یکشنبه, 28 مهر 1398 - Sunday, 20 October 2019
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 302
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ۰۶:۵۵

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

 

 

 

 

 

 

نرخ پیشنهادی كرايه هاي خطوط درون شهری در سال 1397((اتوبوس))

ردیف

خط

مبداء

مقصد

كرايه مصوب سال 96

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت الکترونیک                 (قیمت به ریال می باشد)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت نقدی                     (قیمت به ریال می باشد)

1

101

پایانه استقلال

پادگان

5500

6500

000/8

2

106

پایانه استقلال

بهارستان

5500

6500

000/8

3

109

چهار بازار نجف آباد

دانشگاه آزاد

5500

6500

000/8

4

110

میدان امام (ره)

ویلاشهر

6900

7900

000/10

5

112

پایانه استقلال

گلبهار

5500

6500

000/8

6

113

پایانه استقلال

علامه

5500

6500

000/8

7

115

پایانه استقلال

سعدي

5500

6500

000/8

8

116

پایانه استقلال

15 خرداد

5500

6500

000/8

9

118

پایانه استقلال

فرخي

5500

6500

000/8

10

119

پایانه استقلال

وليعصر

5500

6500

000/8

11

121

چهارراه شهرداری

گاراژ اصفهان

5500

6500

000/8

12

124

سطح شهرنجف آباد

شهداء

5500

6500

000/8

   

*باتوجه به اجرای یکپارچه طرح کارت شهروندی در سال جاری و به منظور استفاده کامل از کارت بلیت توسط مسافرین ، پیشنهاد می گردد مسافرینی که هنگام سوار شدن به اتوبوس فاقد کارت بلیت باشند دو برابر نرخ کرایه را به صورت نقد پرداخت نمایند.

*نرخ کرایه سرویس دربستی در سال 1396 (000/300 ریال) بوده که برای سال 1397 مبلغ 000/350 ریال پیشنهاد می گردد.

نرخ پیشنهادی كرايه هاي خطوط برون شهری در سال 1397((اتوبوس و مینی بوس))

ردیف

خط

مبداء

مقصد

كرايه مصوب سال 96

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت الکترونیک                   (قیمت به ریال می باشد)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97پرداخت نقدی                       (قیمت به ریال می باشد)

1

102

پایانه استقلال

اميرآباد

6100

7000

9000

2

103

پایانه استقلال

صالح آباد وطالقانی

6100

7000

9000

3

104

پایانه استقلال

يزدانشهر

6500

7500

9500

4

105

نجف آباد

فيروزآباد

6100

8000

10000

جلال آباد

6900

8000

10000

5

107

نجف آباد

جوزدان

6900

8000

10000

6

108

پایانه استقلال

آزادگان

6900

8000

10000

7

111

نجف آباد

فولادشهر

8000

9000

12000

8

117

ویلاشهر

اصفهان

16000

18000

23000

9

114

نجف آباد

حاجی آباد

6900

8000

10000

10

122

نجف آباد

نهضت آباد

7700

8700

12000

11

123

نجف آباد

گلدشت

6900

8000

10000

12

125

نجف آباد

قلعه سفید

7000

8000

10000

13

128

نجف آباد

کهریزسنگ

8350

9600

14000

اصغر آباد

8350

9600

14000

داخلی کهریزسنگ

4000

4500

5500

14

اتوبوسهاو مینی بوسهای خط نجف آباد به اصفهان

16000

18000

--

15

دانشگاه آزاد -   صمدیه اصفهان

17000

20000

--

16

دانشگاه آزاد   -   دروازه شیراز

23000

25000

--

17

یزدانشهر   -   دانشگاه اصفهان

23000

25000

--

17

مینی بوسهای خط نجف آباد به   یزدانشهر

6500

7500

--

*باتوجه به اجرای یکپارچه طرح کارت شهروندی در سال جاری و به منظور استفاده کامل از کارت بلیت توسط مسافرین ، پیشنهاد   می گردد مسافرینی که هنگام سوار شدن به اتوبوس فاقد کارت بلیت باشند دو برابر نرخ کرایه را به صورت نقد پرداخت نماید.

*باتوجه بهاینکه مسیر سرویس دهی فیروزآباد و جلال آباد توسط یک خط انجام می شود و مسافرین آن مشترک می باشد   و در حال حاضر نیز مبلغ 6900 ریال کرایه از مسافرین فیروز آباد اخذ می گردد پیشنهاد می شود کرایه دو مسیر یکسان و مبلغ 8000 ریال دریافت گردد.

تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومهدر سال 1397

رديف

عنوان خدمات

نرخ مصوب سال 96           ( بريال)

نرخ پیشنهادی سال 97     (بریال)

1

هزينه تشكيل پرونده صدوركارت تردد اتوبوس

000/400

000/450

2

هزینه صدور کارت تردد اتوبوس بخش خصوصی تحت نظارت

000/800

000/900

3

هزینه صدور مجوز تردد اتوبوسهای سیستم ولوو ، اسکانیا ، مان از مدل 1373 به بالا( ساليانه)

000/250/3

000/500/3

4

هزينه صدورمجوزتردداتوبوسهاي سیستم ایران پیما ، بنز302     و کلیه اتوبوسهای مدل 1373 به پایین( ساليانه)

000/150/2

000/300/2

5

هزينه صدورمجوز تردد میدل باس (ساليانه )

000/150/2

000/300/2

6

هزينه صدور مجوز تردد مینی بوس های خصوصی تحت نظارت (سالیانه )

000/000/1

000/100/1

7

هزينه صدور مجوز تردد ميني بوسهاي متفرقه (ساليانه)

000/350/1

000/450/1

8

هزینه صدور کارت تردد سرویس مدارس و پرس کارت سالیانه (مینی بوس)

000/200/1

000/300/1

9

هزینه تمدید کارت تردد سرویس مدارس و پرس کارت سالیانه (مینی بوس)

000/100/1

000/200/1

10

هزينه بهره برداری از خطوط توسط اتوبوسهای بخش خصوصی تحت نظارت     ( ماهیانه)

000/800

000/900

11

هزينه نصب برچسب وآرم سازمان در صورت تخریب برچسب اولیه ( مینی بوس و اتوبوس )

000/250

000/300

12

هزينه نقل وانتقال اتوبوسهاي بخش خصوصي تحت نظارت هر یک از طرفین معامله

000/000/33

000/000/36

13

هزینه صدور کارت المثنی

000/200

000/250

14

هزينه پارک خودرو در حاشیه معابر شهری به ازاي هرساعت  

000/8

000/9

15

هزینه استفاده از پارکینگ های پارک های سطح شهر بدون محدودیت زمانی (خودرو)

000/10

000/12

16

هزینه استفاده از پارکینگ های پارک های سطح شهر بدون محدودیت زمانی )موتور سیکلت)

000/5

000/6

 

3- نامه شماره 5315/97 مورخ 10/2/97 شهرداری ( به شماره 324/97 مورخ 10/2/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 090/97 مورخ 1/2/97 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی منضم به مصوبه مورخ 25/10/96 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره با موضوع بهای خدمات پیشنهادی و افزایش نرخ کرایه خطوط ویژه ، گردشی و آژانس­های تحت نظارت سازمان و جرائم تخلفات رانندگان و شرکت ها برای اجراء در سال 97 که به شرح ذیل منعکس است، مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

نرخ کرایهپیشنهادی آژانس های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی نجف آباد در 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال 96 (بریال)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97 (بریال)

1

نرخ کرایه ورودی آژانس

000/24

000/27

2

نرخ کرایه تاکسی سرویس از مبداء به ازای هر کیلومتر

000/5

500/5

3

نرخ کرایه درون شهری یزدانشهر (داخلی)

000/30

000/35

4

نرخ کرایه درون شهری امیر آباد (داخلی)

000/30

000/35

5

نرخ کرایه درون شهری آزادگان (داخلی)

000/30

000/35

6

نرخ کرایه درون شهری ویلاشهر (داخلی)

000/30

000/35

7

نرخ کرایه درون شهری نجف آباد (داخلی)

000/38

000/46

8

نرخ کرایه   توقف در جا به ازای هر ساعت

000/70

000/77

9

نرخ کرایه در گردش به ازای هر ساعت

000/100

000/110

10

توقف پیاده و سوار نمودن مسافر در مسیر

000/3

500/3

11

نرخ کرایه داخلی آژانس های روستایی

000/20

000/22

 

نرخ کرایه در نیمه اول سال 1397 از ساعت 11 شب لغایت 5 صبح 15 % افزایش می یابد

نرخ کرایه در نیمه دوم سال 1397 از ساعت 10 شب لغایت 5 صبح 15 % افزایش می یابد 

 

 

نرخ پیشنهادی کرایه خطوط ویژه تاکسی و گردشی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی نجف آباد در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال 96 (بریال)

نرخ کرایه پیشنهادی در سال 97 (بریال)

1

تاکسی شهری کورس اول

000/5

000/6

2

تاکسی شهری کورس دوم و بالاتر

000/4

000/5

3

تاکسی ویژه نجف آّباد - اصفهان تا چهاراه تختی و مصدق

000/43

000/49

4

تاکس ویژه چهار راه بازار - تا انتهای باغ علوی (امیر آباد)

500/12

000/15

5

تاکسی ویژه سه راه فرهنگ - تا انتهای بلوار انقلاب منطقه 4 (یزدانشهر)

000/15

000/17

6

تاکسی ویژه خیابان حافظ - انتهای خیابان ولی عصرمنطقه6 (ویلاشهر)

500/17

000/20

7

تاکسی ویژه نجف آّباد - فولاد شهر

000/24

000/27

8

تاکسی ویژه نجف آباد - بیمارستان الزهراء و دادگستری

000/12

000/14

9

تاکسی ویژه خیابان منتظری شمالی -دانشگاه آزاد اسلامی و شهرک بهاران

000/11

000/13

10

تاکسی ویژه فردوسی مرکزی - بهارستان (شیخ آباد)

000/10

000/11

11

تاکسی ویژه چهاراه بازار - فاز 4 آزادگان

000/17

000/19

12

تاکسی ویژه نجف آباد - تیران

شورای شهر نجف آباد

شورای شهر تیران

000/30

000/26

000/28

13

تاکسی ویژه نجف آباد   - جوزدان

000/12

500/14

14

تاکسی ویژه پایانه مسافربری - میدان امام

000/10

000/11

15

تاکسی ویژه   منطقه 4 به پایانه مسافربری

000/11

000/12

16

تاکسی ویژه فلکه معلم - چهار صد دستگاه منطقه 6 (ویلاشهر)

000/10

500/12

17

تاکسی ویژه فلکه بسیج - فلکه دانشگاه صنعتی

000/32

000/35

18

تاکسی ویژه منطقه 4 (یزدانشهر)- فولاد شهر

000/25

000/28

19

تاکسی ویژه نجف آباد - گلدشت

000/12

000/14

*در سال 96 بر اساس اعتراض رانندگان خط نجف آباد تیران در خصوص میزان کرایه (000/26 ریال) شورای اسلامی تیران این مبلغ را به 000/28 ریال افزایش داده و رانندگان نیز تاکنون از مسافرین دریافت نمودند لذا بر این اساس نرخ کرایه برای سال جاری مبلغ 000/30 ریال پیشنهاد می گردد.            

               تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال   96 (بریال)

نرخ پیشنهادی در سال   97     (بریال)

1

صدور پروانه نمایندگی تاکسی تلفنی شهری ( عمومی و بانوان ) ، سرویس مدارس ، آژانس ، اتومبیل کرایه

000/000/150

000/000/160

2

صدور پروانه نمایندگی تاکسی تلفنی روستایی

000/000/120

000/000/125

3

صدور پروانه وانت تلفنی شهری

000/000/100

000/000/108

4

صدور پروانه وانت تلفنی روستایی

000/000/60

000/500/62

5

صدور پروانه نمایندگی تخلیه فاضلاب

000/000/60

000/500/62

6

هزینه صدور موافقت اصولی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر

000/500/5

000/100/6

7

صدور کارت تردد (آژانس وانت تلفنی تخلیه فاضلاب راننده استیجاری مسافربر شخصی )

000/680

000/750

8

تمدید کارت تردد (آژانس -وانت تلفنی تخلیه فاضلاب راننده استیجاری مسافربر شخصی )

000/280

000/310

9

صدور کارت مدیریت آژانس( سالیانه ) و پرس کارت

000/290

000/320

10

تمدید کارت مدیریت آژانس (سالیانه )و پرس کارت

000/290

000/320

11

صدور کارت منشی آژانس (سالیانه ) و پرس کارت

000/290

000/320

12

تمدید کارت منشی آژانس (سالیانه ) و پرس کارت

000/280

000/300

13

صدور کارت تردد سرویس مدارس ( سواری سالیانه)     و پرس کارت

000/330

000/370

14

تمدید کارت تردد سرویس مدارس ( سواری سالیانه )   و پرس کارت

000/270

000/300

15

تمدید پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر دورن شهری به ازاء هر سال

000/300/3

000/550/3

16

تمدید پروانه نمایندگی شرکت حمل ونقل بار و مسافر روستایی

000/400/2

000/600/2

تعرفه پیشنهادی بهای خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال   96 (بریال)

نرخ پیشنهادی در سال   97   (بریال)

17

نقل و انتقال امتیاز آژانس های شهری

مبلغ 000/000/12ریال از هر کدام از طرفین معامله

مبلغ 000/000/14 ریال از هر کدام از طرفین معامله

18

نقل و انتقال امتیاز آژانس های روستایی

مبلغ 000/000/7ریال از هر کدام از طرفین معامله

مبلغ 000/500/7 ریال از هر کدام از طرفین معامله

19

نقل و انتقال تاکسی ازخریدار و فروشنده

3 %مبلغ معامله از طرفین (هر کدام)

3 %مبلغ معامله از طرفین (هر کدام)

20

امتیاز واگذاری خودروی جدید (طرح توسعه) و تبدیل پلاک شخصی به تاکسی

3%از قیمت روز خودرو

3%از قیمت روز خودرو

21

صدور پروانه بهره برداری اولیه تاکسی ( مالک ) به مدت دو سال

000/950

000/100/1

22

تمدید پروانه بهره برداری تاکسی ( مالک ) به مدت دو سال

000/370

000/420

23

صدور اولیه پروانه کار تاکسیرانی درون شهری               (مالک و کمکی)

000/590

000/660

24

تمدید پروانه کارتاکسیرانی مالک یا کمکی به مدت دو سال

000/370

000/420

25

تعویض یا المثنی پروانه تاکسیرانی یا بهره برداری

000/230

000/260

26

تعویض برچسب شناسایی

000/80

000/90

27

تعویض برچسب شناسایی خودرو در صورت تخریب عمدی توسط راننده

000/150

000/170

28

هزینه کسر پارکینگ آژانس ها به ازای هر دستگاه خودرو (ماهیانه )

000/230

000/260

29

هزینه بازدید از مکان آژانس جهت تمدید پروانه یا جابجایی آژانس

000/230

000/260

30

جابجایی مکان فعالیت رانندگان آژانس

000/80

000/90

31

جابجایی مکان فعالیت تاکسی

000/150

000/170

 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

سرویس های دانش آموزی مدارس سماء ماهیانه براساس 22 روزکاری

 

ردیف

مسیرتردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 96-96

سال 98-97

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

نجف آباد

000/510

000/580

000/630

000/720

000/900

000/030/1

2

امیرآباد

000/530

000/610

000/690

000/790

000/000/1

000/150/1

3

آزادگان

000/520

000/600

000/660

000/760

000/975

000/120/1

4

صالح آباد

000/540

000/620

000/700

000/800

000/020/1

000/170/1

5

یزدانشهر

000/565

000/650

000/745

000/850

000/060/1

000/220/1

6

فیروز آباد

000/540

000/620

000/700

000/800

000/020/1

000/170/1

7

جوزدان

000/710

000/810

000/915

000/050/1

000/165/1

000/340/1

8

گلدشت

000/570

000/650

000/710

000/810

000/050/1

000/200/1

9

قلعه سفید

000/630

000/720

000/750

000/860

000/150/1

000/320/1

10

کهریزسنگ

000/630

000/720

000/750

000/860

000/150/1

000/320/1

11

اصغرآباد

000/670

000/770

000/880

000/010/1

000/200/1

000/380/1

12

کوشک

000/730

000/840

000/040/1

000/190/1

000/400/1

000/610/1

13

قهدریجان

000/740

000/850

000/070/1

000/230/1

000/400/1

000/610/1

14

تیران

000/840

000/960

000/465/1

000/680/1

000/050/2

000/360/2

15

نهضت آباد

000/770

000/880

000/260/1

000/450/1

000/560/1

000/790/1

16

ویلاشهر

000/480

000/550

000/625

000/720

000/840

000/960

17

حاجی آباد

000/660

000/760

000/985

000/130/1

000/250/1

000/440/1

18

جلال آباد

000/560

000/640

000/720

000/830

000/040/1

000/190/1

19

فولادشهر

000/760

000/870

000/320/1

000/520/1

000/850/1

000/130/2

20

مسکن مهر

--

000/620

--

000/790

--

000/170/1

21

یزدانشهر قسمت سوم

--

000/670

--

000/880

--

000/270/1

22

زازران

--

000/870

--

000/230/1

--

000/670/1

23

تیرانچی

--

000/870

--

000/230/1

--

000/670/1

24

خیابان طالقانی امیرآباد

--

000/620

--

000/800

--

000/170/1

                 

 

لازم بذکر است از ردیف 26تا 32 صفحه یک الی سه و ردیف 20 تا 24 صفحه چهار بدلیل اینکه در سال گذشته قیمت مصوب نداشته است نرخ کرایه براساس سرویس دهی سایر مسیرها پیشنهاد گردیده است .

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

ردیف

مسیرتردد

نوع خودرو

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه براساس نفرات ماهیانه 22 روز کاری

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

داخلی نجف آباد

سواری

000/760

000/850

000/865

000/970

2

امیرآبادبه نجف آباد و بالعکس

سواری

000/865

000/970

000/990

000/110/1

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/945

000/060/1

000/050/1

000/170/1

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/945

000/060/1

000/050/1

000/170/1

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/945

000/060/1

000/050/1

000/170/1

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/960

000/070/1

000/110/1

000/240/1

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/020/1

000/140/1

000/150/1

000/290/1

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/020/1

000/140/1

000/150/1

000/290/1

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/300/1

000/450/1

000/400/1

000/570/1

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/800/1

000/000/2

000/030/2

000/270/2

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/930/1

000/160/2

000/200/2

000/460/2

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/700/1

000/900/1

000/940/1

000/170/2

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/280/1

000/420/1

000/480/1

000/660/1

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/890

000/990

000/020/1

000/140/1

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/940

000/050/1

000/040/1

000/160/1

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/020/1

000/140/1

000/150/1

000/290/1

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

سواری

000/690

000/770

000/830

000/930

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

000/090/1

000/220/1

000/250/1

000/400/1

19

داخلی یزدانشهر

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

20

داخلی امیرآّباد

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

21

داخلی آزادگان

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

22

داخلی ویلاشهر

سواری

000/670

000/750

000/800

000/900

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

سواری

000/690

000/770

000/830

000/930

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

سواری

000/680

000/760

000/800

000/900

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

سواری

000/690

000/770

000/830

000/930

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/080/1

--

000/190/1

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/080/1

--

000/190/1

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/990

--

000/130/1

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

سواری

--

000/990

--

000/130/1

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

سواری

--

000/770

--

000/930

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

سواری

--

000/770

--

000/930

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

سواری

--

000/770

--

000/930

                 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

ردیف

مسیرتردد

نوع خودرو

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

داخلی نجف آباد

ون بنزینی

000/510

000/570

000/590

000/660

2

امیرآبادبه نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/570

000/640

000/660

000/740

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/610

000/680

000/715

000/800

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/610

000/680

000/715

000/800

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/610

000/680

000/715

000/800

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/640

000/710

000/740

000/830

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/670

000/750

000/750

000/840

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/670

000/750

000/750

000/840

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/890

000/990

000/130/1

000/260/1

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/210/1

000/350/1

000/400/1

000/570/1

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/340/1

000/500/1

000/520/1

000/700/1

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/210/1

000/350/1

000/400/1

000/570/1

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/960

000/070/1

000/100/1

000/230/1

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/575

000/640

000/670

000/750

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/600

000/670

000/710

000/790

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/670

000/750

000/750

000/840

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

000/510

000/570

000/535

000/600

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

000/740

000/830

000/840

000/940

19

داخلی یزدانشهر

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

20

داخلی امیرآّباد

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

21

داخلی آزادگان

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

22

داخلی ویلاشهر

ون بنزینی

000/460

000/510

000/555

000/620

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

000/510

000/570

000/550

000/610

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

ون بنزینی

000/500

000/560

000/535

000/600

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

000/510

000/570

000/550

000/610

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/700

--

000/820

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/700

--

000/820

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/660

--

000/760

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/660

--

000/760

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/530

--

000/640

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/530

--

000/640

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

ون بنزینی

--

000/530

--

000/640

                 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1397-1398

 

ردیف

مسیرتردد

نوع خودرو

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه براساس نفرات ماهیانه 22 روز کاری

کرایه براساس نفرات ماهیانه 26 روز کاری

سال 96-97

سال 97-98

سال 96-97

98-97

1

داخلی نجف آباد

مینی بوس

000/345

000/380

000/400

000/450

2

امیرآبادبه نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/385

000/420

000/425

000/470

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/470

000/475

000/530

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/470

000/475

000/530

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/470

000/475

000/530

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/435

000/480

000/495

000/550

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/480

000/530

000/520

000/580

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/460

000/510

000/520

000/580

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/540

000/600

000/625

000/700

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/670

000/750

000/650

000/730

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/800

000/900

000/840

000/940

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/690

000/770

000/770

000/860

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/590

000/660

000/660

000/740

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/400

000/450

000/450

000/500

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/410

000/460

000/460

000/510

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/480

000/530

000/520

000/580

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

000/425

000/380

000/400

000/450

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

000/485

000/540

000/540

000/600

19

داخلی یزدانشهر

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

20

داخلی امیرآّباد

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

21

داخلی آزادگان

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

22

داخلی ویلاشهر

مینی بوس

000/325

000/360

000/380

000/420

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

000/345

000/380

000/400

000/450

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

مینی بوس

000/340

000/380

000/390

000/420

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

000/345

000/380

000/400

000/450

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/490

--

000/550

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/490

--

000/550

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/450

--

000/490

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/450

--

000/490

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/380

--

000/440

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/380

--

000/440

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

مینی بوس

--

000/380

--

000/440

                 

 

 

 هزینه صدور تمدید پروانه فعالیت و پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری و باری به شرح جدول ذیل

 

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان مسافری (به استثنای هزینه آموزش)

هزینه تمدید هریک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه اشتغال

سال

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

تا ظرفیت 15 نفر

000/500

000/600

000/500

000/600

000/250

000/300

000/60

000/70

ظرفیت از 16 الی 26 نفر

000/000/1

000/200/1

000/000/1

000/200/1

000/500

000/600

000/60

000/70

ظرفیت بالای 27 نفر

000/500/1

000/800/1

000/500/1

000/800/1

000/750

000/900

000/60

000/70

 

کاربری ناوگان مسافری

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باری

هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان باری (به استثنای هزینه آموزش)

هزینه تمدید هریک از پروانه ها

هزینه دوره آموزش برای دریافت پروانه اشتغال

سال

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

مصوب 96

پیشنهادی 97

زیر سه و نیم

(5/3)تن

000/500

000/600

000/500

000/600

000/250

000/300

000/60

000/70

بین سه و نیم (5/3) تن تا شش (6)تن

000/700

000/900

000/700

000/900

000/350

000/450

000/60

000/70

بیش از 6 تن

000/000/1

000/200/1

000/000/1

000/200/1

000/500

000/600

000/60

000/70

 

 

تعرفه پیشنهاد تخلیه چاه فاضلاب شهر و پساب های صنعتی در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال                           95   (بریال)

نرخ مصوب سال     96(بریال)

نرخ پیشنهادی سال 97(بریال)

1

تخلیه هر متر چاه فاضلاب شهری

000/60

000/65

000/70

2

تخلیه پساب های صنعتی به ازای هر متر مکعب

000/72

000/75

000/80

3

تخلیه گل و لای کارگاه های موزایک سازی و سنگبری به ازای هر متر مکعب

000/72

000/75

000/80

4

لوله کشی مازاد بر عمق چاه به ازای هر متر طول

000/10

000/10

000/11

تعرفه پیشنهادی بهای خدمات پارکینگ ها و پارک های حاشیه معابر در سال 1397

ردیف

عنوان

نرخ مصوب سال

95 (بریال)      

نرخ مصوب سال           96   (بریال)              

نرخ پیشنهادی سال       97 (بریال)

1

اجاره پارک خودور در مکان های معین و

حاشیه معابر شهری بر ازای هر ساعت

000/7

000/8

000/9

2

اجاره پارک موتور سیکلت در مکان های معین و در حاشیه معابر شهری به ازای هر ساعت

000/3

500/3

000/4

3

ورودی پارکینگ های غیر مسقف و توقف به مدت یک ساعت

000/7

000/8

000/9

4

توقف در پارکینگ های غیر مسقف بعد از ساعت اول به ازای هر ساعت

000/5

000/6

000/7

5

ورودی پارکینگ های مسقف و توقف به مدت یک ساعت

--

000/9

000/10

6

توقف در پارکینگ های مسقف بعد از ساعت اول به ازای هر ساعت

--

000/7

000/8

*جرائم تخلفات کلیه شرکت ها ، رانندگان و فعالین بخش حمل و نقل عمومی (تاکسیرانی ، اتوبوسرانی ، پایانه)

عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به حمل ونقل مسافر

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

سال96

سال97

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

2

عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

3

عدم انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

4

عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده (سازمان) بر اسا س برنامه حمل و نقل عمومی مسافر

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

5

سپردن پروانه تاکسیرانی متعلق به خود جهت تاکسیرانی به غیر

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

6

رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد یا فرد فاقد پروانه

000/650

000/750

000/700

000/800

000/800

000/900

و توقف تاکسی در پارکینگ و تبعیت از هیأت انضباطی

7

امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

سال96

سال97

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

8

حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

9

عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

10

عدم رعایت نرخ های مصوب

000/300

000/350

000/350

000/400

000/400

000/450

11

عدم نظافت بیرون و درون تاکسی برابر دستورالعمل های صادره

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

12

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان در امور تاکسیرانی

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

*عدم رعایت شئونات اسلامی و رفتار اجتماعی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

سال96

سال 97

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

1

عدم رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی که در برابر دستورالعمل های ارائه شده از سوی سازمان

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

2

ارتکاب به جرم با استفاده از تاکسی عمومی

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

3

عدم استفاده از لباس فرم تنظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

4

عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه خودرو برای رویتاز خارج و همچنین مسافر در داخل خودرو آرم درب ها و مشخص بودن خطوط (برابر دستورالعمل سازمان)

000/200

000/250

000/250

000/300

000/300

000/350

5

عدم استفاده از تابلو (خارج از سرویس) در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا به دلایلی قابل توجیه پذیرش مسافر ممکن نباشد

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

*عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان تاکسیرانی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم نصب تاکسی متر در صورت الزام به نصب آن

توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از پارکینگ های معین و تبعیت از تصمیمات هیئت انضباطی

2

عدم استفاده از تاکسی متر

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

3

تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی

تابع تصمیمات هیئت انضباطی

4

رانندگی با تاکسی که پروانه بهره برداری آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداری جدید باطل شده است پس از اطلاع از آن

از روز توقیف یا ابطال پروانه به بعد روزانه

سال 96

سال 97

000/300

000/350

5

خروج بدون مجوزاز محدوده ای از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه تاکسیرانی قید شده باشد).مجاز اعلام شده است

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

*تخلفات نماینده به لحاظ اهمیت جدول تخلفات نماینده و بحث واگذاری امور حمل و نقل به بخش خصوصی در قالب شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم اعلام تغییر وضعیت حقوقی شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر تا زمانیکه به نمایندگی سازمان در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری فعالیت دارد ظرف مدت 24 ساعت از از تاریخ تغییر وضعیت

توقف فعالیت تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت انضباطی و از تاریخ پایان پروانه تا صدور پروانه جدید روزانه

سال 96

سال 97

000/200

000/250

2

عدم اعلام تعداد خودروهای مشغول بکاردر شرکت در صورتی که از تعداد تعیین شده بیشتر یا کمتر باشد و استفاده از رانندگان فاقد گواهینامه معتبر ، معرفی راننده جهت استفاده از مزایای سازمان (بیمه ، کارت سوخت )

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر دستگاه خودرو

سال 96

سال 97

000/650

000/750

3

عدم ارائه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به سازمان و طرف قرارداد و معرفی نامه آنها و اخذ مجوز

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر دستگاه خودرو

سال 96

سال 97

000/200

000/250

4

عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعیین شده توسط سازمان حداقل 20متر مربع دفتر ، 20 متر مربع استراحتگاه و 240 متر مربع پارکینگ

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و از زمان عدم استفاده تا تهیه و معرفی محل مناسب روزانه

سال 96

سال 97

000/200

000/250

5

عدم ارائه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری (8 ساعت برای هر خودروی شرکت)

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و مبلغ

سال 96

سال 97

000/500

000/550

6

عدم اعلام اینکه تعداد خودروها های شرکت از چهار پنجم تعداد خودروهای ارائه شده جهت سرویس بیشتر یا کمتر گردد . (بیشتر از 24 ساعت) و فعالیت شرکت با استفاده از اعتبار نمایندگی واگذار شده در خارج ار محدوده کاری

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و مبلغ

سال 96

سال 97

000/500

000/550

7

عدم انجام برنامه های کیشیک انجام شده

تابع تصمیمات هیأت انضباطی روزانه   و مبلغ

سال 96

سال 97

000/200

000/250

8

عدم انجام نظافت درون و بیرون تاکسی برابر دستور العمل صارده از طرف سازمان

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر دستگاه خودور

سال 96

سال 97

000/200

000/250

9

عدم رعایت شئونات اسلامی برابر دستور العمل های صادره توسط کارکنان و رانندگان آژانس و تاکسی

1-استعمال دخانیات در دفتر شرکت توسط کارکنان یا رانندگان یا هنگام ارائه سرویس

2 -استفاده از نوارهای صوتی غیر مجاز و پخش موسیقی غیر متعارف در خودرو

3 -در اختیار قراردادن کارت سوخت عمومی به افراد غیر بدون هماهنگی با متصدیان مربوطه

4-تجمع وایجاد مزاحمت برای همسایگان بیرون از دفتر شرکت

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و برای هر کدام از کارکنان و رانندگان برای هر بند (حداکثر در مرحله اول دو بند محاسبه و در صورت تکراردر مرحله دوم هر 4 بند محاسبه و جریمه خواهد شد)

سال 96

سال 97

000/100

000/150

           

*عدم نظارت در اعمال مقررات قانونی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

سپردن تاکسی برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر با تاکسی که فاقد پروانه بهره برداری باشد

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/300

000/350

000/400

000/450

000/500

000/550

2

بهره برداری از تاکسی در زمانی که پروانه بهره برداری توسط مرجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداری جدید باطل شده است

از روز توقبف یا ابطال پروانه به بعد روزانه

سال 96

سال 96

000/50

000/55

3

عدم نظارت بر رعایت نرخ های مصوب کرایه تاکسی

اخذ تعهدنامه کتبی

توجیح کتبی

تابع تصمیمات هیأت        انضباطی

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/250

000/300

000/350

000/400

000/500

000/550

4

نداشتن برگه معاینه فنی معتبر خودرو که توسط مراجع ذیصلاح صادر می گردد

از زمان اتمام معاینه فنی خودرو   روزانه

سال 96

سال 96

000/150

000/200

5

نداشتن رنگ آمیزی ، خط کشی و علائم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعمل ها

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/200

000/250

000/300

000/350

000/500

000/550

6

عدم نصب تاکسی متر در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت بر استفاده از آن

توقف تاکسی توسط گشت و بازرس سازمان در یکی از پارکینگ های معین و تبعیت از تصمیمات هیأت انضباطی

*عدم هماهنگی بین کار تاکسی با اجرای مقررات قانونی

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

عدم نصب کپسول آتش نشانی آماده بکار در وسیله نقلیه

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/100

000/150

000/150

000/200

000/200

000/250

2

عدم انجام اضافه کار ساعتی حداکثر 4 ساعت و یا بدون رعایت اتصال اضافه کار به ابتدا یا انتها نوبت مورد تعهد

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال96

سال 97

000/150

000/200

000/200

000/250

000/250

000/300

3

عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا باشد از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت 24 ساعت بعد از تاریخ تحویل تاکسی به راننده

از تاریخ صدور تا انجام بازرسی ، روزانه

سال 96

سال 97

000/100

000/150

4

عدم ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده و از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت 24 ساعت به سازمان از تاریخ فسخ قرارداد با راننده

از تاریخ صدور تا انجام بازرسی ، روزانه

سال 96

سال 97

000/300

000/350

کد

نوع تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

1

عدم استفاده از لباس فرم تنظیف توسط رانندگان شرکت به هنگام ارائه سرویس

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و به ازای هر مورد

سال 96

سال97

000/200

000/250

2

عدم نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه (تاکسی) در داخل خودرو در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب و آرم سازمان بر روی در خودرو به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و از زمان ابلاغ تا زمان اجراء برای شرکت به ازای هر دستگاه

سال 96

سال 97

000/200

000/250

3

عدم تجهیز شرکت به سیستم های ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکت های مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی و پیشرفته

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و از زمان ابلاغ تا زمان اجراء برای شرکت روزانه

سال 96

سال 97

000/500

000/550

4

واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر بدون اطلاع سازمان

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و پرداخت جریمه و انجام اقدامات نقل و انتقال

سال 96

سال 97

000/000/100

000/000/110

5

عدم رعایت نرخ های مصوب و عدم نصب و استفاده از تاکسی متر برابر دستور العمل های صادره از طرف سازمان

برای هر مورد پس از عودت مبلغ اضافه دریافتی

شرکت

راننده

تاکسی متر روزانه به ازای هر دستگاه

سال 96

سال 97

سال96

سال97

سال 96

سال 97

000/200

000/250

000/300

000/350

000/200

000/250

6

امتناع از حمل مسافر برابر شرایط مقرر توسط سازمان و با حمل مسافر خارج از شرایط مصوب و عدم توجه مدیران شرکت ها و مسئولین خطوط به شکایات شهروندان

برای راننده و شرکت (بصورت جداگانه)

سال 96

سال 97

000/200

000/250

7

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسین شهرداری ، سازمان

تابع تصمیمات هیأت انضباطی و پرداخت مبلغ

توسط مدیر

توسط راننده

سال 96

سال 97

سال 96

سال 97

000/200

000/250

000/150

000/200

8

بکار گیری اتومبیل های که پروانه بهره برداری برای آنها اخذ نشده است اعم از حقیقی و یا عدم تمدید به موقع مجوزهای مربوطه

توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از سوی هیأت انضباطی و جریمه شرکت به ازای هر دستگاه

سال 96

سال 97

000/650

000/750

                           

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360