر رشد گیاهان
برآورد هزینه ها و قابلیت اجرای طرح  بیوگاز و بکارگیری شیرابه در این امر  
انجام مطالعه و پژوهش در زمینه تولید ورمی کمپوست
پیگیری و بررسی دستگاهها و امکانات مورد نیاز جهت گرانوله کردن کود
پپیگیری و مکاتبات با جهاد کشاورزی جهت استفاده کود بیوکمپوست به جای کودهای شیمیایی
ارائه نتیجه مطالعات به صورت کتاب و همکاری با مراکز پژوهشی
انجام مطالعه و پژوهش در زمینه RDF  
دریافت267923026 تن زباله
دریافت اعتبارات بلا عوض از سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور7758531275  ریال
تسویه مبلغ ده میلیارد ریالی وام بانک تجارت.

گزارش عملکرد

naghshe

IMG 0113

IMG 0219

IMG 01080

 

 

تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360