شنبه, 02 تیر 1397 - Saturday, 23 June 2018
پورتال شهرداری نجف آباد پورتال شهرداری نجف آباد
کد خبر 302
تاریخ انتشار: جمعه, ۱۴ آبان ۱۳۸۹ ۰۶:۵۵

سازمان نظارت بر تاکسیرانی

 معرفي سازمان تاكسيراني نجف آباد
مديرعامل :

با استناد به ماده 12 اساسنامه سازمان و براساس پيشنهاد شهردار نجف آباد بعنوان نائب رئيس شوراي سازمان و تصويب شوراي سازمان آقاي مصطفي سوري براي مدت 2 سال به سمت مديرعامل سازمان انتصاب شده اند .

* نمودار و چارت سازماني
در حال حاضر چون سازمان در مراحل اوليه تأسيس ميباشند هنوز چارت سازماني براي آن تعريف نشده است .
تاريخچه تاكسيراني
تاكسي در فرهنگ بين الملل به عنوان وسيله حمل و نقلي است كه براي استفاده يك يا چند مسافر بر مبناي يك سفر توافقي از مبداء به مقصد انتخابي مسافر كرايه  مي شود ، تعريف مي گردد . تا آنجا كه تاريخ جامعه شناسي و تمدن اجازه مي دهد آدمي پيوسته حمل و نقل را بعنوان يك صنعت در جامعه خود در نظر گرفته است . از تاريخ تمدن باستان و حمل و نقل ويژه ي آن روزها كه بگذريم نزديكترين شكل به تاكسي هاي امروزي را ميتوانيم در قرن هيجدهم ميلادي در اروپا بيابيم ، كالسكه هايي كه با اسب كشيده مي شدند .
قبل از آنكه >> هري ناتانيل آلن << خودروي بنزين سوز را براي تأسيس شركت تاكسي كب  به آمريكا وارد كند ناوگاني از همين خودروها در فرانسه و تحت عنوان تاكسيمتركب به ارائه خدمات ترابري مشغول بودند . آنچه امروز به اختصار تاكسي خوانده ميشود در حقيقت از همين واژه تاكسيمتر برگرفته شده است .
 وجه تسميه تاكسيمتر هم برگرفته از ريشه باستاني زبان لاتين است . واژه Taxi در زبان لاتين به معناي بهاء يا ماليات است وديگري واژه ي metre به معناي اندازه است و كب cab هم در قديم به نوعي كالسكه اطلاق مي شده است .
اولين تاكسي ايران در سال 1324 توسط خانم فخرالدوله وارد تهران  قديم شد .

درباره سازمان
دراجراي لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني و به منظور حسن اداره امورتاكسيراني شهر نجف آباد و مراقبت و بهره برداري صحيح از تاكسي هاي حمل و نقل مسافر و افزايش تعداد تاكسي ها جهت توسعه ناوگان حمل و نقل مسافر به ترتيبي كه از هر جهت متناسب با احتياجات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در آينده باشد ، سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر نجف آباد بر اساس ماده 84 قانون شهرداري او بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تأسيس گرديده است .

موضوع و اهداف سازمان
1- تصدي و اجراي كليه طرحهاي مطالعاتي و اجرائي و عمراني مربوط به تاكسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني .
2- تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند .
3- تدوين و تصويب آئين نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز .
4- اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسي داران .
5- نظارت بر امور رفاهي ، درماني ، تأميني ، فرهنگي ، بازرگاني ، خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسيدار و تاكسيران .
6- برنامه ريزي در امور اجرايي ، كنترل ، بازرسي امور انضباطي ، تشويقي و خدماتي.

وظايف سازمان
1- اصلاح و ايجاد سيستم تاكسيراني متناسب با بافت شهر نجف آباد .
2- توسعه ، تكميل و نوسازي ناوگان تاكسيراني با برنامه ريزي و سيسات گذاري مناسب .
3- بكارگيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تأمين آسايش مسافرين درون شهري .
4- ارتقاء سطح دانش و كارآيي پرسنل و رانندگان تاكسي .
5- صدور ، تمديد و لغو پروانه اشتغال به حمل مسافر درون شهري .
6- صدور موافقت نامه اصولي و پروانه بهره برداري جهت اشخاص حقوقي ( شركت هاي حمل و نقل مسافردرون شهري)
7- بررسي و محاسبه ميزان كرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر .

عملكرد سازمان
1- صدور و تمديد كارت تردد و پروانه تاكسيراني .
2- صدور و تمديد پروانه آژانس .
3- ساماندهي مسافر برهاي شخصي .
4- صدور پروانه نمايندگي و واگذاري شركتهاي سرويس مدارس .
5- تأسيس و راه اندازي آژانس عمومي و بانوان .
6- معرفي نامه جهت گاز سوز نمودن خودروها و دريافت كارت سوخت ويژه .
7- معرفي نامه جهت نقل و انتقال تاكسي و تعويض پلاك تاكسي .
8- صدور معرفي نامه جهت بيمه تأمين اجتماعي و بيمه خودرو .
9- انجام مراحل نقل و انتقال آژانس .
10- نصب برچسب بر روي خودروهاي آژانس ، سرويس مدارس و تاكسيها .
11- پاسخ گويي به نامه هاي رياست جمهوري .
12 – رسيدگي به شكايات مردمي و برخورد با افراد متخلف .
13- ثبت نام سهام عدالت جهت رانندگان .
14- ثبت نام يارانه سوخت جهت رانندگان .
15- صدور برگه مرخصي جهت رانندگان .
16 - ثبت نام وانت بارها به منظور ايجادسيستم نظارت و كنترل .
17- كارشناسي نرخ كرايه هاو اخذ نرخ كرايه هاي مصوب از شوراي اسلامي شهر براي آژانسها ، تاكسيها و سرويس مدارس و تهيه برچسب قيمت و كنترل كرايه ها با اداره محترم تعزيرات در ابتداي هر سال .
18- بازديد و گشت مشترك با راهنمائي و رانندگي ، اداره اماكن و اداره تعزيرات حكومتي از آژانسها و خطوط سطح شهر.

عملكرد واحد بازرسي و رسيدگي به شكايات
اين واحد به منظور نظارت و كنترل خطوط مختلف تاكسيراني ، آژانسها و شركتهاي سرويس مدارس به صورت ثابت و برنامه ريزي شده گشت ها و بازديدهايي به صورت انفرادي يا اشتراكي با ساير ارگانهاي ذيربط در سطح شهر انجام داده و در صورت مشاهده تخلفات احتمالي براساس قوانين و آئين نامه هاي موجود برخوردهاي قانوني صورت ميگيرد .
براساس گزارشات مردمي و مأمورين بازرسي تاكنون34 مورد پرونده هاي افراد مختلف به هيئت انضباطي ارجاع و متناسب با تخلف صورت پذيرفته رأي صادر گرديده است .

تاكسي :
* مراحل دريافت پروانه بهره برداري تاكسي
راننده مالك :
1- استعلام هاي چهارگانه (سوء پيشينه ، عدم اعتياد ، تأييديه اماكن ، حراست شهرداري ) .
2- استعلام گواهي نامه از راهنمائي و رانندگي .
3- استعلام سلامت جسماني توسط پزشك معتمد ناجا .
4- واريز عوارض صدور پروانه تاكسيراني .
5- صدور پروانه بهره برداري تاكسيراني .

راننده كمكي :
1- معرفي نامه از مالك و تأييد شوراي خط .
2- استعلام هاي چهارگانه (سوء پيشينه ، عدم اعتياد ، تأييديه اماكن ، حراست شهرداري ) .
3- استعلام گواهي نامه از راهنمائي و رانندگي .
4- استعلام سلامت جسماني توسط پزشك معتمد ناجا .
5- واريز عوارض صدور پروانه تاكسيراني .
6- صدور پروانه تاكسيراني .

تعداد نوع و مدل خودروهاي تاكسي موجود

 

مدل خودرو

نوع خودرو

پيكان

پرايد

روآ

سمند

پژو405

89

 

 

5

4

5

88

 

18

16

8

7

87

 

12

9

10

5

86

 

6

9

15

3

85

 

 

2

49

 

84

 

1

1

4

 

83

12

 

1

7

 

82

17

1

1

 

 

81

41

1

1

 

 

80

26

 

 

 

 

79

6

 

 

 

1

78

6

 

 

 

 

77

10

 

 

 

 

76

8

 

 

 

 

75

38

 

 

 

 

74

8

 

 

 

 

73

1

 

 

 

 

72

5

 

 

 

 

71

1

 

 

 

 

70

1

 

 

 

 

جمع

180

39

45

93

21

 

سازمان با توجه به وظيفه ذاتي خود مبني بر توسعه ، تكميل و نوسازي ناوگان تاكسيراني در نظر دارد نسبت به تعويض خودروهاي فرسوده با عمر بالاتر از 10 سال ، ميانگين عمر ناوگان تاكسيراني را از 5/7 سال به 5/4 سال كاهش دهد . كه در اين راستا طبق برنامه تا پايان سال89 تعداد 80 دستگاه خودروي تاكسي پيكان از چرخه حمل و نقل خارج و خودروهاي سمند و پژو جايگزين آنها خواهد شد.
سازمان تاكسيراني همگام با طرح سراسري ساماندهي مسافربرهاي شخصي در سال 1386 نسبت به ثبت نام افراد متقاضي در سايت مربوطه اقدام نموده و پس از بررسي هاي صورت گرفته توسط مراجع ذيصلاح تعداد 108 نفر از افراد ثبت نام شده مورد تأييد قرار گرفته كه ازاين تعداد 96 نفر جهت انجام مراحل تعويض و يا تغيير رنگ خودروي خود        ( خودروهاي مدل 82 به بالا ) به بانك هاي عامل و يا واحد شماره گذاري نيروي انتظامي معرفي شده اند .

آژانسها و سرويس مدارس :
* - مراحل واگذاري تاكسي تلفني ( عمومي ) و شركتهاي سرويس مدارس:
1- فراخوان عمومي 2-طرح درهيئت مديره 3-موافقت اصولي 4- تأييد توسط تاكسيراني 5- صلاحيت فردي ترافيكي6- ثبت شركت7- استعلام شهرسازي 8- پرداخت عوارض 9- عقد قرارداد 10- صدور پروانه نمايندگي


* - مراحل واگذاري تاكسي تلفني بانوان :
 1- فراخوان عمومي ( متقاضي بايد خانم باشد )2-طرح در هيئت مديره 3-موافقت اصولي 4- تأييد توسط تاكسيراني 5- صلاحيت فردي ترافيكي6- ثبت شركت7- استعلام شهرسازي 8- پرداخت عوارض 9- عقد قرارداد 10- صدور پروانه نمايندگي -11- مكان و ساعت سرويس دهي محدود ( مكان محدود ، از سرويس دهي در خارج از محدوده شهرستان خودداري گردد و ساعات سرويس دهي از ساعت 6 صبح الي 10 شب ميباشد)
* شرايط جغرافيائي و مكاني آژانس :
1- واقع نشدن مكان دفتر پاركينگ آژانس در حاشيه ميادين و چهارراههاي اصلي و مكانهائي با ترافيك بالا
2- فاصله مكاني هر واحد تاكسي تلفني با تاكسي تلفني ديگر حداقل 600 متر باشد( متناسب با شرايط جغرافيائي      شهر و يا روستا).
3- پاركينگ به متراژ حداقل 240 متر با ظرفيت 15 خودرو ( آژانسهاي شهري ) و حداقل 7 خودرو ( آژانسهاي روستائي) .
4- دفتر آژانس و استراحتگاه رانندگان آژانسهاي شهري حداقل 40 متر ( شامل دفتر كار ، استراحتگاه ، آبدارخانه )
5- دفتر آژانس و استراحتگاه رانندگان  آژانسهاي روستائي  به متراژ حداقل 24 متر (شامل دفتر كار ، استراحتگاه و آبدارخانه) .
6- داشتن سرويس بهداشتي مجزا از ساختمان دفتر استراحتگاه .
* مراحل دريافت كارت تردد آژانس يا سرويس مدارس
1- صدور معرفي نامه از مديرآژانس يا شركت سرويس مدارس .
2- استعلام هاي چهارگانه (سوء پيشينه ، عدم اعتياد ، تأييديه اماكن ، حراست شهرداري ) .
3- صدور كارت تردد

 

آمار كلي دفاترآژانسها و شركتهاي سرويس مدارس

 

رديف

نوع آژانس

تعداد دفتر

تعداد خودروها

 

1

 

 

 

عمومي

 

شهري

 

 

56

 

1250

 

روستائي

 

 

8

 

51

2

بانوان

4

47

 

3

 

 

سرويس مدارس

 

11

اتوبوس

2

ميني بوس

260

سواري

245

4

وانت تلفني

4

45

 

 

اطلاعات و آمار كلي آژانسهاي شهرستان نجف آباد

 تعداد آژانسهاي شهرستان روستائي 8
شهري 54
بانوان 4
تعداد خودروهاي فعال در آژانس 1316 دستگاه
تعداد شركتهاي سرويس مدارس 11 شركت
تعداد خودروهاي فعال در شركتهاي سرويس مدارس به تفكيك نوع خودرو
رديف نام شركت سواري ميني بوس اتوبوس ون
1 نجف سير سپاهان 6 13 -- --
2 چكاد پيمان سپاهان 18 37 -- --
3 دانش كوشان ترابر -- -- -- --
4 رفاه گستر مهاجر 1 2 -- --
5 صديق ميثاق سپاهان 5 17 -- --
6 نيكو فتح مبين 14 39 -- --
7 شاهين سپهر 30 48 2 --
8 آينده سازان ولي عصر 57 40 -- --
9 طلوع فجرديارنون 50 45 -- --
10 رفاه سازان ويلا 33 7 -- 1
11 تك ترنج هزاره 3 2 -- --
             
 

 


 

 

 

 

 

رديف نام آژانس تعداد راننده آدرس مكان آژانس
1 ساحل 35 يزدانشهر خ 1 غربي
2 عارف 29 يزدانشهر 30 متري منتظري شرقي
3 بهارپگاه 22 يزدانشهر نبش 30 متري
4 عظيم 16 يزدانشهر بلوار انقلاب نبش خ 16 غربي
5 فرهاد 26 يزدانشهر بلوار انقلاب نبش خ 22 غربي
6 اروند 28 يزدانشهر بلوار مطهري نبش خ 4 غربي
7 خورشيد 26 يزدانشهر خ طالقاني شرقي
8 ميثم 13 يزدانشهر خ منتظري غربي جنب بانك صادرات
9 شباهنگ 17 پليس راه نجف آباد
10 چابكسواران امين 16 يزدانشهر نرسيده به مخابرات يزدانشهر
11 دلشاد سفر 7 يزدانشهر نرسيده به مخابرات
12 بانوان يزدانشر 8 يزدانشهر بلوار انقلاب خ 16 غربي
13 آسمان سير زنده رود 10 يزدانشهر بلوار شهداء بين خيابان 4 و 5
جمع 253  

 

 

 

نام خط تعداد تاكسي توضيحات
خط شهري 115  
خط اصفهان 80  
خط ويلاشهر 36  
خط يزدانشهر 26  
خط اميرآباد 41  
خط فولادشهر 12  
خط ترمينال 19  
خط فلكه معلم 7  
خط فلكه بسيج 8  
خط دانشگاه آزاد 5  
خط گلدشت 1  
خط آزادگان 2  
خط بيمارستان 22  
جمع تاكسيها 374  
مسافربرهاي شخصي 96 22 مسافر شخصي ساماندهي نشده اند

 

 

 

رديف نام آژانس تعداد راننده آدرس مكان آژانس
1 زمان 13 روستاي حاجي آباد
2 آرامش 12 روستاي حاجي آباد
3 ماهان 9 روستاي نهضت آباد
4 نهضت 8 روستاي نهضت آباد
5 فيروز 17 فيروز آباد بلوار ظفر
6 مهدي كميل 11 جلال آباد خ امام غربي
7 دهكده 9 روستاي جلال آباد
8 صالح ملك فجر 20 صالح آباد خ منتظري جنوبي
جمع 99  

 

 

 

نام خط  تعداد تاكسي موجود در خط ايستگاه مبداء ايستگاه مقصد
خطفولادشهر 12 ضلع جنوبي ميدان امام فولادشهر
خط شهري 115 سطح شهر سطح شهر
خطاميرآباد 41 چهارراه بازار باغ علوي اميرآباد
خط اصفهان 80 چهارراه شهرداري چهارراه مصدق چهارراه تختي
خط دانشگاه 5 ابتداي منتظري شمالي دانشگاه آزاد
خط ويلاشهر 36 خيابان حافظ چهارصددستگاه ويلاشهر
خط بيمارستان 22 بيمارستان فاطمه الزهرادادگستري سطح شهر
خطترمينال 19 ميدان امام (باغ ملي ) ترمينال جنوب
خط يزدانشهر 29 سه راه فرهنگ يزدانشهر
خط فلكه معلم به ويلاشهر 7 ميدان معلم چهارصد دستگاه ويلاشهر
خط ميدان بسيج به دانشگاه صنعتي اصفهان 10 ميدان بسيج ميدان دانشگاه صنعتي
خط آزادگان  2 ابتداي منتظري شمالي آزادگان
خط گلدشت  2 چهارراه شهرداري گلدشت

 

 

 

رديف نام آژانس تعداد راننده آدرس مكان آژانس
1 اسب سفيد 28 ويلاشهر خ ويلاي شمالي نبش خ 103
2 پيام 19 ويلاشهر خ معلم نبش خ 118
3 چكاد 23 ويلاشهر بلوار آزادگان
4 سماء 26 ويلاشهر بلوار امام علي
5 شهاب سلامت 19 ويلاشهر خ واليعصر خ 127
6 همسفر 26 ويلاشهر بلوار امام علي (ع)
7 طلوع معراج 15 ويلاشهر بلوار امام علي خ معلم
8 ويلاصدف 28 ويلاشهر خ ويلاي جنوبي
9 دوستي 23 ويلاشهر خ معلم جنب داروخانه
10 آهوي شرقي 8 ويلاشهر خ ويلاي شمالي
جمع 215  
جمع كلي 1316 تعدادكل آژانسها : 60

 

 

 

رديف نام آژانس تعداد راننده آدرس مكان آژانس
1 مولود اميد 33 اميرآباد خ شريعتي روبروي بانك صادرات
2 آزادگان 18 اميرآباد باغ پورعزيزي خ مجاهد
3 احسان صادق 23 اميرآباد خ طالقاني
4 فانوس 32 اميرآباد خ شريعتي اول خ مفتح
5 لاله 20 اميرآباد خ مطهري
6 دنياي تلاش 13 آزادگان فاز 2
7 صفاسير 10 اميرآباد خ بهشتي
8 دانيال 16 اميرآباد خ مفتح
جمع 165  

 

 

 

رديف نام آژانس تعداد راننده آدرس مكان آژانس
1 دانش 13 نجف آباد خ دانش نبش خ نوبهار
2 سيروسفر 48 دانشگاه آزاد نجف آباد
3 سعدي 30 نجف آباد خ22 بهمن روبروي بيمارستان منتظري
4 ساسان 12 نجف آباد خ رجائي مركزي
5 ستاره صبح امير 31 نجف آباد انتهاي خ منتظري شمالي
6 حجت 36 نجف آباد خ شريعتي مقابل اداره پست
7 خوش سفر 32 نجف آباد خ نظام الملك
8 دلگشاسير 28 نجف آباد خ 22بهمن جنب زينبيه
9 آزادي 27 نجف آباد خ شريعتي مقابل آتش نشاني
10 اشكان 12 نجف آباد خ شريعتي
11 رفاه 28 نجف آباد خ اميركبير
12 شاديان 41 نجف آباد باغملي خ حافظ
13 حافظ 37 نجف آباد خ امام پايين تر از شهرداري
14 پرستوي شادي 22 نجف آباد خ امام تقاطع مجاهد
15 شهريار 24 نجف آباد خ شريعتي ابتداي خ مجاهد شمالي
16 فرخي 20 نجف آباد خ فرخي
17 فارابي 11 نجف آبادخ فارابي جنوبي
18 گلستان 24 نجف آباد بلوار بهارستان نبش آزادگان
19 مهاجر گلزار 29 نجف آباد فلكه آزادگان جنب ترمينال
20 مهدي 19 نجف آباد خ امام عربي
21 هجرت 24 نجف آباد خ واليعصر نرسيده به مسجد علي اصغر
22 پيك شاهين 16 نجف آباد خ رسالت مركزي جنب اداره بازرگاني
23 بعثت 23 نجف آباد خ 15 خرداد جنوبي چهارراه شهداء
24 بانو (بانوان) 6 نجف آباد خ امام شرقي
25 غزال 11 نجف آباد خ امام
جمع 584  

 

 

 

پل ارتباطي با سازمان تاكسيراني نجف آباد
شماره تلفن : 2726426-0331
شماره فاكس : 2726425-0331
ايميل : TAXI . این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط


تمام حقوق این پایگاه محفوظ و متعلق به شهرداری نجف آباد می باشد .
نجف آباد - خیابان امام(ره) ٫ ساختمان مرکزی شهرداری _کدپستی:14661_85146
تلفن : 3-03142640041 ارتباطات مردمی:137-سامانه ارسال پیامک:30001360